TH | EN

Sansiri Academy

ก้าวสู้ปีที่ 10 โครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของโครงการที่สาขาพุทธมณฑล จากที่เราเคยมีเด็กๆ เข้ามาเรียนแค่ 30คนต่อวัน เวลาผ่านไปจนถึงปีที่ 10 ของเรา ปัจจุบันสาขาพุทธมณฑลมีเด็กๆ เข้ามาเรียนกว่า 300 คนต่อวัน
Follow us on: