โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  31/05/2024
กฎหมายที่จอดรถคอนโด ข้อควรรู้ก่อนซื้อคอนโดสำหรับอยู่อาศัย

อยากซื้อคอนโด แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่จอดรถ กลัวเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ แนะนำให้รีบศึกษากฎหมายที่จอดรถคอนโด พร้อมทำความเข้าใจสัดส่วน การคำนวณจำนวนที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสม เพื่อลดความกังวล สร้างความสบายใจในการเลือกซื้อคอนโดไปอีกระดับ


กฎหมายที่จอดรถคอนโดน่ารู้


สัมผัสเสน่ห์ของคอนโดสีเขียวจากแสนสิริ ที่ออกแบบภายใต้การลดใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการใช้รถไฟฟ้า EV Charger

ก่อนซื้อคอนโดควรรู้ ที่จอดรถคอนโดมีกี่ประเภท

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ที่จอดรถคอนโดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย ในการใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากตารางประเภทที่จอดรถในคอนโดดังนี้


ประเภทที่จอดรถในคอนโด ข้อดี ข้อเสีย
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบกลางแจ้ง
  Outdoor Parking
 • ที่จอดรถกลางแจ้ง จะอยู่ชั้น G จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาวนขึ้นอาคารจอดรถ
 • สะดวกต่อรถหลังคาสูง เนื่องจากตามกฎหมาย อาคารจอดรถจะถูกกำหนดความสูงไว้ไม่ให้เกิน 2.2 – 2.4 เมตร
 • รถยนต์ต้องจอดตากแดด ตากฝน
 • จอดรถแบบกลางแจ้งจะไม่เชื่อมต่อส่วนพักอาศัย
 1. ที่จอดรถคอนโดในอาคารจอดรถ
  Indoor Parking
 • การสร้างที่จอดรถในอาคาร สามารถทำให้เพิ่มที่จอดรถได้มากขึ้น
 • ที่จอดรถในอาคารมักมีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่พักอาศัย จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 • ที่จอดรถในอาคารมักจำกัดความสูงของรถในการจอด
 • ที่จอดรถในอาคารหากไม่มีไฟส่องสว่างพอ หรือมีเส้นทางขึ้น-ลง ลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
 1. ที่จอดรถคอนโดแบบอัตโนมัติ
  Automated Parking System
 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ
 • ประหยัดพื้นที่จอดรถ เนื่องจากที่จอดรถอัตโนมัติใช้พื้นที่เพียง 12.5 – 15 ตร.ม. / คัน
 • ใช้งบในการก่อสร้างและดูแลรักษาค่อนข้างเยอะ
 • อาจต้องรอคิวเมื่อมีรถเข้าออกในเวลาเร่งด่วนพร้อมๆ กัน


นอกจากที่จอดรถคอนโดทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวในข้างต้นแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น จึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการหลายโครงการ ได้ติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดด้วย เฉกเช่นเดียวกับคอนโดโครงการใหม่จากแสนสิริ ที่ขณะนี้แสนสิริมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero โดยโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ จะอยู่บนพื้นฐานของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากโซลาร์รูฟ และ EV Charger ที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในคอนโด


ที่จอดรถคอนโดแบบ EV Charger
การติดตั้งตู้ EV Charger เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด


ซื้อคอนโด แสนสิริ ดีไหม ค้นหาคำตอบได้จากคอนโด ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ข้อกำหนด กฎหมายที่จอดรถในคอนโด

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ. ควบคุมอาคาร 2544 การออกแบบก่อสร้างคอนโดจำเป็นต้องมีพื้นที่หรืออาคารจอดรถที่เหมาะสมตามขนาดของโครงการ หากมีการจัดสรรน้อยเกินไป จะทำให้ไม่ได้รับอนุมัติในการก่อสร้าง ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดดังนี้

 1. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องออกแบบให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 ครอบครัว
 2. คอนโดหรืออาคารชุด จำเป็นต้องจัดเตรียมที่จอดรถให้อยู่ภายในบริเวณของอาคารนั้น ถ้าอยู่นอกอาคาร ต้องมีทางไปสู่อาคารนั้นไม่เกิน 200 เมตร
 3. คอนโดที่อยู่เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง
 4. คอนโดที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และห้องชุดภายในคอนโดมีพื้นที่ตั้งแต่ 120 ตร.ม. ขึ้นไป จำเป็นต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 5. ตามกฎหมายที่จอดรถในคอนโด กำหนดให้ที่จอดรถ 1 คัน ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ
การแบ่งสัดส่วนที่จอดรถ ตามขนาดของคอนโด

ตามกฎหมายที่จอดรถคอนโด กำหนดให้ทุกโครงการจำเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง ซึ่งโดยทั่วไปที่จอดรถคอนโดที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 40% ทั้งนี้พิจารณาจากขนาดโครงการ พร้อมวิธีคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมคือ 


% ที่จอดรถคอนโด =

จำนวนที่จอดรถ
จำนวนยูนิตของคอนโด

x 100


ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนที่จอดรถคอนโด

คอนโด THE LINE Vibe โครงการใหม่จากแสนสิริ บนทำเลใจกลางห้าแยกลาดพร้าว เป็นคอนโดสูง 33 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัย 940 ยูนิต โดยมีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถคิดจำนวน % ที่จอดรถคอนโด คือ จำนวนที่จอดรถ (520 คัน) x 100 ? จำนวนยูนิตห้องพักอาศัย (940 ห้อง) = 55% ซึ่งคือคอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม 


คอนโด THE LINE Vibe มีจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสม
คอนโด THE LINE Vibe มีอาคารจอดรถแยกออกจากอาคารพักอาศัย เพื่อความเป็นส่วนตัว


ทั้งนี้ยังสามารถคำนวณที่จอดรถคอนโดตามขนาดของอาคารได้ด้วย โดยอาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตร.ม. และสูง 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารมีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตร.ม. ในเขตพื้นที่กรุงเพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน และนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน 
เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จอดรถคอนโด จนเข้าใจการคำนวณสัดส่วนที่จอดรถคอนโดอย่างเหมาะสม ถูกต้องไปแล้ว เชื่อว่าวินาทีนึ้คงที่กำลังลังเลการซื้อคอนโด ก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะรวดเร็วกว่าเดิม


หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67


หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ค่าโอนบ้านพร้อมที่ดิน คอนโด ทาวน์โฮม จ่ายเท่าไหร่ คำนวณยังไง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

คอนโดใหม่แต่งครบพร้อมอยู่ ติดถนนเพชรบุรี วิวสวย ทำเลใจกลางเมือง เพียง 2 นาที จากทองหล่อ*

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดมี สาธุ 49

เดมี สาธุ 49

ดีลักซ์ทาวน์โฮม ประชาอุทิศ บ้านโครงการใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมฟังก์ชันคนเมืองที่แตกต่าง DUPLEX MASTER BEDROOM พร้อม PANORAMIC ROOFTOP เพียง 10 นาที ถึงทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช

เริ่มต้นที่ 24 ล้านบาท

เนีย บาย แสนสิริ

คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

โครงการคอนโด ลาดพร้าว คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ชูช์ ราชเทวี

ชูช์ ราชเทวี

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ที่สุดแห่งทำเล 5 นาทีถึงสยาม รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์

เริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาท

ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต

โครงการคอนโด รังสิต คอนโดมิเนียมทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้ ม.กรุงเทพ ในสังคมคุณภาพ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
เวีย อารีย์

เวีย อารีย์

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ใจกลางอารีย์ กับแนวคิดดีไซน์ "Aesthetic Living" บนทำเลที่น่าหลงใหล ใกล้ BTS Ari เพียง 100 เมตร รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 19.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ไถ่ถอนจำนองคืออะไร  มีขั้นตอนอะไรบ้าง เรื่องที่คนกู้บ้านต้องรู้

ถึงเวลาทำความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของการไถ่ถอนจำนอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ เมื่อทำการปิดหนี้กับทางธนาคาร

ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม ปิดบูโรกี่เดือนซื้อบ้านได้

ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม แก้อย่างไร ต้องปิดบูโรกี่เดือนซื้อบ้านได้ เคล็ดลับการปลดแบล็คลิสต์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ซื้อบ้านควรหันทิศไหนดี ทิศใต้หรือทิศเหนือตามฮวงจุ้ย

บ้านควรหันทิศไหนดี ทิศใต้หรือทิศเหนือตามฮวงจุ้ย ที่จะช่วยให้อยู่แล้วปัง อยู่แล้วสบายทั้งครอบครัว มีทิศไหนบ้าง ต้องรีบไปดูกัน

ไถ่ถอนจำนองคืออะไร  มีขั้นตอนอะไรบ้าง เรื่องที่คนกู้บ้านต้องรู้

ถึงเวลาทำความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของการไถ่ถอนจำนอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ เมื่อทำการปิดหนี้กับทางธนาคาร

ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม ปิดบูโรกี่เดือนซื้อบ้านได้

ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม แก้อย่างไร ต้องปิดบูโรกี่เดือนซื้อบ้านได้ เคล็ดลับการปลดแบล็คลิสต์ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ค่าโอนบ้านพร้อมที่ดิน คอนโด ทาวน์โฮม จ่ายเท่าไหร่ คำนวณยังไง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >