อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของคนซื้อบ้าน เมื่อถึงเทศกาลรีไฟแนนซ์บ้าน ครบการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือคงที่ตามเงื่อนไขของธนาคารครบ 3 ปี จะต้องเริ่มหาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำต่างๆ ที่ถูกกกว่า และสำหรับเดือนมิถุนายน 2565 มี 6 ธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ในอัตราสบายกระเป๋าคนซื้อบ้าน ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดยังคงเป็น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 2.75% โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 95% ระยะเวลากู้นานสุด 30 ปี 
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565


ธนาคาร * อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้ (ปี)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2.75% 95% 30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.83% 100% 40
ธนาคารกรุงไทย 3.00% 100% 40
ธนาคารกรุงเทพ 3.12% 100% 30
ธนาคารไทยพาณิชย์ 4.90% 100% 30
ธนาคารกสิกรไทย 5.97% 90% 30


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2565)
* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เปรียบเทียบและคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านและคอนโด จากธนาคารชั้นนำต่างๆ ได้ด้วยตนเองจาก
โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโด โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้าน-คอนโด
6 ธนาคารชั้นนำ กับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน – คอนโด


อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 2.75%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงศรี เมื่อผ่อนบ้านครบ 3 ปีแล้วอยากรีไฟแนนซ์ สามารถยื่นขอดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 3 ปี ในอัตรา 2.75% วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 95% ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี และหากมีวงเงินเหลือ สามารถกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ โดยหากมีการปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด หรือไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 2.83%

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) เป็นรูปแบบของสินเชื่อสำหรับคนซื้อบ้านที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำ โดยในช่วง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 2.83% สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ และลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ 2.93% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดตามหลักเกณฑ์ประกัน ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : ผู้กู้กลุ่มลูกค้าสวัสดิการ เนื่องจากได้อัตราดอกเบี้ยต่ำกกว่า
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านสุขสันต์
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงไทย
 1. ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 3.00%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงไทย หากผู้กู้อยากได้ดอกเบี้ยต่ำ และ ทำประกันกับทางธนาคาร โดยคิดเฉลี่ยตลอด 3 ปี ในอัตรา 3.00% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี หรืออายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี โดยสามารถยื่นกู้ได้แบบฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท และหากมีการปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด หรือไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : การซื้อบ้านในสัญญาที่ 1 กรณีบ้านมือ1 หรือบ้านมือ 2
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงไทย
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกรุงเทพ
 1. ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 3.12%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดอยู่ที่ 3.12% สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยทั่วไปโดยจำกัดวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ผู้กู้สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่ โดยคิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยทั่วไป)
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกรุงเทพ
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 4.90%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถช่วยให้คนซื้อบ้านได้ดอกเบี้ยได้ต่ำลง โดยเฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 4.90% แต่มีเงื่อนไขต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% และยังสามารถเลือกวิธีการผ่อนได้ว่าผ่อนเท่าเดิม หรือผ่อนน้อยลง เพื่อลดภาระทางการเงินของผู้กู้ ทั้งนี้ผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมค่าสำรวจและประเมิน หากเป็นบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 5,000 บาท ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด คอนโด 3,500 บาท และหากเป็นลูกค้าทั่วไป โครงการ องค์กร จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการหรือประเภทองค์กร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : ผู้กู้ที่ต้องการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ธนาคารกสิกรไทย
 1. ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ย 3 ปี = 5.97%

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 5.97% ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี หรืออายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี และไม่ว่าอาชีพไหนก็รีไฟแนนซ์ได้ เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม แถมรู้ผลอนุมัติทันทีใน 3 วัน


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์นี้เหมาะกับ : ผู้กู้มนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ธนาคารกสิกรไทย
5 โครงการบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ราคาเบา ดอกเบี้ยถูก

 1. อณาสิริ รามคำแหง
  โครงการทาวน์โฮม บ้านแฝด โดดเด่นด้วยแบบบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวกับทุกคนในครอบครัว บนทำเลครบทุกศักยภาพการเดินทาง ทั้งทางด่วน แอร์พอร์ต เรลลิงค์ และรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาท
 2. คณาสิริ ราชพฤกษ์ – 346
  โครงการบ้านเดี่ยว ที่มาพร้อมกับการดีไซน์แบบบ้านอันโดดเด่น กับสไตล์ Biophilic พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง รายล้อมด้วยทางด่วน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนำ ในราคาเริ่มต้น 4.89 ล้านบาท
 3. สราญสิริ ประชาอุทิศ 90
  โครงการบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ กับสไตล์ Homey Cottage พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนทำเลสะดวกสบายทุกการใช้ชีวิต ครบทั้งห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนำ ในราคาเริ่มต้น 5.29 ล้านบาท
 4. สิริเพลส เมกาบางนา
  โครงการทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในบรรยากาศโรแมนติก ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองปารีส โดดเด่นด้วยการโอบล้อมพื้นที่สีเขียวใหญ่ และทำเลที่ตั้งใจกลางถนนบางนา-ตราด กับราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท
 5. ดีคอนโด พนา
  โครงการคอนโดสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น พร้อมฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และส่วนกลางให้ผ่อนคลายได้อย่างอิสระ บนทำเลใกล้ MRT บางขุนนนท์ ในราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท
อัพเดทอัตราดอกเบี้ยต่ำ  รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้าน จากสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ไปแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ในราคาเอื้อมถึง สะดวกสบายทุกสัดส่วน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ จากแสนสิริ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวโครงการ ที่จะทำให้เข้าถึงบ้านได้ทุกซอกทุกมุม ไปพร้อมกับได้รับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันมากมาย  อีกทั้งยังได้บริการที่ปรึกษาทุกเรื่องการซื้อบ้าน Home Financial Planner ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น และพบกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65


อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65
อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

สิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า

ทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อเมืองภายใน 5 นาที

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

คอนโด เอกมัย สนุกกับการให้คุณเลือกใช้พื้นที่ส่วนกลางโครงการอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ XT ได้ตามใจ บนทำเลศักยภาพ ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งเอกมัยและทองหล่อ

เริ่มต้นที่ 4.89 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

ชีวิตวิถีใหม่ ริมทะเลสาบ 3 นาที ถึงทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

เศรษฐสิริ พระราม 5

โครงการใหม่ ภาคภูมิเหนือกาลเวลา เอกลักษณ์แห่งการออกแบบที่สะท้อนความสำเร็จ ครั้งแรกของเศรษฐสิริ ใจกลางพระราม 5

เริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ เทียนทะเล 30

สราญสิริ เทียนทะเล 30

สราญสิริ เทียนทะเล 30 บ้านเดี่ยวขนาด 100 ตร.ว. สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เซ็นทรัล พระราม 2 จองวันนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ!

เริ่มต้นที่ 9 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ผ่อนชำระหนี้ปกติ VS พักชำระหนี้วิธีไหนฟรีแลนซ์สบายตัวสุด

ปัญหาหนี้สินรุมเร้า แต่อยากมีบ้านในฝัน มนุษย์ฟรีแลนซ์จะจัดการตัวเองอย่างไรระหว่างทางออกผ่อนชำระหนี้ปกติ กับ พักชำระหนี้

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >