กฎหมายที่จอดรถคอนโด ข้อควรรู้ก่อนซื้อคอนโดสำหรับอยู่อาศัย

อยากซื้อคอนโด แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่จอดรถ กลัวเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ แนะนำให้รีบศึกษากฎหมายที่จอดรถคอนโด พร้อมทำความเข้าใจสัดส่วน การคำนวณจำนวนที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสม เพื่อลดความกังวล สร้างความสบายใจในการเลือกซื้อคอนโดไปอีกระดับ


กฎหมายที่จอดรถคอนโดน่ารู้


สัมผัสเสน่ห์ของคอนโดสีเขียวจากแสนสิริ ที่ออกแบบภายใต้การลดใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการใช้รถไฟฟ้า EV Charger

ก่อนซื้อคอนโดควรรู้ ที่จอดรถคอนโดมีกี่ประเภท

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ที่จอดรถคอนโดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย ในการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตารางประเภทที่จอดรถในคอนโดดังนี้


ประเภทที่จอดรถในคอนโด ข้อดี ข้อเสีย
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบกลางแจ้ง
  Outdoor Parking
 • ที่จอดรถกลางแจ้ง จะอยู่ชั้น G จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาวนขึ้นอาคารจอดรถ
 • สะดวกต่อรถหลังคาสูง เนื่องจากตามกฎหมาย อาคารจอดรถจะถูกกำหนดความสูงไว้ไม่ให้เกิน 2.2 – 2.4 เมตร
 • รถยนต์ต้องจอดตากแดด ตากฝน
 • จอดรถแบบกลางแจ้งจะไม่เชื่อมต่อส่วนพักอาศัย
 1. ที่จอดรถคอนโดในอาคารจอดรถ
  Indoor Parking
 • การสร้างที่จอดรถในอาคาร สามารถทำให้เพิ่มที่จอดรถได้มากขึ้น
 • ที่จอดรถในอาคารมักมีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่พักอาศัย จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 • ที่จอดรถในอาคารมักจำกัดความสูงของรถในการจอด
 • ที่จอดรถในอาคารหากไม่มีไฟส่องสว่างพอ หรือมีเส้นทางขึ้น-ลง ลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบอัตโนมัติ
  Automated Parking System
 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ
 • ประหยัดพื้นที่จอดรถ เนื่องจากที่จอดรถอัตโนมัติใช้พื้นที่เพียง 12.5 – 15 ตร.ม. / คัน
 • ใช้งบในการก่อสร้างและดูแลรักษาค่อนข้างเยอะ
 • อาจต้องรอคิวเมื่อมีรถเข้าออกในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆ กัน


นอกจากที่จอดรถคอนโดทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น จึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการหลายโครงการ ได้ติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดด้วย เฉกเช่นเดียวกับคอนโดโครงการใหม่จากแสนสิริ ที่ขณะนี้แสนสิริมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero โดยโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ จะอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากโซลาร์รูฟ และ EV Charger ที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในคอนโด


ที่จอดรถคอนโดแบบ EV Charger
การติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด


ซื้อคอนโด แสนสิริ ดีไหม ค้นหาคำตอบได้จากคอนโด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ข้อกำหนด กฎหมายที่จอดรถในคอนโด

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ. ควบคุมอาคาร 2544 การออกแบบก่อสร้างคอนโดจำเป็นต้องมีพื้นที่หรืออาคารจอดรถที่เหมาะสมตามขนาดของโครงการ หากมีการจัดสรรน้อยเกินไป จะทำให้ไม่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดดังนี้

 1. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องออกแบบให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ครอบครัว
 2. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนั้น ถ้าอยู่นอกอาคาร ต้องมีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน 200 เมตร
 3. คอนโดที่อยู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง
 4. คอนโดที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 120 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 5. ตามกฎหมายที่จอดรถในคอนโด กำหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ
การแบ่งสัดส่วนที่จอดรถ ตามขนาดของคอนโด

ตามกฎหมายที่จอดรถคอนโด กำหนดให้ทุกโครงการจำเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง ซึ่งโดยทั่วไปที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 40% ทั้งนี้พิจารณาจากขนาดโครงการ พร้อมวิธีคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมคือ 


% ที่จอดรถคอนโด =

จำนวนที่จอดรถ
จำนวนยูนิตของคอนโด

x 100


ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถคอนโด

คอนโด THE LINE Vibe โครงการใหม่จากแสนสิริ บนทำเลใจกลางห้าแยกลาดพร้าว เป็นคอนโดสูง 33 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 940 ยูนิต โดยมีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถคิดจำนวน % ที่จอดรถคอนโด คือ จำนวนที่จอดรถ (520 คัน) x 100 ÷ จำนวนยูนิตห้องพักอาศัย (940 ห้อง) = 55% ซึ่งคือคอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม 


คอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม
คอนโด THE LINE Vibe มีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว


ทั้งนี้ยังสามารถคำนวณที่จอดรถคอนโดตามขนาดของอาคารได้ด้วย โดยอาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตร.ม. และสูง 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารมีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตร.ม. ในเขตพื้นที่กรุงเพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน และนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 
เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จอดรถคอนโด จนเข้าใจการคำนวณสัดส่วนที่จอดรถคอนโดอย่างเหมาะสม ถูกต้องไปแล้ว เชื่อว่าวินาทีนึ้คงที่กำลังลังเลการซื้อคอนโด ก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะรวดเร็วกว่าเดิม และ ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ "ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม*" วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้


ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม* วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้ ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม* วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้
พร้อมดัน พร้อมสู้ ให้คุณกู้ง่ายทุกเคส​ บวกดีลดุดันให้อีก 3 ต่อ​ ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ทุกโครงการ
OH! my DEAL ดีลดี โดนใจ ได้เพิ่มทองคำสูงสุด 50 บาท* พร้อมโปรดีที่คัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

คอนโดพร้อมอยู่ 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมสวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 8 ไร่*

เริ่มต้นที่ 9.69 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
KHUN by yoo Inspired by Starck

KHUN by yoo Inspired by Starck

Branded Residence แห่งแรกในไทยจากแสนสิริ คอนโดมิเนียมใจกลางทองหล่อ ดีไซน์ล้ำ ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Philippe Starck

เริ่มต้นที่ 25.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ส่วนกลางเปิด 24 ชม. กับทำเลศักยภาพใจกลางเอกมัย ติด At Ekkamai mall (@Ekkamai)

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

เดมี สาธุ 49

ดีลักซ์ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมฟังก์ชั่นคนเมืองที่แตกต่าง DUPLEX MASTER BEDROOM พร้อม PANORAMIC ROOFTOP เพียง 10 นาที ถึงทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช

เริ่มต้นที่ 18.9 ล้านบาท
โครงการใหม่
เนีย บาย แสนสิริ

เนีย บาย แสนสิริ

คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

คอนโดใหม่ พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 3.7 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเลือกซื้อบ้านอยู่คนเดียว สำหรับคนโสด

การเลือกซื้อบ้านอยู่คนเดียว สำหรับคนโสด ต้องใช้เวลาตัดสินใจ ทั้งเรื่องเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ชีวิตในระยะยาวด้วย

เงินเดือน 18,000 ก็มีบ้านเป็นของตัวเองได้!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! มนุษย์เงินเดือน เงินเดือน 18,000 บาท ก็กู้ซื้อบ้านมาเป็นของตัวเองได้สบายๆ และยิ่งถ้าเป็น สิริ เพลส แล้วยังได้ครบทุกสิ่งที่มองหาในการใช้ชีวิตเลยทีเดียว

ซื้อบ้าน 3 ล้าน เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้ แล้วต้องทํายังไงนะ?

อยากซื้อบ้าน 3 ล้าน แต่ติดปัญหาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 และมีภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พร้อมดัน พร้อมสู้ ให้คุณกู้ง่ายทุกเคส​ บวกดีลดุดันให้อีก 3 ต่อ​ ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ทุกโครงการ
OH! my DEAL ดีลดี โดนใจ ได้เพิ่มทองคำสูงสุด 50 บาท* พร้อมโปรดีที่คัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >