TH | EN

ชีวิตลูกหลานคนงาน ที่ไม่ถูกลืม กับทีมงาน Voice of America

แม้ว่าธุรกิจแสนสิริ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้าง แต่เราก็สามารถดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็กๆ ลูกหลานคนงาน ได้ด้วยการริเริ่มโครงการพื้นที่สำหรับเด็กในไซต์งานก่อสร้าง จากชีวิตที่เด็กๆ ต้องวิ่งเล่นในบริเวณรอบๆ พ่อแม่ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ในไซต์งานก่อสร้างที่มีความอันตรายและขาดโอกาสในการได้เข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐาน Sansiri Social Change เรามีความเชื่อว่าการกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มจากในองค์กรของเราให้ธุรกิจเราปราศจากแรงงานเด็ก และดูแลชีวิตบุตรหลานคนงานให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมผ่านมาทีมงานช่อง Voice of America สื่อจากประเทศอเมริกา ได้ให้ความสนใจ และเข้าถ่ายทำโครงการพื้นที่สำหรับเด็กเพลิน รู้ เรียน เล่น ที่โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ที่ดำเนินการโดยทีมงาน PL3 โดยมีคุณเศรษฐา ทวีสิน กรรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ ร่วมกับทีมงานยูนิเซฟ ประเทศไทย
Follow us on: