TH | EN

Sansiri Social Change เปิดให้บริการห้องมุมนมแม่ ที่โรงงานพรีคาสท์

แสนสิริ และยูนิเซฟ ร่วมสนับสนุนให้เด็กได้ทานนมแม่ ซึ่งมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่สุด โดยสนับสนุนให้พนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมลูกสามารถใช้ห้องมุมนมแม่ โดยจัดสร้างห้องที่มีอุปกรณ์มาตรฐานและความสะอาด เช่น ตู้เย็นอุณหภูมิติดลบเพื่อเก็บน้ำนมแม่โดยเฉพาะ เครื่องปั้มน้ำนม ซิงส์และหม้อนิ่งทำความสะอาดขวดนม และกระติกน้ำร้อน เป็นต้น เราสนับสนุนสวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรได้ใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันเปิดให้บริการที่ สิริภิญโญ รัชต์ภาคย์ และโรงงานพรีคาสท์ ห้องมุมนมแม่ ที่ โรงงานพรีคาสท์ ณ คลอง 10 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป
Follow us on: