LTV คืออะไร อยู่อย่างไรให้รอดมาตรการนี้ วันนี้รู้กัน

ทันทีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการ LTV รูปแบบใหม่ ที่เข้มงวดมากขึ้น แน่นอนว่าความตื่นตระหนกและงุนงงจะเกิดขึ้นทันทีกับคนที่ต้องกู้ซื้อบ้าน เหตุนี้จึงต้องทำความเข้าใจ LTV ให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดกับมาตรการนี้ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ และด้านดีๆ ของ LTV ที่คาดไม่ถึง


LTV คืออะไร

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการ LTV ขึ้นมา เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์ โดย LTV ย่อมาจากคำว่า “Loan to Value” ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนการให้สินเชื่อซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่า


สูตรคำนวณ LTV

ตัวอย่าง: นาย A ต้องการกู้เงินซื้อบ้านในราคา 2,000,000 บาท กับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยธนาคารดังกล่าวปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยมี LTV ในอัตราส่วนร้อยละ 80% นาย A จะได้รับอนุมัติวงเงินกู้เท่าไหร่?


มาตรการ LTV


มาตรการ LTV ใครได้รับผลกระทบ

รู้จักความหมายของ LTV แล้ว ถึงเวลามาศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำหนดเพดานของ LTV ในปี 2562 เพื่อป้องกันภาวะหนี้และไม่เกิดเหตุซ้ำรอยฟองสบู่ พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา จนมีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจปี 2564 ในปัจจุบัน แน่นอนว่าบรรดาคนซื้อบ้านต่างต้องวิตกกังวลว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องเตรียมตัวกับมาตรการ LTV ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักลงทุน กลุ่มคนที่เก็งกำไรในตลาดอสังหาฯ แต่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์มาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว โดยสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้เต็มมูลค่าหลักประกัน หรือ 100% ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น 100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป  และ กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป
 2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราวสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
แหล่งข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังแรก


กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังที่ 2


กลุ่มคนที่ซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไปมูลค่าบ้านเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10%
 • กรณีที่ 1 เมื่อคุณกำลังผ่อนบ้านหรือคอนโดหลังแรกอยู่ แล้วต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 มาตราการ LTV ฉบับใหม่นี้ จากเดิมจะกำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% ของมูลค่าบ้าน หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน

 • กรณีที่ 2 หากคุณผ่อนบ้านหรือคอนโดเกิน 3 ปีแล้ว และต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 มาตราการ LTV ฉบับใหม่ จากเดิมจะกำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของมูลค่าบ้าน หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน
มาตรการ LTV ฉบับใหม่จากเดิม กำหนดให้กลุ่มคนที่กำลังผ่อนบ้านหลังแรกและหลังที่ 2 แต่ต้องการซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป หรือสัดส่วนวงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของมูลค่าบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 100% หรือเต็มมูลค่าหลักประกันของบ้าน


ด้านดีๆ ของ LTV

มาตรการ LTV ใช่ว่าจะมีแต่แง่มุมด้านลบต่อผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงมีด้านดีที่หลายคนนึกไม่ถึงดังนี้

 1. ช่วยลดอัตรา NPL หรือหนี้เสีย ซึ่งมีผลต่อสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
 2. ป้องกันการเกิดภาวะฟองสบู่แตก อันมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศ
 3. กลุ่มคนที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ ไม่ได้แสวงหากำไรจากอสังหาฯ และซื้อบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ใหม่นี้


งานนี้มีเฮ! ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตราการ LTV

เดิมทีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้กู้ร่วมที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ถือครองสิทธิการกู้ร่วมกัน แต่เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่มีกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัย จึงผ่อนปรนเสมือนว่าไม่ได้ร่วมเป็นผู้กู้ ในกรณีที่ขอสัญญากู้ซื้อบ้านใหม่เท่านั้น


ตัวอย่าง: นาย A กับ นาย B กู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกัน และในสัญญาใหม่กำหนดให้กรรมสิทธิ์เป็นของนาย A

 • มาตราการผ่อนปรน = สัญญากู้บ้านใหม่ เป็นของนาย A เท่านั้น โดยผ่อนปรนไม่นับนาย B เป็นผู้กู้
 • ประโยชน์ที่ผู้กู้ได้รับ = นาย B สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ถูกนำยอดที่กู้ร่วมกับนาย A มาเป็นข้อจำกัด
และพบกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65


อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65
อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90 บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต

อณาสิริ รังสิต

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ใกล้ทางด่วน และรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นส่วนตัวเพียง 161 หลัง

เริ่มต้นที่ 4.59 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส บางนา - สุวรรณภูมิ

สิริ เพลส บางนา - สุวรรณภูมิ

สิริ เพลส บางนา - สุวรรณภูมิ ทาวน์โฮมใหม่ ทำเลใกล้สนามบิน พร้อมความสะดวกครบครัน ลงทะเบียนรอบ VIP เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท*

เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ซื้อบ้าน 3 ล้าน เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้ แล้วต้องทํายังไงนะ?

อยากซื้อบ้าน 3 ล้าน แต่ติดปัญหาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 และมีภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะ

5 วิธีซื้อคอนโดยังไงให้คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพชีวิต

เผยเคล็ดลับซื้อคอนโด ให้คุ้มค่ากับทั้งราคาและคุณภาพชีวิตด้วย 5 วิธีง่ายๆ ที่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังที่เลือกซื้อคอนโดสักห้อง

ผ่อนบ้านอยู่ แต่อยากกู้เงินซื้อบ้านหลังที่ 2ทำได้หรือไม่

หากรู้สึกกังวลใจกับการซื้อบ้านหลังที่ 2 แล้วยังพัวพันผ่อนบ้านหลังเดิมยังไม่หมด ธนาคารไม่อนุมัติปล่อยสินเชื่อ แนะนำให้ฟังทางนี้

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

อารมณ์ดีกับ โปรบิ๊กเบิ้ม ได้เพิ่ม 5 แสน* ส่วนกลาง 10 ปี* วันนี้ - 31 ก.ค. 65 อารมดีมีว้าวแน่นอน กับโปรบิ๊กเบิ้ม มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้าน ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ทั้ง 66 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >