TH | EN

มูลนิธิเสริมกล้า รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเสริมกล้า ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
Follow us on: