TH | EN

Social Change Child-friendly Space in Construction Site HATYAI

จังหวัดสงขลา แสนสิริ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง ร่วมส่งมอบพื้นที่เพลิน รู้ เรียน เล่น ภายใต้โครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง ณ โครงการดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี และคุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงเจตนารมย์สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในไซต์ก่อสร้าง

โครงการพื้นที่สำหรับเด็กในสถานก่อสร้าง เกิดจากแนวทางการดำเนินงานของแสนสิริ ในด้าน Social Change (CSR) ว่าด้วย “การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า” ผ่านเจตนารมณ์ในการไม่ใช้แรงงานเด็ก สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง และสิทธิในการบอกเลิก สัญญาว่าจ้าง หากผิดสัญญา ซึ่งครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดต่างๆ ที่แสนสิริขยายโครงการออกไป รวมถึงขยายความร่วมมือ กับคู่ค้าบริษัทก่อสร้าง ในการมีพื้นที่สำหรับเด็ก แสนสิริเล็งเห็นว่ายังมีเด็กในประเทศไทยอีกมากมาย ที่ไม่ได้รับโอกาสเติบโต ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในไซต์ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ถูกละเลยจากสังคม

แสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง จึงร่วมสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยจัด “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น” ในพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 เริ่มจากโครงการบ้านแสนคราม หัวหิน, โครงการเชโลน่า หัวหิน, โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2, โครงการดีคอนโด ครีก ภูเก็ต, โครงการบุราสิริ ปัญญาอินทรา, โครงการเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น และโครงการ 23 Degree Estate เขาใหญ่ โดยในปีนี้ ทางแสนสิริมีแผนขยายโครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กไปยังโครงการบ้าน และคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง อีก 7 แห่งใน กรุงเทพฯ, พัทยา, หาดใหญ่, โคราช และภูเก็ต ประกอบด้วยโครงการเดอะเบส เซ็นทรัล พัทยา, โครงการเดอะเบส ไฮท์ โคราช, โครงการบ้านไม้ขาว ภูเก็ต, โครงการดีคอนโด กาญจนวนิช หาดใหญ่, โครงการบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช, โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการนิกซ์ บาย แสนสิริ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านพื้นฐานสำหรับเด็ก เสริมทักษะ และพัฒนาการเบื้องต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพราะเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น วันนี้แสนสิริขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ¬เด็กทุกคนในประเทศไทย
Follow us on: