TH | EN

ภาพบรรยากาศ Workshop for Kids

ภาพบรรยากาศ Workshop for Kids แต่งแต้มตามจินตนาการ สร้างสรรค์ศิลปะตามใจเด็ก อีกหนึ่งกิจกรรมดีดี ภายใต้โครงการ Child-friendly ที่พร้อมส่งเสริมให้พนักงานแสนสิริและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
Follow us on: