TH | EN

Iconic Living 2010 by SANSIRI

โซนกิจกรรมเพื่อสังคมของแสนสิริ กับโครงการความร่วมมือกับยูนิเซฟ ในงาน Iconic Living 2010 by Sansiri เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 ที่ Siam Paragon ภายในงานนอกเหนือจากแสนสิรินำโครงการใหม่ๆมาเปิดให้จับจอง ยังนำเสนออีกหนึ่งมุมมองของกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วย โครงการใจแลกใจ เพื่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, Sansiri Academy โครงการสอนฟุตบอลฟรีให้แก่เยาวชนที่สนใจ และ Iodine Please โครงการส่งเสริมเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ในงานนี้ไอโอดีนพลีส ได้นำจอสัมผัสให้คุณเป็นในส่วนหนึ่ง ที่เติมไอคิวให้เด็กไทย พร้อมทั้งพาเหรดหนูน้อยไอโอดีนที่น่ารักสมวัยจากการได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอ
Follow us on: