กิจกรรมลูกบ้าน โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์

กิจกรรม โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
กิจกรรม โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
กิจกรรม More & More Party โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
กิจกรรม More & More Party โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
กิจกรรม เปิดบ้านแบบใหม่ เฟส 2 โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
กิจกรรม เปิดบ้านแบบใหม่ เฟส 2 โครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553