นิติบุคคล คืออะไร ทำไมหมู่บ้านหรือโครงการคอนโดต้องจัดตั้ง

ก่อนที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ข้อสำคัญของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคล คอนโด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยทุกคน และเพื่อคลายสงสัยว่าค่าส่วนกลางที่ทุกคนต้องจ่าย ไปอยู่ส่วนไหนบ้าง


เรื่องควรรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลนิติบุคคลกับความใส่ในดูแลลูกบ้าน ในโครงการแสนสิริ


นิติบุคคล คืออะไร

นิติบุคคลจะเกิดขึ้นและถูกจัดตั้งตามกฎหมาย พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน 2543 เมื่อผู้พัฒนาโครงการหรือผู้จัดสรรที่ดิน ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย อาทิ ผู้จัดสรรที่ดินขายที่ดินจัดสรรได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงที่ได้รับอนุญาตจัดสรร สร้างสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการเสร็จทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด จัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ครบกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้นิติบุคคลถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ


 1. นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร คือ

เป็นนิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่บริหารและดูแลจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์โฮมต่อจากผู้พัฒนาโครงการ ทั้งนี้จะให้ผู้อาศัยในโครงการร่วมเป็นสมาชิกนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ตามกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาดูแลหมู่บ้านจัดสรร ก็เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสมาชิกหรือลูกบ้านช่วยกันดูแลบำรุงรักษาหมู่บ้าน


ซื้อบ้านแสนสิริดีไหม? มาหาคำตอบและเลือกบ้านที่ใช่สำหรับคุณ


 1. นิติบุคคล คอนโดหรืออาคารชุด คือ

กลุ่มคนในนามบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อ บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการคอนโด ในนามของนิติบุคคลอาคารชุด โดยสำหรับอาคารชุดหรือคอนโดนั้น จะมีการแบ่งกรรมสิทธิ์ถือครองออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้นิติบุคคคลคอนโด หรืออาคารชุด จะมีหน้าที่ดูแลจัดการเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดเท่านั้น ส่วนระเบียบข้อบังคับต่างๆ แต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป


ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการแสนสิริ


หน้าที่รับผิดชอบของนิติบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลคอนโด ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลโครงการให้ยังคงสภาพน่าอยู่แก่บรรดาผู้พักอาศัยหรือลูกบ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนิติบุคคลของทั้ง 2 ประเภท มีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ดังนี้


 1. หน้าที่ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน 2543 กับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 2. ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ อาทิ ถนน คลับเฮาส์ พื้นที่สวนส่วนกลาง เป็นต้น
 3. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการไม่ให้ชำรุด ทรุดโทรม
 4. ดูแลเรื่องรักษาความสะอาด รวมถึงขยะมูลฝอย
 5. ดูแลเรื่องความปลอดของผู้อยู่อาศัย เหมือนอย่างโครงการแสนสิริ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง หรือ LIV-24 ให้กับผู้พักอาศัย
 6. บริหารจัดการการเก็บค่าส่วนกลาง ค่าทำนุบำรุงต่างๆ


 1. หน้าที่ของนิติบุคคล คอนโดหรืออาคารชุด

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลคอนโดหรืออาคารชุด
 2. ดูแลพื้นที่ส่วนกลางและอาคาร ไม่ได้ชำรุด ทรุดโทรม รวมถึงความสะอาดต่างๆ
 3. ดูแลเรื่องความปลอดภัย
 4. การบริหารจัดการ การเก็บค่าส่วนกลาง
 5. ควบคุมการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง
 6. กำหนดระเบียบของนิติบุคคลคอนโดอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด


ซื้อคอนโด แสนสิริ ดีไหม ทำไมต้องแสนสิริ หาคำตอบได้ที่นี่


ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยจากการจัดตั้งนิติบุคคล

 1. ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านหรือคอนโด เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคล จะมีความระเบียบมากขึ้น
 2. การดูแล บริหาร จัดการภายในโครงการเป็นระบบมากขึ้น
 3. ลูกบ้าน ผู้พักอาศับในโครงการ มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
 4. ค่าส่วนกลางที่ลูกบ้านจ่ายไป เป็นโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 5. โครงการบ้านหรือคอนโด มีความปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น
รู้เรื่องความหมายและความสำคัญของนิติบุคคลหมู่บ้านและคอนโดไปแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโด แต่กำลังสงสัยเรื่องนิติบุคคล ก็คลายความสงสัยไปได้ไม่น้อย ทั้งนี้หากอยากรู้เรื่องกู้บ้าน สามารถคำนวณเงินกู้บ้าน หรือได้รับความรู้เกี่ยวกับคำแนะในการซื้อ


แสนสิริ ลดส่งท้ายปี มหึดีล ลดมหึมา ลดสูงสุด 7 ล้าน* พลาดไม่ได้ ที่บ้าน คอนโด และทาวน์โฮมทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2566


แสนสิริ ลดส่งท้ายปี มหึดีล ลดมหึมา ลดสูงสุด 7 ล้าน* พลาดไม่ได้ ที่บ้าน คอนโด และทาวน์โฮมทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2566แสนสิริ ลดส่งท้ายปี มหึดีล ลดมหึมา ลดสูงสุด 7 ล้าน* พลาดไม่ได้ ที่บ้าน คอนโด และทาวน์โฮมทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2566
มหึดีล ลดมหึมา แสนสิริลดส่งท้ายปี

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

คอนโดใหม่ พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
โครงการใหม่
เฮย์ หัวหิน

เฮย์ หัวหิน

คอนโดสีสันใหม่ใจกลางหัวหิน บรรยากาศดีเหมือนอยู่ในรีสอร์ต ส่วนกลางครบครัน ผ่อนคุ้มกว่าเช่า ฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่*

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท

สราญสิริ บางนา

บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ สไตล์ URBAN FARMHOUSE ใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 5.79 ล้านบาท
โครงการใหม่
บูก้าน กรุงเทพกรีฑา

บูก้าน กรุงเทพกรีฑา

ครั้งแรกบนทำเลกรุงเทพกรีฑา บ้านที่ดีไซน์จากความเข้าใจ ถึงไลฟ์สไตล์ของคุณที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ในสังคมส่วนตัวสูงสุด

เริ่มต้นที่ 38 ล้านบาท

นาราสิริ พหล - วัชรพล

บ้านเดี่ยว งดงามในทุกรายละเอียดบนทำเลที่โดดเด่นรอบด้าน พหลโยธิน - วัชรพล

เริ่มต้นที่ 35 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ดอนเมือง

เศรษฐสิริ ดอนเมือง

บ้านเดี่ยวทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

คอนโดใหม่ ใจกลางเมืองขอนแก่น จากแสนสิริ ใกล้ฮักส์มอลล์และเซ็นทรัลฯ คลิก รับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

ครั้งแรกกับ สิริ เพลส บนทำเลใจกลางเมือง ทาวน์โฮมใหม่สไตล์นิวยอร์ก ลงทะเบียนรอบ VIP พร้อมรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ฮวงจุ้ยประตูเข้าบ้านแบบไหนดี เสริมดวงคนอยู่ อยู่แล้วร่ำรวย

ฮวงจุ้ยประตูเข้าบ้าน / หน้าบ้าน แบบไหนช่วยเปิดประตูเรียกทรัพย์ เสริมทั้งดวงชะตา มงคลและโชคลาภให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่ำรวยแบบจัดเต็ม

คอนโดมีอายุกี่ปี จะซื้อคอนโดมีอายุควรเลือกดูอะไรบ้าง

คอนโดมีอายุกี่ปี มาคลายข้อสงสัยคอนโดอยู่ได้กี่ปี มีวันหมดอายุหรือไม่ พร้อม 5 สิ่งที่คนซื้อคอนโดควรรู้ ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดเก่า

รวมแบบห้องคอนโด เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

เลือกแบบห้องคอนโดยังไงให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สไตล์คนเมือง จะมีขนาดห้องคอนโดแบบไหนบ้าง แต่ละห้องเหมาะกับใคร แสนสิริมีคำตอบ

ฮวงจุ้ยประตูเข้าบ้านแบบไหนดี เสริมดวงคนอยู่ อยู่แล้วร่ำรวย

ฮวงจุ้ยประตูเข้าบ้าน / หน้าบ้าน แบบไหนช่วยเปิดประตูเรียกทรัพย์ เสริมทั้งดวงชะตา มงคลและโชคลาภให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่ำรวยแบบจัดเต็ม

คอนโดมีอายุกี่ปี จะซื้อคอนโดมีอายุควรเลือกดูอะไรบ้าง

คอนโดมีอายุกี่ปี มาคลายข้อสงสัยคอนโดอยู่ได้กี่ปี มีวันหมดอายุหรือไม่ พร้อม 5 สิ่งที่คนซื้อคอนโดควรรู้ ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดเก่า

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

มหึดีล ลดมหึมา แสนสิริลดส่งท้ายปี

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >