โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  04/07/2024
อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดต ปี 2567 ทั้งสินเชื่อบ้าน - คอนโด | แสนสิริ

อัปเดตข่าวดี!ล่าสุดแบงค์พาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ย MRR (ลูกค้ารายย่อยชั้นดี) 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและ SME เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย


ดอกเบี้ยบ้าน เรื่องสำคัญที่คนซื้อบ้านจำเป็นต้องรู้และต้องทำความเข้าใจ โดยธนาคารแห่งประเทศได้ให้คำจำกัดความของ“ดอกเบี้ยบ้าน”หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่ที่ดินโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคิดคำนวณแบบลอยตัวหรือ Floating Rate แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการกำหนดรูปแบบสินเชื่อให้เอื้อต่อความสามารถทางการเงินของผู้กู้ จึงใช้วิธีการคำนวณในแบบรูปแบบคงที่หรือ Fixed Rate มากขึ้น โดยมักอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่สถานบันการเงินใช้วิธีคิดคำนวณให้ผู้กู้ ซึ่งได้แก่MLR MRR MOR


โดยปกติในทุกๆ เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารไม่ว่าจะเป็น MLR MRR หรือ MOR เพื่อให้แต่ละธนาคารนำไปคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยในแต่ละรูปแบบสินเชื่อ ซึ่งสำหรับเดือนมิถุนายน 2567 พบว่ามี 7 ธนาคารชั้นนำที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเอื้อต่อความสามารถทางการเงินต่อผู้กู้ ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน


ทั้งนี้หากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมิถุนายน 2567 และเดือนกรกฎาคม 2567 พบว่า สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด คือ สินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่ 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 3.00% ทั้งนี้ได้รับความสนใจกลุ่มผู้ซื้อที่มองหาบ้านที่กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ พร้อมให้;งเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท / ราย / หลักประกัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568


สัมผัสเสน่ห์ของคอนโดสีเขียวจากแสนสิริ ที่ออกแบบภายใต้การลดใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการใช้รถไฟฟ้า EV Charger 


ข้อเสนอสุดพิเศษ!!! สำหรับลูกค้าแสนสิริที่สนใจโครงการบ้านทาวน์โฮมคอนโดยังได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษกว่าใคร อาทิ ธนาคารออมสิน กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.075% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567


ธนาคารอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี*MRRวงเงินกู้สูงสุดระยะเวลากู้ (ปี)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)3.00%6.545%2 ล้านบาท40
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา5.03%7.40%100%30
ธนาคารกรุงไทย3.33%7.57%100%40
ธนาคารกรุงเทพ3.72%7.05%100%30
ธนาคารออมสิน3.567%6.595%110%30
ธนาคารกสิกรไทย3.67%7.30%100%30
ธนาคารไทยพาณิชย์3.47%7.30%100%30

ที่มา :ธนาคารแห่งประเทศไทย(อ้างอิงข้อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2567)
*** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น***


เปรียบเทียบและคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านและคอนโด จากธนาคารชั้นนำต่างๆ ได้ด้วยตนเองจาก
“โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น”


โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโดโปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโด
7 ธนาคารอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เฉลี่ย 3 ปีต่ำ


อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี = 3.00%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านล้านหลังระยะที่ 3” สามารถยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2566 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2568 (หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ) และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 40 ปี เหมาะกับกลุ่มผู้กู้ที่มีรายได้น้อย กำลังสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ โดยมีเงินงวดคงที่  60 งวด (5 ปี)แรก


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.03%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย” โดยเป็นสินเชื่อที่ให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถกู้ได้ทั้งโครงการบ้านใหม่ และบ้านมือสอง เหมาะกับวงเงินกู้ซื้อบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้กู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินสำหรับบ้านใหม่*สามารถผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี  ทั้งนี้ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :มนุษย์เงินเดือน
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อบ้านกรุงศรี 
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงไทย
 1. ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.33%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านกรุงไทย” โดยเป็นสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผู้กู้สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.33% สำหรับราคาซื้อขายและวงเงินกู้มากกว่า 3 ล้านบาท และทำประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :ผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ 100% และดอกเบี้ยต่ำในปีแรก
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อบ้านกรุงไทย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงเทพ
 1. ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.72%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ” เป็นสินเชื่อที่ใช้หลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม, คอนโด, ที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า) โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน โดยผู้กู้ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษาสูงสุด 70 ปี) และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :แพทย์, เภสัชกร, นักบิน, วิศวกร, ผู้พิพากษาและอัยการ
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารออมสิน
 1. ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี =  3.567%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อเคหะ” เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เพื่อวัตถุประสงค์ซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้าง และต่อเติมซ่อมแซม โดยผู้กู้ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ให้วงเงินกู้สูงสุด 110% โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.390% เฉลี่ย 3 ปี 3.567% พร้อมทำประกันชีวิต ตามที่เงื่อนไขประกันกำหนด สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป พร้อมอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 

สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :มนุษย์เงินเดือน และบุคคลที่ต้องรีไฟแนนซ์

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อเคหะ


ทั้งนี้สามารถอ่านบทความการกู้บ้านสำหรับมนุษย์เงินเดือนเพิ่มเติมได้ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกสิกรไทย
 1. ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.67%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด” เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ต.ค. 67 พร้อมทำประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ :มนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้ประจำ 50,000-99,999 บาท/เดือน คนอยากได้บ้านใหม่และบ้านมือสอง
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษสุด
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.47%

รูปแบบสินเชื่อที่น่าสนใจคือ “สินเชื่อบ้านใหม่”เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยผู้กู้เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี และต้องเป็นลูกค้ากลุ่ม Strategic Group หรือ กลุ่มลุกค้าเป้าหมายตามเงื่อนไขของธนาคาร


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : คนอยากได้บ้านใหม่
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่สินเชื่อซื้อบ้านใหม่

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567
สำหรับลูกค้าแสนสิริ


ธนาคารปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี*
ธนาคารไทยพาณิชย์
ลอยตัว ผ่อนต่ำล้านละ 4,000 บาท นาน 3 ปี 
MRR-3.93%MRR-3.93%
MRR-3.93%
3.37%
ธนาคารกสิกรไทย
คงที่ 1 ปี (ทำประกัน) 
1.99%MRR -3.12%
MRR -3.12%
3.45%
ธนาคารกรุงเทพ
คงที่ 2 ปี (ผ่อนต่ำล้านละ 3,800 บาท / เดือน นาน 2 ปี )
3.00%3.00%
MRR-2.80%
3.50%
ธนาคารกรุงไทย
คงที่ 3 ปี (ผ่อนต่ำล้านละ 3,300 บาท/ เดือน นาน 3 ปี)
2.70%3.00%3.00%2.90%
ธนาคารออมสิน
คงที่ 2 ปี ราคาซื้อขายมากกว่า 10 ล้านบาท
2.29%3.39%MRR -3.3%3.075%
ธนาคารธนาคารไทยธนชาติ
คงที่ 3 ปี (ประกันชีวิต+ATS+Debit)
3.10%3.10%3.10%3.10%
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คงที่ 3 ปี
3.24%3.24%3.24%3.24%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้าน Happy Life วงเงินตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท (รายได้ตั้งแต่ 25,000 /เดือนขึ้นไป)
1.95%3.50%3.50%2.98%


เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยบ้านพิเศษปี 2567 สำหรับลูกค้าแสนสิริ


คอนโด
ที่ร่วมโครงการดอกเบี้ยพิเศษ
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
ที่ร่วมโครงการดอกเบี้ยพิเศษ
ทาวน์โฮม
ที่ร่วมโครงการดอกเบี้ยพิเศษ
วิธีการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแบบง่ายๆ นำไปใช้ได้จริง

ก่อนที่จะซื้อบ้านจะต้องมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านก่อนเสมอ เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอในแต่ละธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผู้ให้สินเชื่อที่ให้ดอกเบี้ยบ้านที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้การคำนวณดอกเบี้ยกู้บ้านยังช่วยให้เราสามารถวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านสามารถทำได้ ตามสูตรดังนี้

วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน วิธีคำนวณดอกเบี้ยบ้าน


ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย

 • ตัวอย่างที่ 1

  • เงินเดือนต้นคงที่ 3,000,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 5%
  • จำนวน 31 วัน
  • วิธีการคำนวณ(3,000,000 x 5.0% x 31) / 365 = 12,739.73 บาท
 • ตัวอย่างที่ 2

  • เงินเดือนต้นคงที่ 5,000,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 2%
  • จำนวน 28 วัน
  • วิธีการคำนวณ(5,000,000 x 2.0% x 28) / 365 = 7,671.23 บาท
หลักเกณฑ์สำคัญที่ธนาคารต้องพิจารณาก่อนอนุมัติขอสินเชื่อ

การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปี หากมีการวางแผนการเงินที่ไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน จนทำให้ส่งบ้านต่อไม่ไหว นอกจากตัวเราเองที่ต้องวางแผนแล้ว ทางธนาคารเองก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนอนุมัติคำขอสินเชื่อเช่นเดียวกัน เพื่อประเมินว่าผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ไหวหรือไม่ หลาย ๆ คนอาจจะเคยขอกู้ธนาคารมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ผ่าน และอาจสงสัยว่าปัญหานั้นอยู่ที่ไหน แสนสิริจะชวนไปดูกันว่าหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารใช้กู้นั้นมีอะไรบ้าง


 1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถบอกได้ว่าธนาคารจะให้กูหรือไม่ ก่อนที่จะทำการอนุมัติเงินกู้ ธนาคารจะทำการเช็กประวัติเครดิตบูโรของเราก่อนเสมอ เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีประวัติในการผ่อนชำระเป็นอย่างไรบ้าง หากมีประวัติเสีย ไม่ว่าจะจ่ายช้า หรือค้างชำระ ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้


 1. ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

ความสามารถในการผ่อนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ธนาคารจะใช้ในการพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ โดยธนาคารจะมีการขอเอกสารสลิปเงินเดือน และรายการเดือนบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง เพื่อนำไปพิจารณาว่าฐานเงินเดือนที่ได้รับนั้น มีความเหมาะสมกับจำนวนเงินที่ขอกู้หรือไม่ นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีการตรวจสอบภาระหนี้สินทั้งหมดอีกด้วย เพื่อประเมินว่าผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้จริงหรือไม่


ซึ่งโดยปกติแล้วธนาคารส่วนใหญ่จะอนุมัติเงินกู้ให้ผู้กู้ ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินสูงสุด 40% ของรายได้ เพราะถือเป็นตัวเลขที่มีความเหมาะสมในการผ่อนชำระ และยังเหลือเงินที่สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ตึงมือมากเกินไป สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินให้ผ่านจะต้องมีการวางแผนการเงินล่วงหน้า โดยควรเคลียร์หนี้สินให้มีน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้กู้เงินผ่านได้ง่ายนั่นเอง


 1. หลักประกันสินเชื่อบ้าน

ในกรณีที่ธนาคารประเมินความสามารถในการกู้ด้วยฐานเงินเดือนแล้วไม่ผ่านการอนุมัติ การใช้หลักประกันสินเชื่อบ้านเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความน่าสนใจ สำหรับหลักประกันสินเชื่อบ้านเป็นการนำหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งวิธีการขอกู้ด้วยการยื่นหลักทรัพย์จะช่วยให้สามารถกู้ผ่านได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังอนุมัติเงินเดือนที่มากขึ้นอีกด้วย
ข้อควรรู้ก่อนทำการขอสินเชื่อบ้านเพื่อซื้อบ้านใหม่

การขอเงินกู้ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินก้อนในปริมาณมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นภาระผูกพันที่ใช้เวลาหลายปีในการผ่อนชำระ ดังนั้นก่อนที่จะกู้จะต้องมีการวางแผนทางการเงินให้ดี เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ นอกจากนี้ก่อนขอกู้จำเป็นจะต้องรู้ข้ออื่น ๆ อีกด้วย ดังนี้


 1. การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้นั้นถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางธนาคารใช้สำหรับการประเมินว่าจะอนุมัติเงินกู้ให้เราหรือไม่ ซึ่งหลาย ๆ คนเตรียมเอกสารไม่ครบก็จะทำให้ขั้นตอนในการขออนุมัตินั้นช้าออกไป หรือสถาบันทางการเงินบางแห่งอาจปฏิเสธเลยก็มี ซึ่งหากเคยถูกปฏิเสธในการขอกู้แล้ว การขอกู้ครั้งต่อ ๆ ก็จะมีความยากมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้มีความพร้อม ซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารทะเบียนสมรส ในกรณีขอกู้ร่วม
 • ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • บันทึกเดินบัญชีย้อนหลัง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาแสดงกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
 • แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลนบ้าน


 1. รู้จักวางแผนทางการเงินให้ดี

การวางแผนการเงินถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญการกับดำเนินชีวิตมาก ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจะต้องมีการคำนวณรายรับ และรายจ่ายทั้งหมด เพื่อประเมินว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่ เพราะหากไม่มีการวางแผนทางการเงิน อาจทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องจนไม่สามารถผ่อนชำระได้ ดอกเบี้ยบ้านก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถจ่ายไหว ดังนั้นก่อนตัดสินใจกู้ต้องวางแผนทางการเงินให้ดี ที่สำคัญนอกเหนือจากเงินที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนแล้ว ผู้กู้ควรเตรียมเงินก้อนไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโอน เงินดาวน์ หรือค่าตกแต่งรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


 1. สำรวจโครงการบ้านที่ต้องการก่อนซื้อ

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำการกู้ซื้อบ้านคือต้องมีการสำรวจโครงการบ้านที่ต้องการซื้อก่อนว่าหลังที่ต้องการนั้นราคาเท่าไร เพื่อนำมาประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ นอกจากนี้ควรสำรวจโครงการด้วยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือไม่ นอกจากนี้ควรเลือกซื้อบ้านจากโครงการที่มีความเชื่อถือ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่ทิ้งโครงการกลางคัน และได้มาตรฐาน


 1. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ยบ้านของแต่ละธนาคารก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนกู้ซื้อบ้านควรสำรวจอัตราดอกเบี้ยบ้านของแต่ละสถาบันการเงินให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยกู้บ้านในอัตราที่มีความเหมาะสม

5 โครงการบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด พร้อมข้อเสนอสุดคุ้ม เพื่อคนซื้อบ้าน

 1. เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

 2. สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 345

 3. สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

 4. อณาสิริ บางนา

 5. อณาสิริ รามคำแหง
อัปเดตอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยบ้านจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยประจำเดือนมิถุนายน 2567 ไปแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ในราคาเอื้อมถึง สะดวกสบายทุกสัดส่วน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ จากแสนสิริ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวโครงการที่จะทำให้เข้าถึงบ้านได้ทุกซอกทุกมุม ไปพร้อมกับได้รับข้อเสนอพิเศษโปรโมชันมากมายอีกทั้งยังได้บริการที่ปรึกษาทุกเรื่องการซื้อบ้านHome Financial Plannerที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น


หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67
คำถามที่พบบ่อย


Q :

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยบ้านต่อเดือน คิดยังไง

A :

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยทางธนาคารจะใช้สูตรในการคิดโดย
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่องวด = (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวดนั้น) ? จำนวนวันใน 1 ปี


Q :

กู้บ้านยังไงให้ดอกเบี้ยต่ำ

A :

การกู้บ้านให้ได้ดอกเบี้ยบ้านต่ำสามารถทำได้หลายวิธี
 • เลือกธนาคารที่คิดอัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ
 • รีไฟแนนซ์ทุก ๆ 3 ปี
 • ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
 • จ่ายเงินดาวน์ให้ได้มากที่สุด
 • หาเงินก้อนโปะทุก ๆ ปี เพื่อลดเงินต้น


Q :

อัตราดอกเบี้ย MRR คืออะไร

A :

MRR ย่อมาจาก Minimum Retail Rate หมายถึงดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด


Q :

MRR ปรับขึ้นบ่อยไหม

A :

ดอกเบี้ยแบบ MRR นั้นเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว ที่จะมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอด ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีอัตรา MRR ไม่เท่ากัน สำหรับMRR ปรับขึ้นบ่อยไหมนั้นขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนด


A :

MLR และ MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งคู่แต่ต่างกันตรงที่
 • MLR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ทางธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น สินเชื่อธุรกิจ
 • MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ทางธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เนีย บาย แสนสิริ

คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ บางนา - สุวรรณภูมิ

เศรษฐสิริ บางนา - สุวรรณภูมิ

บ้านเดี่ยว ดีไซน์ Modern Classic โครงการใหม่ จากแสนสิริ ทำเลใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ทางด่วน และรถไฟฟ้า คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 12 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ชูช์ ราชเทวี

ชูช์ ราชเทวี

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ที่สุดแห่งทำเล 5 นาทีถึงสยาม รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์

เริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาท

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 345

โครงการบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 345 จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วน ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 7.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ เวสต์เกต

อณาสิริ เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด เวสต์เกต-บางใหญ่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 5.59 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

รวมมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567 ลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก

พบมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567โอกาสทองของคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเอื้อผ่อนบ้านแบบสบายๆ ถูกใจคนซื้อบ้าน

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >