TH | EN

แสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง ผนึกความร่วมมือสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในไซต์ก่อสร้าง

แสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก ได้จัด “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น” ที่ไซต์ก่อสร้างในพื้นที่โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2, ดีคอนโดครีก ภูเก็ต, เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น 23 Degree Estate เขาใหญ่ และบุราสิริ ปัญญาอินทรา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านพื้นฐานสำหรับเด็ก เสริมทักษะ และพัฒนาการเบื้องต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในไซต์ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งคนภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมบริจาคเวลาว่าง มาสอนหนังสือ อุปกรณ์การเรียน มอบเสื้อผ้า บริจาคของเล่นให้กับเด็กในสถานก่อสร้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ครูอาสาเหล่านี้มาจากทั้งพนักงานในเครือบริษัทแสนสิริ และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, TOA, VRH, DOS, GHM /Sosuco รวมถึง บุคคลทั่วไป และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ เพราะเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของทุกคน แสนสิริขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

ชมวีดีโอ >> คลิกที่นี่
Follow us on: