เพราะความเป็นส่วนตัวของคุณ
คือ สิ่งที่แสนสิริให้ความสำคัญที่สุด

ไม่ว่าคุณเป็นใคร เคยลงทะเบียนให้ข้อมูลกับแสนสิริหรือไม่
เราพร้อมปกป้องความเป็นส่วนตัว ภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

เพราะความเป็นส่วนตัวของคุณ คือ สิ่งที่แสนสิริให้ความสำคัญที่สุด

วันนี้ ไม่ว่าคุณเป็นใคร เป็นลูกค้า ไม่ได้เป็น เคยเป็น หรือกำลังจะเป็น ไม่ว่าเคยลงทะเบียนให้ข้อมูลกับแสนสิริ เมื่อไหร่ หรือช่องทางไหน เราขออนุญาตติดต่อคุณ ภายในวันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณเคยแจ้งไว้ เพื่อยืนยันข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่จะบังคับใช้ในเดือน พ.ค.นี้


พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คืออะไร

คือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และได้รับการยินยอมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของของมูล, เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ หรือสูญหาย

พ.ร.บ.นี้ มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไรบ้าง

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับแสนสิริ จะไม่ถูกนำไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงข้อมูล เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

แสนสิริดูแลความเป็นส่วนตัวให้คุณอย่างไรบ้าง

เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวสูงสุดของคุณ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป เราขออนุญาตติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณเคยแจ้งไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ชื่อ ข้อมูลชื่อไม่ถูกต้อง
นามสกุล ข้อมูลนามสกุลไม่ภูกต้อง
อีเมลล์ ข้อมูลอีเมลล์ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ

กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของ บริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ th