รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร
เคล็ดลับผ่อนบ้านให้ดอกเบี้ยถูกลง ฟังทางนี้

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร เคล็ดลับผ่อนบ้านฉบับมนุษย์เงินเดือนต้องรู้
รวมถึงวิธีการทำให้ดอกเบี้ยถูกลงและและผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น ที่นี่ !

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้

มนุษย์เงินเดือนหลายคนมักได้ยินคำว่า “รีไฟแนนซ์” อยู่บ่อยๆ แต่เชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าคืออะไร และหากฟันธงว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ดอกเบี้ยบ้านถูกลงได้หรือไม่ ความสงสัยเหล่านี้จะหายไป เมื่อได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ารีไฟแนนซ์ รวมถึงวิธีการจัดการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างเป็นระบบ


รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร

รีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง การขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อลดดอกเบี้ยบ้านให้ต่ำลง และช่วยให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรากู้เงินซื้อบ้านหลังละ 3 ล้าน พอผ่อนไปได้ 1-2 ปีแรกดอกเบี้ยจะถูกอยู่ แต่หลังจากนั้นจะเกิดปัญหาดอกเบี้ยลอยตัวแพงขึ้น ทำให้เราผ่อนไม่ทัน ซึ่งทางออกก็ คือ “การรีไฟแนนซ์บ้าน” กับธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่ ซึ่งจะมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิม ด้วยการผ่อนต่อเดือนถูกลง ยืดระยะเวลาการผ่อนได้นานขึ้น

*ข้อควรจำ โดยเราจะสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ต่อเมื่อหมดสัญญากับธนาคารแห่งแรกที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านไว้ไปแล้ว ซึ่งมักจะกำหนดให้สัญญามีอายุ 3 ปีรีไฟแนนซ์บ้านต้องรอให้ครบ 3 ปีจริงหรือไม่?

โดยปกติแล้ว สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรพิจารณาก่อนทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้ คือ สัญญาที่ทำการขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมนั้นต้องหมดอายุลงแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่ที่ 3 ปี แต่กรณีที่ผู้กู้ต้องการขอรีไฟแนนซ์บ้านก่อนหมดอายุสัญญาสามารถทำได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนดและถูกระบุไว้ในสัญญา ดังนั้นทางที่ดีควรอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาการกู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 


รีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี

เชื่อหรือไม่ว่าคำถามรีไฟแนนซ์ที่ไหนดี? ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือน เพราะนอกจากจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินเชื่อบ้านใหม่แล้ว ยังต้องคำนวณเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเป็นสำคัญ

ดังนั้นก่อนอื่นมนุษย์เงินเดือน ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปัจจัยของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณซื้อบ้าน ความสบายใจต่อบริการ ไปจนถึงดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านที่ดีคือนอกจากจะต้องมีดอกเบี้ยบ้านในอัตราที่ต่ำแล้ว ยังต้องพิจารณาโปรโมชัน และความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ด้วย ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีหลักเกณฑ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไป ดังตารางด้านล่างนี้


ธนาคาร ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดสัญญา วงเงินอนุมัติสูงสุด
กรุงศรีรีไฟแนนซ์ 3.02% 3.86% 95%
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. 3.025% 5.75% 2 ล้านบาท
กสิกรไทย รีไฟแนนซ์ Supersave 3.62% 4.86% 90%


หมายเหตุ: รายละเอียดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไรบ้าง

ในการรีไฟแนนซ์บ้านที่แท้จริงแล้วมนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสำคัญกับสองสิ่งหลักที่ส่งผลโดยนั่นคือ “ดอกเบี้ย” และ “ระยะเวลาการผ่อน”

ดอกเบี้ย

ตัวแปรสำคัญสำหรับการกู้ ไม่ว่าจะเป็นการกู้อะไรก็ตาม โดยดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์นั้นจำเป็นจะต้องต่ำกว่าเดิม เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการรีไฟแนนซ์ ให้มนุษย์เงินเดือนสามารถผ่อนบ้านของตัวเองได้อย่างราบรื่น

อีกประเด็นสำคัญที่ลืมไม่ได้คือการรีไฟแนนซ์บ้านในบางครั้งจะส่งผลให้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบดอกเบี้ย จากดอกเบี้ยแบบ MRR (Minimum Retail Rate) หรือดอกเบี้ยลอยตัว มีการเปลี่ยนแปลงได้ มาเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ ทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถจ่ายเงินได้ในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิมในระยะยาว เพราะดอกเบี้ยประเภทนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ภายในประเทศ

ระยะเวลาการผ่อน

เรื่องนี้สำคัญมากๆ เพราะระบบรีไฟแนนซ์จะเข้ามาช่วยจะทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้เดิมออกไปได้นานขึ้น พร้อมทั้งทำให้ค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนถูกลง ทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถควบคุมการใช้เงินได้

สำหรับคนที่ต้องการคำนวณสินเชื่อของตัวเองก่อน หรือดำเนินการคำนวณล่วงหน้าว่าเราต้องผ่อนกับธนาคารไหนแบบไหนดี ซึ่งสามารถใช้เครื่องคำนวณเงินกู้ของแสนสิริ โดยตรงได้เลย ซึ่งจะรองรับธนาคารต่างๆ มากมาย ตอบสนองทุกรูปแบบสินเชื่อบ้าน


เอกสารที่ต้องใช้รีไฟแนนซ์บ้าน


1. เอกสารประจำตัวบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ (มีเงินเดือน)

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนารับรองการหักภาษี (50 ทวิ)

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนารับรองการจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาแบบแสดงภาษีซื้อขาย ภ.พ.30

3. เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บ่งชี้ถึงหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาการซื้อขายหรือให้ที่ดิน ทด.13 หรือ 14 หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาสัญญากู้จากธนาคารเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาใบเสร็จแสดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน


*กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารประจำตัวบุคคลและใบเปลี่ยนชื่อเตรียมมาเช่นกัน และสำหรับใครที่กู้ซื้อบ้านครั้งแรกสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กู้บ้านผ่านฉลุย เมื่อเตรียมเอกสารกู้บ้านพร้อม


วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นสามารถทำได้ง่ายมากเพราะมีรายได้ประจำ หากเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วสามารถขอดำเนินการได้เลย โดยวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านมีเพียงสั้นๆ 5 ข้อเท่านั้น คือ

 1. ตรวจสอบสัญญาเดิม

  ทั้งรายละเอียดสัญญา เงินผ่อนที่เหลือ อัตราส่วนดอกเบี้ยและระยะเวลาเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าการรีไฟแนนซ์ในครั้งนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแน่นอน
 2. เลือกธนาคารใหม่

   โดยอ้างอิงจากปัจจัยหลักสองข้อคือดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อน หากคำนวณดูแล้วมีความคุ้มค่ามากกว่าจริง ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เลย
 3. เตรียมเอกสาร

   รายชื่อเอกสารสามารถอ้างอิงได้จากการเตรียมเอกสารการรีไฟแนนซ์ข้างต้น
 4. ยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารที่ต้องการ

   ซึ่งหากเอกสารมีความพร้อม การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการได้ในเวลาไม่นาน
 5. ทำสัญญา

   โดยไม่ลืมที่จะดูรายละเอียดสัญญาใหม่ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง


สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่สนใจอยากมีบ้านและคอนโด โดยไม่ต้องรอให้มีการรีไฟแนนซ์ สามารถจบปรึกษาปัญหาด้านการเงินได้ที่ Sansiri Home Financial Planner หรือพบกับข้อเสนอพิเศษที่ทำให้สามารถควบคุมการเงินในยามเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ด้วย แสนสิริมีโปรโมชันดีลปิดท้ายปี ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ โปรโมชันคอนโดพร้อมอยู่ หรือ โปรโมชันคอนโดใหม่มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!

ต้องการรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ชื่อ ข้อมูลชื่อไม่ถูกต้อง
นามสกุล ข้อมูลนามสกุลไม่ภูกต้อง
อีเมลล์ ข้อมูลอีเมลล์ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ

กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของ บริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ th