TH | EN

VDO

 • รายงานพิเศษ...เปิดโลก พื้นที่ปลอดภัยเพื่อเด็กไซต์ก่อสร้าง

  โครงการเพื่อเด็กในไซด์ก่อสร้าง ในอินเดียและไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่นในสังคมและยังช่วยให้คนงานก่อสร้างคลายความกังวลเวลาออกไปทำงานในไซต์ก่อสร้างว่าลูก ๆ ของพวกเขาปลอดภัย

  คลิกดูวิดีโอ
 • รายงาน...พื้นที่ปลอดภัย "The Good Space"

  สิทธิเด็กเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งโครงการแสนสิริ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องให้สิทธิเด็ก ๆ ลูกหลานคนงานก่อสร้าง ได้มีผู้ดูแล และได้รับความรู้เบื้องต้น ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคนร้าย และมีอนาคตที่ดี โดยร่วมกับ ยูนิเซฟ ทำพื้นที่ โครงการ The Good Space ให้เป็นพื้นที่ของพวกเขา

  คลิกดูวิดีโอ
 • ร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อเด็กทุกคน

  กิจกรรมเพี่อสังคมของแสนสิริ มุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็ก และ เยาวชนอย่างยั่งยืน ในการเข้าใจปัญหาในทุกมิติ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และ เอกชน แสนสิริทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนโดยเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิทธิเด็ก เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

  คลิกดูวิดีโอ
 • Iodine Please Motion

  แอนิเมชั่นที่ทำให้เข้าใจความสำคัญของไอโอดีน เพราะอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อมีไอโดดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยผลการวิจัยเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับสารไอโอดีนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

  คลิกดูวิดีโอ
 • แสนสิริ อะคาเดมี่

  แสนสิริได้ขยายโครงการ “แสนสิริ อะคาเดมี่” โดยเปิดสาขาที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ตที่อนุสรณ์รำลึกเหตุการณ์สึนามิ และยังได้เปิดตัวโครงการ "แสนสิริ อะคาเดมี่ โปร"โดยมี 25 ผู้เล่นเยาวชนตัวเต็งจากโครงการเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย และหนึ่งในสมาชิกของโครงการได้รับการคัดเลือก แสนสิริ อะคาเดมี่ ได้ฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลโดยโค้ชมืออาชีพให้แก่เยาวชนในชุมชนต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็กและยังส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย ปีนี้เป็นปีครบรอบครั้งที่ 10 ของโครงการซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการสอนหลักสูตรถึง 20,000 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

  คลิกดูวิดีโอ
 • แสนสิริ ยูนิเซฟ เปิดแคมเปญเล่นด้วยกัน ปันให้น้อง เพื่อส่งเสริมสิทธิในการเล่นของเด็ก

  แสนสิริ ร่วมกับ UNICEF THAILAND ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมดีๆ โดยการบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ "เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง" มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาสุขภาพ และสร้างความสุขให้เด็กไทย ของเรา! เพียงแบ่งปันประสบการณ์ความชอบในการเล่นกีฬาของคุณ โดยการออกแบบเสื้อกีฬา ตามประเภทกีฬาที่คุณชื่นชอบ และแบ่งปันประสบการ์นี้ กับเพื่อนๆ ของคุณ ผ่านทาง Facebook พร้อมกด "Like" ที่ Facebook page ของ UNICEF THAILAND เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีส่วนร่วมในโครงการดีๆ ที่จะช่วยให้ เด็กไทยได้มีความสุขมากขึ้น จากการเล่นกีฬา โดยทุกๆ 500 LIKE ของท่าน แสนสิริจะบริจาคอุปกรณ์กีฬา หนึ่งชุด ให้กับหนึ่งโรงเรียน

  คลิกดูวิดีโอ
 • Let's Play together Handover

  แสนสิริจับมือยูนิเซฟชวนสื่อออนไลน์เยี่ยมเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ ชูโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” ปี 2555 โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง” สนับสนุนบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ห้องเรียนบ้านห้วยฮุงและบ้านห้วยฟาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตชด.ห้วยจะค่าน จังหวัดเชียงใหม่

  คลิกดูวิดีโอ
 • Give Phuket

  จากความสำเร็จของโครงการ "กีฟ" ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้นำไปสู่การจำลองแบบของโครงการนี้ในจังหวัดอื่นๆ โครงการ"กีฟ" ในจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวในปี 2014 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมการคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคม และเพื่อให้มีความคิดริเริ่มโครงการของเยาวชนเอง โครงการนำร่องนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดของตัวเยาวชนเอง ตัวอย่างเช่น โครงการนำร่องในภูเก็ต มุ่งเน้นไปที่การเดินเพ่นพ่านของเต่าบนท้องถนน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของเยาวชน สถานการณ์ผู้ปกครองและเด็ก ฯลฯ เยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพนั้นได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะในการดำเนินโครงการและการวางแผนการ

  คลิกดูวิดีโอ
 • Child Space in Construction Site

  “เดอะ กู้ด สเปซ” หรือพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่จัดตั้งอยู่ภายในสถานที่ก่อสร้างของโครงการแสนสิรินั้น สนับสนุนสิทธิของเด็กในด้านการได้รับความคุ้มครองและการพัฒนา บุตรหลานของคนงานก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติใช้พื้นที่นี้สำหรับการเรียนรู้และการเล่น แทนที่จะวิ่งไปรอบๆอย่างไม่มีจุดหมายในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ในปัจจุบัน“เดอะ กู้ด สเปซ”จัดตั้งอยู่ในสถานที่ก่อสร้างของโครงการแสนสิริทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น โคราช นนทบุรี กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และหาดใหญ่

  คลิกดูวิดีโอ
 • แสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง ผนึกความร่วมมือ สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ของเด็กในไซต์ก่อสร้าง

  แสนสิริ ยูนิเซฟ และพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก ได้จัด “พี้นที่สำหรับเด็ก เพลิน รู้ เรียน เล่น” ที่ไซต์ก่อสร้างในพื้นที่โครงการ เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2, ดีคอนโดครีก ภูเก็ต, เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น 23 Degree Estate เขาใหญ่ และบุราสิริ ปัญญาอินทรา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านพื้นฐานสำหรับเด็ก เสริมทักษะ และพัฒนาการเบื้องต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในไซต์ก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งคนภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมบริจาคเวลาว่าง มาสอนหนังสือ อุปกรณ์การเรียน มอบเสื้อผ้า บริจาคของเล่นให้กับเด็กในสถานก่อสร้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ครูอาสาเหล่านี้มาจากทั้งพนักงานในเครือบริษัทแสนสิริ และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, TOA, VRH, DOS, GHM, Sosuco รวมถึง บุคคลทั่วไป และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ เพราะเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของทุกคน แสนสิริขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

  คลิกดูวิดีโอ
 • “Best Start” Campaign

  หลังจากความสำเร็จของโครงการ "ไอโอดีน พลีส" ในปี 2011 ซึ่งรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการด้อยพัฒนาของสมองและกายภาพของเด็กในประเทศไทยซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสารไอโอดีน และผลสำเร็จในการผลักดันให้ภาครัฐออกนโยบายการควบคุมการเสริมไอโอดีนในเกลือซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ผลิตเกลือในประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จะสนับสนุนโครงการต่อไป คือโครงการ “เบส สตาร์ท” ในปี 2015 ซึ่งองค์การยูนิเซฟ และพันธมิตรเป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนพัฒนาในเด็กปฐมวัย และเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาในเด็กเล็ก โดยบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมการรณรงค์ในหมู่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

  คลิกดูวิดีโอ
 • Let's play together Tennis for Children

  ปี 2555-2556 โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง” เปิดโอกาสการเรียนรู้ทักษะเทนนิสจากโค้ชมืออาชีพให้แก่ 15 เยาวชน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย

  คลิกดูวิดีโอ
 • แสนสิริ-ยูนิเซฟ เปิดพื้นที่ปลอดภัย THE GOOD SPACE หนุนยุติใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง

  ‘แสนสิริ’ ร่วมยูนิเซฟ เปิดพื้นที่ปลอดภัย-THE GOOD SPACE หนุนยุติใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ชูเชียงใหม่เป็นโมเดลหลัก
  รายละเอียดที่ ข่าวเด่น http://www.hedlomnews.com/?p=6634
  Credit : kwandawn jitpana

  คลิกดูวิดีโอ
 • แสนสิริ ยูนิเซฟ จับมือพันธมิตรธุรกิจ เปิดโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” [LannaLive.net]

  โครงการพื้นที่สำหรับเด็กในสถานก่อสร้าง เกิดจากแนวทางการดำเนินงานของแสนสิริ ในด้าน Social Change (CSR) ว่าด้วย “การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า” ผ่านเจตนารมณ์ในการไม่ใช้แรงงานเด็ก สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง และสิทธิในการบอกเลิก สัญญาว่าจ้าง หากผิดสัญญา ซึ่งครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดต่างๆ ที่แสนสิริขยายโครงการออกไป รวมถึงขยายความร่วมมือ กับคู่ค้าบริษัทก่อสร้าง ในการมีพื้นที่สำหรับเด็ก แสนสิริเล็งเห็นว่ายังมีเด็กในประเทศไทยอีกมากมาย ที่ไม่ได้รับโอกาสเติบโต ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในไซต์ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ถูกละเลยจากสังคม
  Credit : LannaLive chiangmai

  คลิกดูวิดีโอ
 • SANSIRI SOCIAL CHANGE BOUNDLESS COMMITMENTS

  แสนสิริสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินยูนิเซฟ ปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลก เพราะเราเชื่อในการให้ที่ไร้พรมแดน SANSIRI SOCIAL CHANGE BOUNDLESS COMMITMENTS

  คลิกดูวิดีโอ


Follow us on: