TH | EN

Lebanon/ Syria refugee camp visit

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารในฐานะตัวแทนของแสนสิริได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ UNICEF ได้มาเห็นประเทศและเมืองที่พังพินาศด้วยความขัดแย้งและสงครามกลางเมือง โดยพักอาศัยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภ...ัยชั่วคราวในประเทศเลบานอน ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ลี้ภัยสงครามกลางเมืองจากประเทศซีเรียหลายแสนคนและเพิ่มขึ้นทุกๆวัน ปัญหาที่เราเคยได้ยินผ่านข่าวสารเช่น ขยะ สุขอนามัย ความเป็นอยู่ โภชนาการ และการศึกษาสำหรับเด็ก เทียบไม่ได้กับการที่มาเห็นของจริง และทำให้เราได้มองย้อนกลับไปว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่หน้าจอ ณ ขณะนี้โชคดีเพียงใด? โดยเงินบริจาคทุกปี 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของแสนสิริที่ส่งมอบให้กับ UNICEF เป็นเพียงบางส่วนของความช่วยเหลือที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ ณ ค่ายผู้ลี้ภัยนี้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเค้าดีขึ้น #sansirisocialchange #wesupportunicef ** ปัจจุบัน ยูนิเซฟกำลังระดมทุน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยเด็ก 59 ล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก การระดมทุนฉุกเฉินครั้งนี้ถือว่าเป็นจำนวนเงินสูงที่สุดในประวัติการณ์ โดยกว่า 40% ของเงินทุนนี้จะนำไปช่วยเด็กในซีเรียและภูมิภาคดังกล่าว อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
Follow us on: