จากทางด่วนขั้นที่ 1 เลือกทางลงพระราม 2 กลับรถสะพานกลับรถห้างฯเซ็นทรัล พระราม 2 เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนพระราม 2 ซอย 50 (ซอยวัดกำแพง) จากปากซอยประมาณ 1กิโลเมตรถึงโครงการ