โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  31/05/2024
อัปเดต :  31/05/2024 ตรวจบ้านโอนบ้าน
โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน!

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เมื่อคิดจะโอนบ้าน โอนคอนโด

 • แนะนำว่าก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน ผู้ซื้อควรคำนวณราคาบ้านกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันโอนบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันโอนบ้าน โอนคอนโด จะเป็นการจ่ายร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบกับผู้ขายอื่นๆ ได้ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์สูงสุด
 • ปัจจุบันภาครัฐยังคงตรึงลดค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ซื้อ

ใครที่คิดจะซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดหรือทาวน์เฮ้าส์ใช่ว่าจะต้องเตรียมเงินดาวน์ หรือเงินกู้บ้านหลังจากธนาคารอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังต้องเตรียมเงินให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจรับบ้านก่อนโอนตรวจรับบ้านก่อนโอนให้บ้านเรียบร้อย น่าอยู่ ทุกตารางนิ้ว ก่อนโอนเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง ทั้งนี้คนซื้อบ้านยังจำเป็นต้องจัดแจงในส่วนของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน โดยมีทั้งส่วนผู้ขายรับผิดชอบ และผู้ซื้อต้องจ่าย ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ รวมถึงมาตรการรัฐลดโอน-จดจำนอง ข่าวดีสำหรับคนอยากซื้อบ้าน


ค่าโอนบ้านคืออะไร

ค่าโอนบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อทำธุรกรรมโอนบ้าน ณ สำนักงานกรมที่ดิน โดยมีทั้งค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ค่าจดจำนอง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง จะให้ข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ซื้อไปได้อีกระดับ


ค้นหาโครงการบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ได้ที่นี่


ขั้นตอนการโอนบ้าน ขั้นตอนการโอนคอนโด เรื่องที่คนซื้อจำเป็นต้องรู้

หลังจากที่ตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมไปแล้ว แน่นอนว่าก่อนที่คนซื้อจะตกลงโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ณ กรมที่ดิน จำเป็นต้องเข้าตรวจสอบงานระบบ โครงสร้าง รวมการตกแต่งภายในบ้าน เพื่อให้เจ้าของโครงการดำเนินการเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนโอน และถึงแม้ว่าโครงการจะให้ประกันโครงสร้างถึง 5 ปี แต่เพื่อลดความยุ่งยากและกังวลใจ ก่อนที่ผู้ซื้อบ้านจะเข้าสู่ขั้นตอนการโอนบ้าน โอนคอนโด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ต้องการโอนบ้าน โอนคอนโด กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับบัตรคิว
 2. ตรวจสอบเอกสาร กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญการ โดยเอกสารสำหรับโอนบ้านมีดังนี้
  • โฉนดที่ดินฉบับเงิน
  • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
  • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 3. เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์ คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน โอนคอนโด กรณีนี้บางโครงการจะฟรีโอน หรือจ่ายคนละครึ่งกับผู้ขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ แต่ใครที่เลือกซื้อโครงการจากแสนสิริสามารถอัพเดทโปรโมชันและข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อคนซื้อบ้านโดยเฉพาะ

 5. เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้โฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) แก่ผู้ซื้อ แต่ถ้าผู้ซื้อกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้เก็บโฉนดไว้ จนกว่าผู้ซื้อจะผ่อนบ้านหมดแจกแจง 5 ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน= คิดเป็น 0.01% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือราคาที่ขายไม่เกิน 7 ล้านบาท
 2. ค่าจดจำนอง= คิดเป็น 0.01% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด
 3. ค่าอากรแสตมป์= คิดเป็นร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์คำนวณ และถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก
 4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา= จะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรสามารถคำนวณภาษีที่ถูกหักได้จากที่นี่

 5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ= คิดเป็น 3.3% กรณีผู้ขายเป็นเจ้าของบ้านหรือซื้อบ้านโครงการใหม่ถือครองไม่เกิน 5 ปี แต่หากเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ด้วย


อยากรู้ว่าซื้อบ้าน คอนโด ตอนนี้ กับมาตรการรัฐลดค่าโอนเหลือ 0.01% ประหยัดไปเท่าไหร่ เช็คทางนี้ด่วน!


  สรุปใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม

  ผู้ขายผู้ซื้อ
  1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% หรือ 1% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ซื้อ)
  *** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย บางกรณีผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด
  1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% หรือ 1% (จ่ายคนละครึ่งกับผู้ขาย)
  *** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย บางกรณีผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด
  2. ค่าอากรแสตมป์2. ค่าจดจำนอง
  3. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ


  คนซื้อบ้านปี 2567 รัฐบาลยังคงตรึงธรรมเนียมโอน-จดจำนองใหม่

  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบออกมาตรการรัฐ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการโอน เป็น 1% และค่าจดจำนองยังคงลดลงจาก 1% เป็น 0.01%สำหรับการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านและทาวน์โฮม) หรือห้องชุดใหม่ (คอนโด) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาทโดยมีข้อแม้ว่าการโอนและจดจำนองต้องดำเนินการในเวลาเดียวกัน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567


  ***สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รวมมาตรการรัฐช่วยคนซื้อบ้าน ทั้งลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก***
  PICK – LOCK: Pick แปลงดี Lock โปรโดน บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ล็อคราคามาลด! 20 – 26 มิ.ย. 67 ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1


  PICK – LOCK: Pick แปลงดี Lock โปรโดน บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ล็อคราคามาลด! 20 – 26 มิ.ย. 67 ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1PICK – LOCK: Pick แปลงดี Lock โปรโดน บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ล็อคราคามาลด! 20 – 26 มิ.ย. 67 ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1

  คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

  1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


  1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


  1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


  1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


  1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


  โครงการที่น่าสนใจ

  โครงการพร้อมอยู่
  อณาสิริ บางนา

  อณาสิริ บางนา

  บ้านแฝด บรรยากาศทะเลสาบ ฟังก์ชันครบครัน พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่ ใกล้ทางด่วนบางนา กม.26

  เริ่มต้นที่ 4.59 ล้านบาท
  โครงการพร้อมอยู่
  สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

  สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

  โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รังสิต บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น สะดวกสุดๆ ใจกลางรังสิต

  เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท

  สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

  โครงการบ้านเดี่ยว ประชาอุทิศ 90 บ้านสไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

  เริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาท

  สิริ เพลส รังสิต 2

  โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รังสิต ทำเลใกล้ทางด่วนเพียง 1.5 กม. ครบทุกการเดินทาง ลงทะเบียนเข้าชมตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

  เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
  โครงการพร้อมอยู่
  เนีย บาย แสนสิริ

  เนีย บาย แสนสิริ

  คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

  เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
  โครงการพร้อมอยู่
  อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

  อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

  โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปทุมธานี สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้พื้นที่สีเขียวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเมืองง่าย ใกล้ทางด่วน 2 เส้น

  เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
  โครงการใหม่
  สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

  สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

  โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 346 ติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

  เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท

  บทความที่เกี่ยวข้องกับ “ตรวจบ้านโอนบ้าน”

  ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

  รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

  ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้าง ตามวันเกิด ปี 2567

  ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้างให้อยู่ดีมีความสุขตลอดชีวิต มาเช็กฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ประจำปี 2567 ตามวันเกิดเจ้าของบ้านได้เลย

  10 สิทธิพื้นฐานกรรมสิทธิ์คอนโด ที่คนซื้อต้องรู้

  สิทธิพื้นฐานและกรรมสิทธิ์คอนโด เป็นสิ่งที่คนซื้อต้องรู้ ใครอยากซื้อคอนโดแนะนำให้ศึกษา พ.ร.บ. อาคารชุด และกฎหมายว่าด้วยอาคาร ด่วน!

  ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

  รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

  ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้าง ตามวันเกิด ปี 2567

  ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้างให้อยู่ดีมีความสุขตลอดชีวิต มาเช็กฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ประจำปี 2567 ตามวันเกิดเจ้าของบ้านได้เลย

  ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

  ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


  เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
  ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

  คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

  1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


  1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


  1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


  1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


  1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >