TH | EN

“แสนสิริ” มอบเงินบริจาค 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฉุกเฉินของ “ยูนิเซฟ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

(กรุงเทพฯ, 23 พฤศจิกายน 2558) เร็ว ๆ นี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารแสนสิริ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (36 ล้านบาท) ให้แก่กองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งกองทุนฉุกเฉินฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเด็ก ๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การสู้รบในซีเรีย และเซาท์ซูดาน แผ่นดินไหวในเนปาล พายุไซโคลนในวานูอาตู เป็นต้น โดยมีท่านอานันท์ ปันยารชุน (ที่ 4 จากซ้าย) ทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และนายพิชัย ราชภัณฑารี (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานอันมุ่งมั่นของแสนสิริในการส่งเสริมสิทธิและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Social Change” ในการรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน

บรรยายภาพ (จากซ้าย)
1. นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2. นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4. นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
5. นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
6. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Follow us on: