โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  21/05/2024
รวมมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567 ลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก | แสนสิริ

ใครที่กำลังคิดซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดช่วงนี้ อาจจะกำลังกังวลถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ดอกเบี้ยบ้านเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้คนซื้อบ้านช่วงนี้อาจมีภาระเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน ซึ่งแท้จริงแล้วยังมีมาตรการกระตุ้นอสังหาประจำปี 2567 ที่ยังเอื้อต่อการซื้อบ้านให้สบายกระเป๋า โดยมีรายละเอียดดังนี้


มาตรการกระตุ้นอสังหาประจำปี 2567


มาตรการลดค่าโอนและจดจำนองอสังหาฯ เหลือ 0.01% 1 ปี

เป็นมาตรการรัฐซื้อบ้านปี 2567 ที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้แก่คนซื้อบ้าน มาจนถึงปี 2567 ในปัจจุบันรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยต่อไป เพื่อกระตุ้นการซื้อบ้านให้ขยายตัวมากขึ้น โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567


 • ลดค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและคอนโด จาก 2% เหลือเพียง 0.01%
 • ลดค่าจดจำนองบ้านและคอนโด ลดลงจาก 1% เหลือเพียง 0.01% (ราคาซื้อขาย ราคาประเมินทุนทรัพย์ วงเงินจดจำนอง ต้อง ไม่เกิน 7 ล้านบาท)


ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ต้องรู้


ตารางแสดงตัวอย่างการคำนวณค่าโอน จดจำนองบ้าน


ราคาบ้าน

ค่าโอน จดจำนอง
ก่อนมีมาตรการรัฐกระตุ้นภาคอสังหาฯ

ค่าโอน จดจำนอง
หลังมีมาตรการรัฐกระตุ้นภาคอสังหาฯ

ซื้อบ้านราคา
3 ล้านบาท

ค่าโอน 2% = 60,000 บาท
ค่าจดจำนอง 1% = 30,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 63,000 บาท

ค่าโอน 0.01% = 300 บาท
ค่าจดจำนอง 0.01% = 300 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 600 บาท

ซื้อบ้านราคา
5 ล้านบาท

ค่าโอน 2% = 100,000 บาท
ค่าจดจำนอง 1% = 50,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 150,000 บาท

ค่าโอน 0.01% = 500 บาท
ค่าจดจำนอง 0.01% = 500 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1,000 บาท

ซื้อบ้านราคา
7 ล้านบาท

ค่าโอน 2% = 140,000 บาท
ค่าจดจำนอง 1% = 70,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 210,000 บาท

ค่าโอน 0.01% = 700 บาท
ค่าจดจำนอง 0.01% = 700 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1,400 บาท


ทั้งนี้ยังมี 5 สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น คือ


 1. สินเชื่อบ้าน Happy Home ธอส. ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี นาน 5 ปี

 • วัตถุประสงค์: เป็นรูปแบบสินเชื่อในวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้ออุปกรณ์ ตกแต่ง สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี วงเงินต่อรายสูงสุด ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ระยะเวลากู้: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
 • เงื่อนไข: ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2568
 • สามารถดูข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อบ้าน Happy Life ธอส. ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.98% ต่อปี

 • วัตถุประสงค์: เป็นรูปแบบสินเชื่อในวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.98% ต่อปี วงเงินต่อรายตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป
 • ระยะเวลากู้: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
 • เงื่อนไข: ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินที่กำหนด
 • สามารถดูข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 1. สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี

 • วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อราย
 • ระยะเวลากู้: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
 • เงื่อนไข: ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2567
 • สามารถดูข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ธนาคารออมสิน


 1. โครงการบ้านตั้งต้น ให้กลุ่ม First Jobber จากการเคหะ

การเคหะแห่งชาติ คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจมาจัดทำเป็น "โครงการบ้านตั้งต้น" ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 7,823 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเพื่อขาย 6,395 หน่วย และเป็นบ้านเพื่อเช่า 1,428 หน่วย ซึ่งกลุ่ม First Jobber สามารถเข้าถึง "บ้านตั้งต้น" ได้ 3 วิธี ได้แก่

 1. Rent to Buy หรือเช่าเพื่อซื้อ เป็นการเช่าระยะสั้น 3-5 ปี และสามารถซื้อเป็นของตนเองภายในเวลาการเช่าหรือครบระยะเวลาเช่า
 2. ซื้อแล้วผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน
 3. เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ

สามารถดูข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: การเคหะแห่งชาติ


 1. บ้านล้านหลัง เฟส 3 วงเงินให้กู้ 2 ล้าน ดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี

 • วัตถุประสงค์: ให้กู้บ้าน ราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ทั้งประเภทบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านมือสอง หรือเพื่อปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือคอนโด
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อราย
 • ระยะเวลากู้: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
 • เงื่อนไข: ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
 • สามารถดูข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปรับเปลี่ยนมาตรการ LTV

มาตรการ LTV หรือ Loan to Value คือมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อคัดคุณภาพของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ลดความเสี่ยงให้กับทางธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นการตีกรอบสัดส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อ ไม่ให้อัตราเงินกู้ของเรานั้นสูงจนเกินไป ทำให้ผู้ซื้อบ้านราคาสูงหรือซื้อหลายหลังต้องเพิ่มจำนวนเงินดาวน์มากขึ้น


LTV คืออะไร อยู่อย่างไรให้รอดมาตรการนี้ วันนี้รู้กัน


ราคาบ้าน: บ้านราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

สัญญาที่ 1:

สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน

สัญญาที่ 2:

วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% หากผ่อนสัญญาที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี (เดิม 3 ปี)


วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% หากผ่อนสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี (เดิม 3 ปี)

สัญญาที่ 3:

วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30%


ราคาบ้าน: บ้านราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท

สัญญาที่ 1:

วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% (เดิม 20%)

สัญญาที่ 2:

วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20%

สัญญาที่ 3:

วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30%


โดยผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้ 10% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้และมาตรการต่างๆ ได้จากคำแนะนำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการพร้อมอยู่จากแสนสิริ
คงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจนถึงปี 67

ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2563 ครม. ได้มีการปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 90% และตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี 2566 ก็ยังมีการคงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราเดิมอยู่ ก่อนที่จะมีการประกาศเก็บภาษีเต็ม 100% ในปิ 2567 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะประกาศในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 โดยสำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดดังนี้


อัตราภาษีเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง


มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี

0 - 10 ล้านบาท ยกเว้น
10 - 50 ล้านบาท ยกเว้น
50 - 75 ล้านบาท 0.05%
100 ล้านบาท 0.10%


เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง


มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี

0 - 50 ล้านบาท ยกเว้น
10 - 50 ล้านบาท ยกเว้น
50 - 75 ล้านบาท 0.03%
75 - 100 ล้านบาท 0.05%
100 ล้านบาท 0.10%
เพิ่มเงินกู้ บ้านล้านหลังเป็น 2 ล้าน ลดค่าโอน 0.01%

ภาครัฐกระตุ้นอสังหาฯ เพื่อดัน GDP ให้ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศเดินหน้า จึงเพิ่มวงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดให้กู้ได้เฉพาะผู้ซื้อบ้านก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน1.5 ล้านบาทนั้น ได้ขยายเป็นราคาบ้านสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท เพราะที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทหาได้ยากแล้ว


สรุปมาตรการกระตุ้นอสังหา 2567

เป็นที่รู้กันดีว่าเศรษฐกิจของประเทศโดนมรสุมรุมเร้าหลายด้าน จนทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้ภาครัฐจึงพยายามจะประคับประคองผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยมากกว่าเดิม และหนึ่งในนั้นคือมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2562


ซื้อบ้านสบายใจด้วยการดูแลจากแสนสิริ

จากมาตรการด้านบนนั้น เห็นได้ชัดเลยว่าช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเลือกซื้อบ้าน โดยเฉพาะผู้มีความพร้อมและต้องการลงทุนด้านอสังหาฯ สามารถติดตาม พร้อมรับข้อเสนอสุดคุ้มกับโปรโมชันจากแสนสิริ

หากมีความสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบ้าน สามารถปรึกษาได้ที่บริการ ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อคนซื้อบ้าน ที่ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์จากแสนสิริคู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

สราญสิริ ศรีวารี

บ้านเดี่ยวพร้อม Double Volume Living โถงเพดานสูงพิเศษ พื้นที่ใหญ่พร้อม Family Area ทุกแบบบ้าน บนทำเลเชื่อมต่อ ถนนลาดกระบัง-บางนา ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย 4

สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย 4

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม เพชรเกษม พร้อมอยู่ ใกล้ MRT หลักสอง* เชื่อมต่อเพชรเกษม-บางแค-ภาษีเจริญ ส่วนกลางใหญ่ 1.2 ไร่ ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

สิริ เพลส วงแหวน - ลำลูกกา

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ลำลูกกา สไตล์ญี่ปุ่น เสน่ห์แห่งเมืองเกียวโต

เริ่มต้นที่ 2.09 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

โครงการบ้าน ปทุมธานี บ้านหรู วิวสนามกอล์ฟ บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับทรรศนะที่เป็นหนึ่ง

เริ่มต้นที่ 9.99 ล้านบาท

สราญสิริ รังสิต

โครงการบ้านเดี่ยว รังสิตใกล้ทางด่วน รองรับทุกการอยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

โครงการบ้านเดี่ยว ประชาอุทิศ 90 บ้านสไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
บูก้าน กรุงเทพกรีฑา

บูก้าน กรุงเทพกรีฑา

โครงการบ้านเดี่ยว กรุงเทพกรีฑา กับครั้งแรกบนทำเลกรุงเทพกรีฑา บ้านที่ดีไซน์จากความเข้าใจ ถึงไลฟ์สไตล์ของคุณที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ในสังคมส่วนตัวสูงสุด

เริ่มต้นที่ 38 ล้านบาท

ฮาบิเทีย พราวด์ ประชาอุทิศ 72

โครงการบ้านแฝด พระราม 2 ทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้ทางด่วน และพระราม 3 ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 6.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปทุมธานี สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้พื้นที่สีเขียวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเมืองง่าย ใกล้ทางด่วน 2 เส้น

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.39 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดต ปี 2567 ทั้งสินเชื่อบ้าน - คอนโด

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตประจำปี 2567 จากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด เดือนพฤษภาคม ปี 2567

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดต ปี 2567 ทั้งสินเชื่อบ้าน - คอนโด

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตประจำปี 2567 จากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >