รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้

มนุษย์เงินเดือนหลายคนมักได้ยินคำว่า “รีไฟแนนซ์” อยู่บ่อยๆ แต่เชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าคืออะไร และหากฟันธงว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ดอกเบี้ยบ้านถูกลงได้หรือไม่ ความสงสัยเหล่านี้จะหายไป เมื่อได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ารีไฟแนนซ์ รวมถึงวิธีการจัดการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างเป็นระบบ


รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร

รีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง การขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อลดดอกเบี้ยบ้านให้ต่ำลง และช่วยให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดเร็วไวยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรากู้เงินซื้อบ้านหลังละ 3 ล้าน พอผ่อนไปได้ 1-2 ปีแรกดอกเบี้ยจะถูกอยู่ แต่หลังจากนั้นจะเกิดปัญหาดอกเบี้ยลอยตัวแพงขึ้น ทำให้เราผ่อนไม่ทัน ซึ่งทางออกก็ คือ “การรีไฟแนนซ์บ้าน” กับธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่ ซึ่งจะมีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิม ด้วยการผ่อนต่อเดือนถูกลง ยืดระยะเวลาการผ่อนได้นานขึ้น

*ข้อควรจำ โดยเราจะสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ต่อเมื่อหมดสัญญากับธนาคารแห่งแรกที่ยื่นขอสินเชื่อบ้านไว้ไปแล้ว ซึ่งมักจะกำหนดให้สัญญามีอายุ 3 ปีรีไฟแนนซ์บ้านต้องรอให้ครบ 3 ปีจริงหรือไม่?

โดยปกติแล้ว สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนควรพิจารณาก่อนทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้ คือ สัญญาที่ทำการขอกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิมนั้นต้องหมดอายุลงแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่ที่ 3 ปี แต่กรณีที่ผู้กู้ต้องการขอรีไฟแนนซ์บ้านก่อนหมดอายุสัญญาสามารถทำได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนดและถูกระบุไว้ในสัญญา ดังนั้นทางที่ดีควรอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาการกู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 


รีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี

เชื่อหรือไม่ว่าคำถามรีไฟแนนซ์ที่ไหนดี? ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือน เพราะนอกจากจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินเชื่อบ้านใหม่แล้ว ยังต้องคำนวณเรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเป็นสำคัญ

ดังนั้นก่อนอื่นมนุษย์เงินเดือน ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปัจจัยของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณซื้อบ้าน ความสบายใจต่อบริการ ไปจนถึงดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านที่ดีคือนอกจากจะต้องมีดอกเบี้ยบ้านในอัตราที่ต่ำแล้ว ยังต้องพิจารณาโปรโมชัน และความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ด้วย ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีหลักเกณฑ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไป ดังตารางด้านล่างนี้


ธนาคาร ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดเงื่อนไข
กรุงศรีรีไฟแนนซ์ 2.75% 95% หลักประกัน สำหรับที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. MRR -1.00%
(กรณีลูกค้าสวัสดิการ) MRR -0.50%
(กรณีลูกค้ารายย่อย) 
วงเงินกู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หลักประกัน สำหรับที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
กสิกรไทย รีไฟแนนซ์ Supersave MRR-1.50% 100% สำหรับสัญญาที่ 1 และราคาที่อยู่อาศัยน้อยกว่า 10 ล้านบาท


หมายเหตุ: รายละเอียดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไรบ้าง

ในการรีไฟแนนซ์บ้านที่แท้จริงแล้วมนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสำคัญกับสองสิ่งหลักที่ส่งผลโดยนั่นคือ “ดอกเบี้ย” และ “ระยะเวลาการผ่อน”

ดอกเบี้ย

ตัวแปรสำคัญสำหรับการกู้ ไม่ว่าจะเป็นการกู้อะไรก็ตาม โดยดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์นั้นจำเป็นจะต้องต่ำกว่าเดิม เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการรีไฟแนนซ์ ให้มนุษย์เงินเดือนสามารถผ่อนบ้านของตัวเองได้อย่างราบรื่น

อีกประเด็นสำคัญที่ลืมไม่ได้คือการรีไฟแนนซ์บ้านในบางครั้งจะส่งผลให้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบดอกเบี้ย จากดอกเบี้ยแบบ MRR (Minimum Retail Rate) หรือดอกเบี้ยลอยตัว มีการเปลี่ยนแปลงได้ มาเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ ทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถจ่ายเงินได้ในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิมในระยะยาว เพราะดอกเบี้ยประเภทนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ภายในประเทศ

ระยะเวลาการผ่อน

เรื่องนี้สำคัญมากๆ เพราะระบบรีไฟแนนซ์จะเข้ามาช่วยจะทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้เดิมออกไปได้นานขึ้น พร้อมทั้งทำให้ค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนถูกลง ทำให้มนุษย์เงินเดือนสามารถควบคุมการใช้เงินได้

สำหรับคนที่ต้องการคำนวณสินเชื่อของตัวเองก่อน หรือดำเนินการคำนวณล่วงหน้าว่าเราต้องผ่อนกับธนาคารไหนแบบไหนดี ซึ่งสามารถใช้เครื่องคำนวณเงินกู้ของแสนสิริโดยตรงได้เลย ซึ่งจะรองรับธนาคารต่างๆ มากมาย ตอบสนองทุกรูปแบบสินเชื่อบ้าน


เอกสารที่ต้องใช้รีไฟแนนซ์บ้าน


1. เอกสารประจำตัวบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ (มีเงินเดือน)

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนารับรองการหักภาษี (50 ทวิ)

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนารับรองการจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาแบบแสดงภาษีซื้อขาย ภ.พ.30

3. เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บ่งชี้ถึงหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาการซื้อขายหรือให้ที่ดิน ทด.13 หรือ 14 หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาสัญญากู้จากธนาคารเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาใบเสร็จแสดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน


*กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารประจำตัวบุคคลและใบเปลี่ยนชื่อเตรียมมาเช่นกัน และสำหรับใครที่กู้ซื้อบ้านครั้งแรกสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กู้บ้านผ่านฉลุย เมื่อเตรียมเอกสารกู้บ้านพร้อม


วิธีรีไฟแนนซ์บ้าน

สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นสามารถทำได้ง่ายมากเพราะมีรายได้ประจำ หากเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วสามารถขอดำเนินการได้เลย โดยวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านมีเพียงสั้นๆ 5 ข้อเท่านั้น คือ

 1. ตรวจสอบสัญญาเดิม

  ทั้งรายละเอียดสัญญา เงินผ่อนที่เหลือ อัตราส่วนดอกเบี้ยและระยะเวลาเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าการรีไฟแนนซ์ในครั้งนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแน่นอน
 2. เลือกธนาคารใหม่

   โดยอ้างอิงจากปัจจัยหลักสองข้อคือดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อน หากคำนวณดูแล้วมีความคุ้มค่ามากกว่าจริง ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เลย
 3. เตรียมเอกสาร

   รายชื่อเอกสารสามารถอ้างอิงได้จากการเตรียมเอกสารการรีไฟแนนซ์ข้างต้น
 4. ยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารที่ต้องการ

   ซึ่งหากเอกสารมีความพร้อม การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการได้ในเวลาไม่นาน
 5. ทำสัญญา

   โดยไม่ลืมที่จะดูรายละเอียดสัญญาใหม่ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง


สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่สนใจอยากมีบ้านและคอนโด โดยไม่ต้องรอให้มีการรีไฟแนนซ์ สามารถจบปรึกษาปัญหาด้านการเงินได้ที่ Sansiri Home Financial Planner หรือพบกับข้อเสนอพิเศษที่ทำให้สามารถควบคุมการเงินในยามเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ด้วย แสนสิริมีโปรโมชันดีๆ อย่าง โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส รังสิต

สิริ เพลส รังสิต

ทาวน์โฮม 2 ชั้น เฟสใหม่ 4 ห้องนอน สะดวกสบายด้วยการเดินทางง่าย ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 2.15 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2

เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2

โครงการบ้านใหม่ ติดถนนใหญ่ ใกล้ถนนหลัก 3 สาย และทางด่วน เพียง 3 กม. ถึงรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เริ่มต้นที่ 16 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เฮย์ หัวหิน

เฮย์ หัวหิน

HAY HUAHIN คอนโด หัวหิน บรรยากาศดีเหมือนอยู่ในรีสอร์ต ฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ ลงทะเบียนเข้าชมตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร?

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ บางนา

สราญสิริ บางนา

สราญสิริ บางนา บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา จองวันนี้ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร!

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ราชพฤกษ์ - 346

อณาสิริ ราชพฤกษ์ - 346

อณาสิริ ราชพฤกษ์ - 346 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮมใหม่ ใกล้ทางด่วน รถไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวก ลงทะเบียนวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >