ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ มกราคม 2567 วันไหนดี พร้อมวิธีทำเองง่ายๆ | แสนสิริ

ความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้าที่ และไหว้ศาลพระภูมิ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว เชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย รวมถึงช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้าน หากใครที่กำลังเลือกซื้อบ้านอยู่ หรือกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ การไหว้เจ้าที่บ้านใหม่ก็สำคัญเช่นกัน ดังนั้นควรรู้ ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิเดือนมากราคม 2567 ไหว้เจ้าที่ ไหว้เทพคุ้มครองบ้าน ให้อยู่ร่มเย็นสงบสุขตลอดปี


เรื่องน่ารู้ ตั้งศาลพระภูมิที่บ้านศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่ ไม่เหมือนกัน


ศาลพระภูมิ คืออะไร ต่างจากศาลเจ้าที่ หรือ ศาลตายายยังไง


ศาลพระภูมิ

เป็นสถานที่ของเทพารักษ์ที่คอยคุ้มครองบ้านเรือน มักมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็ก เสาพระภูมิยังมีเพียงเสาเดียว เนื่องจากพระภูมิมีสถานะเป็นภุมมเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินมนุษย์


ศาลเจ้าที่ หรือ ศาลตายาย คืออะไร ต่างจากศาลพระภูมิยังไง


ศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย

คือ ศาลหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อน โดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้น เป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิม เพื่อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไป มักนิยมสร้างเป็นเรือนไทยจำลองที่มี 4 หรือ 6 เสา เนื่องจากมีลำดับสถานภาพต่ำกว่าศาลพระภูมิ


การตั้งศาลถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแสดงความเคารพแก่พระภุมะเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ หรือผู้ที่เคยเป็นเจ้าของอาศัยมาอยู่แต่ก่อน เพราะท่านเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษแก่เราและครอบครัวได้อย่างมาก

สิ่งสำคัญในการตั้งศาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และเชิญเทวดาอารักษ์ลงมาสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ได้นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ


 1. ฤกษ์ยามที่ถูกต้องเป็นศุภผล

 1. อาจารย์ หรือหมอโหรา หรือพราหมณ์ที่มาทำพิธีอัญเชิญ ที่มีคุณสมบัติครบและมีศีลมีธรรม
  หากสองส่วนนี้ ได้ครบสมบูรณ์ก็เป็นอันหวังได้ว่า จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่เราปรารถนา


อย่างไรก็ตามเมื่อได้ฤกษ์แล้วควรไปเตรียมการจัดหาสถานที่ หรือเชิญพราหมณ์ที่จะมาทำพิธีให้ท่านได้มาดูสถานที่ก่อน เพื่อกำหนดความสูงของฐานที่จะตั้งศาล ตำแหน่งและทิศทางที่จะตั้งศาล รวมไปถึงเครื่องสังเวยที่จะต้องใช้ อาหารคาวหวาน หรือมังสวิรัติ และใช้บายศรีชนิดใดบ้าง เช่น บายศรีเทพ บายศรีพรหม ฉัตร ราชวัตร ไม้มงคล ข้าวตอก ดอกไม้ ฯลฯ เพื่อจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนวันทำพิธี ที่สำคัญ ควรมีชุดสังฆทาน 1 ชุด เมื่อเสร็จพิธีแล้วให้เจ้าของบ้านนำไปทำสังฆทาน อุทิศกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน (ให้ไปทำวันไหนก็ได้ตามสะดวก)


ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี? ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า วันไหนดี

3 สิ่งควรรู้ ขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง มาดูกัน
ข้อควรระวังในการตั้งศาล


 1. อย่าให้ศาลหันหน้าเข้าห้องน้ำ หรืออยู่ใกล้ห้องน้ำของบ้าน จะทำให้ไม่เป็นมงคล

 1. หากเจ้าภาพที่เป็นสตรีกำลังมีรอบเดือนในขณะวันทำพิธี ให้จุดธูปเทียนและพนมมือไหว้อย่างเดียว ห้ามแตะต้องของบวงสรวงหรือของมงคลต่างๆ ให้ผู้ใกล้ชิดทำหน้าที่แทน

 1. ขณะทำพิธีห้ามแตะต้องของบวงสรวง จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ
วิธีเลือกสีของศาล และแบบศาลพระภูมิ


ก่อนไปเลือกซื้อศาลหรือเจว็ดพระภูมิ ให้จุดธูป 11 ดอกกลางแจ้ง บริเวณหน้าบ้าน ตั้งนะโม 3 จบแล้วอธิษฐานว่า


"วันนี้ลูกช้างจะไปเลือกซื้อศาลเพื่อถวายแด่พ่อปู่พระชัยมงคล พระภุมมะเทวา อีกทั้งเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ที่ปกปักรักษา ณ สถานที่แห่งนี้ หากท่านชอบสิ่งใด อันใด จงมาดลจิตดลใจให้ลูกได้มีจิตชื่นชอบตามความปรารถนาของท่านด้วย เทอญฯ"


จากนั้นก็ปักธูปไว้กลางแจ้งแล้วค่อยออกไปเลือกซื้อหา ซึ่งพิธีนี้ทำเพียงครั้งเดียวก็พอแต่ก็จะส่งผลไปตลอดจนกว่าจะได้ศาลที่ท่านต้องการ หากวันนี้ไปแล้วเราดูแล้วยังไม่ถูกใจแสดงว่าท่านไม่ชอบ ก็ให้ไปดูวันหลังต่อไปจนกว่าเราจะชอบ


ฤกษ์ที่ให้ไปนี้สามารถตั้งศาลพระภูมิพร้อมกับศาลตายายได้พร้อมกัน ส่วนจะตั้งพระภูมิอย่างเดียว หรือตายายด้วยเป็นสองศาลก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเจ้าบ้านเอง ไม่ได้ต้องกำหนดว่าจะต้องมีกี่ศาล แต่ทั้งนี้ต้องดูขนาดพื้นที่ของสถานที่ว่าเหมาะสมที่จะตั้งศาลตา-ยายเพิ่มอีกได้หรือไม่


เปิดศาสตร์เลขที่บ้าน เลขมงคลอยู่แล้วรวย เฮงๆ ปังๆ ตลอดปี 2567

ฮวงจุ้ยประตูเข้าบ้านแบบไหนดี เสริมดวงคนอยู่ อยู่แล้วร่ำรวย
วิธีการกำหนดจุดที่ตั้งศาลและการสร้างฐานศาล


วิธีกำหนดตำแหน่งที่ตั้งฐานศาลพระภูมิและการสร้างฐานศาลพระภูมิ


 1. ตำแหน่งหน้าศาล ตัวศาลจะต้องไม่ตรงกับเสาไฟฟ้า หรือเสาโครงสร้างอื่นใด (ให้วัดองศาจากจุดกึ่งกลางของตัวศาล)

  ตำแหน่งตัวศาล (ด้านข้าง) จะต้องไม่ตรงกับห้องน้ำ หรือองศาตรงกับโถส้วม ทั้งชั้น 1-2 (ให้วัดองศา)

 1. ตำแหน่งพื้นที่หน้าศาล ต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 2 เท่าของพื้นที่ของฐานของศาล (ให้วัด ตร.ม.) หากไม่พอให้ลดเหลือศาลเพียงหลังเดียว

 1. ตัวศาลจะต้องไม่ปะทะจากมุมต่างๆ เช่น (ให้วัดองศา)

  • มุมแหลมของตัวอาคาร
  • ชายคาบ้าน
  • มุมแหลมของรั้วบ้าน
  • ใต้ชายคาในตำแหน่งที่ฝนไหลลงมาปะทะถูกตัวศาล
  • ตำแหน่งที่ถูกรถเลี้ยวเข้าไป ปะทะ
  • ตำแหน่งใกล้ถังขยะ
  • ตำแหน่งใกล้ท่อระบายน้ำ
 1. ตำแหน่งของศาล ตำแหน่งของศาล หากเป็นศาลประธาน หรือศาลพระภูมิ เมื่อเราหันหน้าเข้าศาล ให้ศาลอยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่กว่า ศาลตายายจะอยู่ถัดไปทางขวามือเรา เวลาไหว้ต้องไหว้พระภูมิก่อน แล้วจึงไหว้ตายาย ตามลำดับทักษิณาวรรต

 1. ความสูงของฐาน ไม่มีการกำหนดแน่นอน แต่จะต้องสูงกว่า

  • ความสูงถนนหน้าบ้าน
  • ความสูงธรณีประตู
  • ความสูงของชักโครกห้องน้ำในบ้าน
  • ความสูงของพื้นในบ้าน
  • พิจารณารวมทุกข้อความสูงของฐานจะต้องไม่น้อยกว่า 10 - 30 ซม.
 1. บันไดของฐานตั้งศาล จะต้องให้เป็นเลขคี่ เช่น 1 ขั้น 3 ขั้น (นับลูกบันได)

 1. หลุมใส่ของมงคลใต้ฐานศาลพระภูมิ ให้มีขนาด กว้าง 20 X 20 ซม. ลึก 30 ซม. ใส่ทรายรองพื้นไว้ครึ่งหนึ่งของความลึกของหลุม หากมีศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย ให้เจาะหลุมแค่ฐานของศาลพระภูมิเพียงแห่งเดียว ในการขอฤกษ์
ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ปี 2567


การตั้งศาลพระภูมิจะตั้งตามเวลาภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ของผู้รักษาแผ่นดิน โดยภูมิปาโลฤกษ์เหมาะสำหรับการกระทำสิ่งอันเป็นมงคลเกี่ยวกับการตั้งศาล การทำพิธียกเสาเอกบ้าน การทำกิจการอสังหาฯ การเกษตร การเปิดร้านค้า การก่อสร้าง การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน และการอุปสมบท


สรุปฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ 2567 ครึ่งปีแรก


สรุปฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ 2567 ครึ่งปีแรกฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนมกราคม 2567

เริ่มต้นปีใหม่กับฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตใหม่ของคุณรุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุข

วันที่

เวลา


1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม

06:43 - 06:42 น.

2. วันพุธที่ 3 มกราคม

09:32 - 06:43 น.

3. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

06:47 - 15:22 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม

06:48 - 04:17 น.

5. วันพุธที่ 31 มกราคม

06:47 - 19:14 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งความรัก เสริมความรักและความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่

เวลา


1. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์

06:46 - 01:27 น.

2. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์

00:37 - 06:44 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์

06:42 - 12:04 น.

4. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์

18:59 - 06:37 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนมีนาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการเติบโต เสริมชีวิตและการงานให้เจริญรุ่งเรือง

วันที่

เวลา


1. วันพุธที่ 6 มีนาคม

06:33 - 09:22 น.

2. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม

06:32 - 07:31 น.

3. วันพุธที่ 13 มีนาคม

22:34 - 06:27 น.

4. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม

20:30 - 06:25 น.

5. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม

02:18 - 06:21 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนเมษายน 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการผลิบาน เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู

วันที่

เวลา


1. วันจันทร์ที่ 1 เมษายน

17:33 - 06:14 น.

2. วันพุธที่ 3 เมษายน

16:36 - 06:12 น.

3. วันพฤหัสที่ 4 เมษายน

06:13 - 15:37 น.

4. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน

06:08 - 03:49 น.

5. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน

09:32 - 06:03 น.

6. วันเสาร์ที่ 20 เมษายน

06:04 - 11:53 น.

7. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน

14:25 - 06:02 น.

8. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน

06:03 - 16:54 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ

วันที่

เวลา


1. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

05:56 - 13:30 น.

2. วันพฤหัสที่ 9 พฤษภาคม

12:28 - 05:54 น.

3. วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม

16:48 - 05:52 น.

4. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม

05:53 - 19:06 น.

5. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม

05:52 - 09:05 น.

6. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

05:52 - 07:39 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนมิถุนายน 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนที่ร้อนแรง เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณสดใส ร่าเริง ตลอดไป

วันที่

เวลา


1. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน

22:54 - 05:51 น.

2. วันพุธที่ 5 มิถุนายน

20:27 - 05:51 น.

3. วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน

00:07 - 05:52 น.

4. วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน

05:53 - 02:20 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน

05:53 - 07:19 น.

6. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน

05:55 - 16:54 น.

7. วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน

12:53 น.
สรุปฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ 2567 ครึ่งปีหลัง


สรุปฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ 2567 ครึ่งปีหลังฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนกรกฎาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งวันเข้าพรรษา เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณสงบสุข ร่มเย็น

วันที่

เวลา


1. วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม

07:02 - 05:38 น.

2. วันพุธที่ 3 กรกฎาคม

05:57 - 03:36 น.

3. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม

00:36 - 06:01 น.

4. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม

06:02 - 00:41 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม

15:08 - 06:03 น.

6. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม

06:04 - 13:46 น.

7. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม

06:05 - 11:37 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณอบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก

วันที่

เวลา


1. วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม

19:10 - 06:05 น.

2. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม

06:06 - 21:41 น.

3. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม

08:16 - 06:06 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม

08:16 - 06:07 น.

5. วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม

06:08 - 07:41 น.

6. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม

23:15 - 06:07 น.

7. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม

06:08 - 21:51 น.

8. วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม

20:34 - 06:07 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนกันยายน 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งวันพระสารทไทย เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณเจริญรุ่งเรือง โชคดี

วันที่

เวลา


1. วันพฤหัสที่ 5 กันยายน

02:28 - 06:08 น.

2. วันพฤหัสที่ 5 กันยายน

06:09 - 04:53 น.

3. วันพฤหัสที่ 12 กันยายน

15:51 - 06:08 น.

4. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน

06:09 - 16:13 น.

5. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน

16:07 - 06:08 น.

6. วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน

06:09 - 15:39 น.

7. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน

07:27 - 05:59 น.

8. จันทร์ที่ 30 กันยายน

06:09 - 06:08 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ ช่วยให้ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

วันที่

เวลา


1. วันพุธที่ 9 ตุลาคม

23:30 - 06:09 น.

2. วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม

15:39 - 06:10 น.

3. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม

06:11 - 14:04 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม

12:42 - 06:11 น.

5. วันพุธที่ 30 ตุลาคม

06:14 - 19:22 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนพฤศจิกายน 2567

มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยให้ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและอุดมสมบูรณ์

วันที่

เวลา


1. วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน

07:11 - 06:15 น.

2. วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน

06:16 - 07:43 น.

3. วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน

23:44 - 06:19 น.

4. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน

23:44 - 06:19 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน

06:21 - 19:34 น.

6. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน

06:24 - 22:06 น.ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ เดือนธันวาคม 2567

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งการสิ้นสุดปีเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

วันที่

เวลา


1. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม

06:30 - 15:18 น.

2. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม

04:49 - 06:34 น.

3. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม

06:35 - 03:36 น.

4. วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม

03:46 - 06:38 น.

5. วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม

07:27 - 06:39 น.

6. วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม

22:14 - 06:42 น.
ได้ความรู้เรื่องการตั้งศาลไปแล้ว หากคุณกำลังมองหาบ้าน คอนโด ทาวน์โฮมหลังใหม่พร้อมอยู่ แนะนำให้รีบส่องโปรโมชันดีๆ จากแสนสิริ พร้อมเครื่องคำนวณเงินกู้ ที่ช่วยทำนายสถานการณ์ทางการเงินล่วงหน้าได้


ขอบคุณข้อมูลจาก อาศรมศรีจักรนารท thethaiger.com และ พิณสิริ


แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ สันผีเสื้อ เชียงใหม่

บุราสิริ สันผีเสื้อ เชียงใหม่

โครงการบ้านเดี่ยว เชียงใหม่ วิวทิวเขา สไตล์โมเดิร์นล้านนาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพียง 15 นาทีเข้าถึงใจกลางคูเมืองเชียงใหม่

เริ่มต้นที่ 5.19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางใหญ่

อณาสิริ บางใหญ่

โครงการบ้านใหม่ โซนใกล้สวน ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก เพียง 10 นาทีถึงห้างเซ็นทรัล เวสต์เกตและอิเกีย ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

บ้านหรู วิวสนามกอล์ฟ บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับทรรศนะที่เป็นหนึ่ง

เริ่มต้นที่ 9.99 ล้านบาท

สราญสิริ เทียนทะเล 30

บ้านเดี่ยวขนาด 100 ตร.ว. สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เซ็นทรัล พระราม 2 จองวันนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ!

เริ่มต้นที่ 10.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ดอนเมือง

เศรษฐสิริ ดอนเมือง

บ้านเดี่ยวทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท

อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใกล้ทางด่วนใหม่ ติดถนนพระราม 2คลิกเพื่อรับข้อเสนอพิเศษพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “ตรวจบ้านโอนบ้าน”

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ประกันบ้าน ซ่อมฟรี อยู่สบาย เรื่องที่คนซื้อบ้านต้องรู้

ประกันบ้าน หรือประกันโครงสร้างบ้าน บริการซ่อมบำรุงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจากโครงการ จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง คนซื้อบ้านต้องรีบเช็กด่วน

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >