TH | EN

Habitat X Sansiri ส่งความสุขมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน ให้เด็กในไซต์ก่อสร้างกว่า 100 คน

แสนสิริ และฮาบิแทท ประเทศไทย ส่งความสุขจากการจัดงาน Habitat X Sansiri Christmas Tree โดยนำอุปกรณ์กีฬา และชุดเครื่องเขียน มอบให้เด็กๆ ลูกหลานแรงงานในไซต์ก่อสร้างของแสนสิริ ในโครงการ The Good Space จำนวน 6 แคมป์ ทำให้เด็กๆ กว่า 100 คนมีโอกาสได้รับสิทธิในการเล่น และเรียนรู้
Follow us on: