TH | EN

ยูนิเซฟ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการ “The Good Space” ของแสนสิริ ณ โครงการบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช

(กรุงเทพฯ, 26 พฤษภาคม 2558) เร็วๆนี้ ทีม Social Change ของแสนสิริ นำโดยตัวแทน ปณิธิ จันทะยาสาคร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และเด็กๆในโครงการ ‘พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก’ ในสถานที่ก่อสร้าง (The Good Space) ให้การต้อนรับ คุณพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, คุณวาเลรี ตาตอน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมด้วยคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชม‘พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก’ ในสถานที่ก่อสร้าง (The Good Space) ณ โครงการบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและรณรงค์การยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง
Follow us on: