TH | EN

“แบ่งปัน 1 วันใน 1 ปี”

แสนสิริร่วม “แบ่งปัน 1 วันใน 1 ปี” กับธนาคารไทยพาณิชย์ ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน Sansiri Academy นำทีมโดยโค้ชอดีตทีมชาติ คุณธชตวัน ศรีปาน และ คุณใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ จัดอบรมทักษะเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครจากโครงการ “แบ่งปัน 1 วันใน 1 ปี” เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนในกิจกรรมภาคสนาม ให้มีทักษะทางด้านฟุตบอลที่ถูกต้อง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน อีกหนึ่งความภูมิใจของนโยบาย Social Change ด้วยกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิด “Children are everyone’s business”
Follow us on: