อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567

เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของคนซื้อบ้าน เมื่อถึงเทศกาลรีไฟแนนซ์บ้าน ครบการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือคงทีตามเงื่อนไขของธนาคารครบ 3 ปี จะต้องเริ่มหาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำต่างๆ ที่ถูกกกว่า และสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ มี 6 ธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ในอัตราสบายกระเป๋าคนซื้อบ้าน ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ที่ 3.42% โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลากู้นานสุด 30 ปี 


อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567

ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี* วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้ (ปี)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3.78% 95% 30 ปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.90% 100% 40 ปี
ธนาคารกรุงไทย 3.60% 100% 40 ปี
ธนาคารกรุงเทพ 3.57% 100% 30 ปี
ธนาคารไทยพาณิชย์ 3.42% 100% 30 ปี
ธนาคารกสิกรไทย 3.45% 100% 30 ปี

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)
*** อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ***


เปรียบเทียบและคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านและคอนโด จากธนาคารชั้นนำต่างๆ ได้ด้วยตนเองจาก

“โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น”


โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโด โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโด
6 ธนาคารอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด เฉลี่ย 3 ปีต่ำ


อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.78%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงศรี เมื่อผ่อนบ้านครบ 3 ปีแล้วอยากรีไฟแนนซ์ สามารถยื่นขอดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 3 ปี ในอัตรา 3.78% วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 95% ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี และหากมีวงเงินเหลือ สามารถกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ โดยหากมีการปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด หรือไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.90%

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข เป็นรูปแบบของสินเชื่อสำหรับคนซื้อบ้านที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำ โดยในช่วง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี จะอยู่ที่ 5.90% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดตามหลักเกณฑ์ประกัน ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี ไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงไทย
 1. ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.60%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงไทย หากผู้กู้อยากได้ดอกเบี้ยต่ำ โดยคิดเฉลี่ยตลอด 3 ปี ในอัตรา 3.60% หากทำประกันกับทางธนาคาร โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี และหากมีการปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด หรือไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : การซื้อบ้านในสัญญาที่ 1 กรณีบ้านมือ1 หรือบ้านมือ 2
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงเทพ
 1. ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.57%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดอยู่ที่ 3.57% เฉพาะวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 30ปี ผู้กู้สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่ โดยคิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยทั่วไป)
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.42%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถช่วยให้คนซื้อบ้านได้ดอกเบี้ยได้ต่ำลง โดยเฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 3.42% แต่มีเงื่อนไขต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% และหากเป็นลูกค้าทั่วไป โครงการ องค์กร จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการหรือประเภทองค์กร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : ผู้กู้ที่ต้องการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกสิกรไทย
 1. ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.45%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย สำหรับวงเงินกู้ ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.45% ให้วงเงินกู้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100% ผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี หรือรวมอายุไม่เกิน 70 ปี โดยต้องสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 30 เมษายน 2567


สินเชื่อบ้าน-คอนโดนี้เหมาะกับ : ผู้กู้มนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย
5 โครงการบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ราคาเบา ดอกเบี้ยถูก

 1. อณาสิริ บางนา
 2. เศรษฐสิริ วงแหวน – จตุโชติ
 3. สราญสิริ ราชพฤกษ์ – 346
 4. สิริเพลส ดอนเมือง – สรงประภา
 5. เนีย บาย แสนสิริ


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยต่ำ รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้าน จากสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไปแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ในราคาเอื้อมถึง สะดวกสบายทุกสัดส่วน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ จากแสนสิริ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวโครงการ ที่จะทำให้เข้าถึงบ้านได้ทุกซอกทุกมุม ไปพร้อมกับได้รับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันมากมาย อีกทั้งยังได้บริการที่ปรึกษาทุกเรื่องการซื้อบ้าน Home Financial Planner ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ แสนสิริใจดีรับปีใหม่ "ให้" สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67


แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67 แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67
แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
เนีย บาย แสนสิริ

เนีย บาย แสนสิริ

คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ดอนเมือง

เศรษฐสิริ ดอนเมือง

บ้านเดี่ยวทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท
โครงการใหม่
ชูช์ ราชเทวี

ชูช์ ราชเทวี

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ที่สุดแห่งทำเล 5 นาทีถึงสยาม รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์

เริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด โครงการใหม่จากแสนสิริ สไตล์ Modern Barn House ใกล้ทางคู่ขนานบรมราชชนนี รถไฟฟ้า และทางด่วนศรีรัช* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >