กฎหมายที่จอดรถคอนโด ข้อควรรู้ก่อนซื้อคอนโดสำหรับอยู่อาศัย

อยากซื้อคอนโด แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่จอดรถ กลัวเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ แนะนำให้รีบศึกษากฎหมายที่จอดรถคอนโด พร้อมทำความเข้าใจสัดส่วน การคำนวณจำนวนที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสม เพื่อลดความกังวล สร้างความสบายใจในการเลือกซื้อคอนโดไปอีกระดับ


กฎหมายที่จอดรถคอนโดน่ารู้


สัมผัสเสน่ห์ของคอนโดสีเขียวจากแสนสิริ ที่ออกแบบภายใต้การลดใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการใช้รถไฟฟ้า EV Charger

ก่อนซื้อคอนโดควรรู้ ที่จอดรถคอนโดมีกี่ประเภท

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ที่จอดรถคอนโดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย ในการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตารางประเภทที่จอดรถในคอนโดดังนี้


ประเภทที่จอดรถในคอนโด ข้อดี ข้อเสีย
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบกลางแจ้ง
  Outdoor Parking
 • ที่จอดรถกลางแจ้ง จะอยู่ชั้น G จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาวนขึ้นอาคารจอดรถ
 • สะดวกต่อรถหลังคาสูง เนื่องจากตามกฎหมาย อาคารจอดรถจะถูกกำหนดความสูงไว้ไม่ให้เกิน 2.2 – 2.4 เมตร
 • รถยนต์ต้องจอดตากแดด ตากฝน
 • จอดรถแบบกลางแจ้งจะไม่เชื่อมต่อส่วนพักอาศัย
 1. ที่จอดรถคอนโดในอาคารจอดรถ
  Indoor Parking
 • การสร้างที่จอดรถในอาคาร สามารถทำให้เพิ่มที่จอดรถได้มากขึ้น
 • ที่จอดรถในอาคารมักมีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่พักอาศัย จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 • ที่จอดรถในอาคารมักจำกัดความสูงของรถในการจอด
 • ที่จอดรถในอาคารหากไม่มีไฟส่องสว่างพอ หรือมีเส้นทางขึ้น-ลง ลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบอัตโนมัติ
  Automated Parking System
 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ
 • ประหยัดพื้นที่จอดรถ เนื่องจากที่จอดรถอัตโนมัติใช้พื้นที่เพียง 12.5 – 15 ตร.ม. / คัน
 • ใช้งบในการก่อสร้างและดูแลรักษาค่อนข้างเยอะ
 • อาจต้องรอคิวเมื่อมีรถเข้าออกในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆ กัน


นอกจากที่จอดรถคอนโดทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น จึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการหลายโครงการ ได้ติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดด้วย เฉกเช่นเดียวกับคอนโดโครงการใหม่จากแสนสิริ ที่ขณะนี้แสนสิริมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero โดยโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ จะอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากโซลาร์รูฟ และ EV Charger ที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในคอนโด


ที่จอดรถคอนโดแบบ EV Charger
การติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด


ซื้อคอนโด แสนสิริ ดีไหม ค้นหาคำตอบได้จากคอนโด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ข้อกำหนด กฎหมายที่จอดรถในคอนโด

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ. ควบคุมอาคาร 2544 การออกแบบก่อสร้างคอนโดจำเป็นต้องมีพื้นที่หรืออาคารจอดรถที่เหมาะสมตามขนาดของโครงการ หากมีการจัดสรรน้อยเกินไป จะทำให้ไม่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดดังนี้

 1. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องออกแบบให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ครอบครัว
 2. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนั้น ถ้าอยู่นอกอาคาร ต้องมีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน 200 เมตร
 3. คอนโดที่อยู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง
 4. คอนโดที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 120 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 5. ตามกฎหมายที่จอดรถในคอนโด กำหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ
การแบ่งสัดส่วนที่จอดรถ ตามขนาดของคอนโด

ตามกฎหมายที่จอดรถคอนโด กำหนดให้ทุกโครงการจำเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง ซึ่งโดยทั่วไปที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 40% ทั้งนี้พิจารณาจากขนาดโครงการ พร้อมวิธีคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมคือ 


% ที่จอดรถคอนโด =

จำนวนที่จอดรถ
จำนวนยูนิตของคอนโด

x 100


ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถคอนโด

คอนโด THE LINE Vibe โครงการใหม่จากแสนสิริ บนทำเลใจกลางห้าแยกลาดพร้าว เป็นคอนโดสูง 33 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 940 ยูนิต โดยมีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถคิดจำนวน % ที่จอดรถคอนโด คือ จำนวนที่จอดรถ (520 คัน) x 100 ÷ จำนวนยูนิตห้องพักอาศัย (940 ห้อง) = 55% ซึ่งคือคอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม 


คอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม
คอนโด THE LINE Vibe มีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว


ทั้งนี้ยังสามารถคำนวณที่จอดรถคอนโดตามขนาดของอาคารได้ด้วย โดยอาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตร.ม. และสูง 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารมีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตร.ม. ในเขตพื้นที่กรุงเพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน และนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 
เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จอดรถคอนโด จนเข้าใจการคำนวณสัดส่วนที่จอดรถคอนโดอย่างเหมาะสม ถูกต้องไปแล้ว เชื่อว่าวินาทีนึ้คงที่กำลังลังเลการซื้อคอนโด ก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะรวดเร็วกว่าเดิม หากได้อัพเดทข้อเสนอสุดพิเศษ กับ Big Match แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* พร้อมรับข้อเสนอเพียบ ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสิริ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 65


Big Match แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* พร้อมรับข้อเสนอเพียบ ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสริ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 65 Big Match แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* พร้อมรับข้อเสนอเพียบ ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากแสนสริ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 65
BIG MATCH โปรใหญ่ เลือกได้เอง! ส่งท้ายปี รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* และข้อเสนออีกเพียบ ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ส่องคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และคาเฟ่ชื่อดังใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม >


 1. 5 เคล็ดลับ ตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลให้สวยและใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีวิว บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ สไตล์รีสอร์ท บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา อ่านเพิ่มเติม >


 1. เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค

คอนโดพร้อมอยู่ 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมสวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 8 ไร่*

เริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
KHUN by yoo Inspired by Starck

KHUN by yoo Inspired by Starck

Branded Residence แห่งแรกในไทยจากแสนสิริ คอนโดมิเนียมใจกลางทองหล่อ ดีไซน์ล้ำ ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง Philippe Starck

เริ่มต้นที่ 25.99 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ส่วนกลางเปิด 24 ชม. กับทำเลศักยภาพใจกลางเอกมัย ติด At Ekkamai mall (@Ekkamai)

เริ่มต้นที่ 4.49 ล้านบาท

เดมี สาธุ 49

ดีลักซ์ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมฟังก์ชั่นคนเมืองที่แตกต่าง DUPLEX MASTER BEDROOM พร้อม PANORAMIC ROOFTOP เพียง 10 นาที ถึงทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช

เริ่มต้นที่ 17.9 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดอะ เบส สุขุมวิท 71

เดอะ เบส สุขุมวิท 71

THE BASE SUKHUMVIT 71 คอนโดใหม่ ใกล้ทางด่วน และ BTS พระโขนง ครบวงจรทุกการเดินทาง ลงทะเบียนตอนนี้ เพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

คอนโดใหม่ พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ซื้อบ้านหันทิศไหนดี ไขข้อข้องใจ หันหน้าไปทิศไหนอยู่แล้วปัง

บ้านหันทิศไหนดี? เรียนรู้ทิศบ้าน ทิศมงคล ช่วยให้คนซื้อบ้านตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะอยู่แล้วปัง อยู่แล้วสบายทั้งครอบครัว มีทิศไหนบ้าง ต้องรีบไปดูกัน

เผย 5 วิธีอยู่อย่างไรให้รอด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องเล็ก เพียงรู้ 5 วิธีอยู่อย่างไรให้รอดคนมีบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ไม่ต้องแบกรับภาษีให้หนักใจ

บ้านหรือคอนโดซื้ออะไรดี? เปรียบเทียบให้ชัด ทั้งข้อดี-ข้อเสีย

อยากซื้อบ้านหลังแรก แต่นึกไม่ออกว่าบ้านหรือคอนโดจะซื้ออะไรดี แสนสิริเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของบ้านและคอนโดมาให้ดูแบบชัดๆ ที่นี่เลย

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

BIG MATCH โปรใหญ่ เลือกได้เอง! ส่งท้ายปี รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* และข้อเสนออีกเพียบ ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ส่องคอนโดติดรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และคาเฟ่ชื่อดังใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม >


 1. 5 เคล็ดลับ ตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลให้สวยและใช้งานได้จริง อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีวิว บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ สไตล์รีสอร์ท บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา อ่านเพิ่มเติม >


 1. เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย อ่านเพิ่มเติม >