TH | EN

Let's Play Together - Tennis for Children

ปี 2555-2556 โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง” เปิดโอกาสการเรียนรู้ทักษะเทนนิสจากโค้ชมืออาชีพให้แก่ 15 เยาวชน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
Follow us on: