สัญญาจะซื้อจะขาย ทำไมต้องรู้ ก่อนซื้อบ้านและคอนโด | แสนสิริ

สัญญาจะซื้อจะขาย เรื่องที่คนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ต้องทำความเข้าใจ ทั้งรายละเอียดภายในหนังสือสัญญา รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนถึงข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจะซื้อจะขายกับสัญญาซื้อขายนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์และการรักษาสิทธิของตนเอง


เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย คืออะไร

ในที่นี้ หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นหนังสือสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ต่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ แต่ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในลำดับต่อไป ซึ่งจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมแสดงวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ว่าต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา พร้อมวางเงินมัดจำไว้เป็นประกันว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน และผู้ขายจะไม่ขายให้กับผู้อื่น
ความสำคัญของหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญสำหรับคนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด จำเป็นต้องรู้และศึกษา เนื่องจากเป็นเอกสารทางกฎหมายสำคัญที่ช่วยปกป้องสิทธิให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งยังเปรียบเสมือนสัญญาว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งนี้หากเกิดข้อพิพาทกัน สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2566
รายละเอียดภายในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

ภายในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องทำการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ระบุสถานที่ และวันเดือนปี

  บริเวณด้านมุมบนของหัวสัญญาจะซื้อจะขาย จะต้องมีการระบุสถานี วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจน

 2. รายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขาย

  ภายในสัญญาจะซื้อจะขาย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหรือคอนโด ทั้งชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่บ้าน ตำแหน่งของบ้านหรือห้องชุด เลขที่บ้าน เลขที่ห้องชุด เป็นต้น

 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย มีการระบุวันที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และสถานที่สำนักงานเขตที่ดิน โดยกำหนดระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการติดต่อธนาคาร เดินเรื่องยื่นกู้ ดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านในอันดับต่อไป

 4. ระบุเงื่อนไขและข้อตกลง

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย จะมีการระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างชัดเจน รวมไปถึงกรณีผิดสัญญาและมีการระงับสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะผู้ซื้อหรือผู้ขาย

 5. ลงนามในสัญญา

  เป็นการลงชื่อของผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมพยานฝ่ายละ 1 คน โดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเก็บสัญญาจะซื้อจะขายไว้คนละ 1 ฉบับ


เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็นรับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย
เอกสารที่ควรรู้ ต้องแนบไปด้วยในสัญญาจะซื้อจะขาย

สำหรับเอกสารที่ต้องแนบไปในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายมีดังนี้


 • สำเนาบัตรประชาชน ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โฉนดที่ดิน
 • ผังโครงการ
 • แบบบ้าน
 • อื่นๆ 
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย และหนังสือสัญญาซื้อขาย ต่างกันอย่างไร

หมดข้อสงสัยหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย และหนังสือสัญญาซื้อขาย มีข้อแตกต่างกันอย่างไร สามารถดูได้จากรายละเอียดภายในตารางด้านล่าง


หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • ดำเนินการทำสัญญาก่อนยื่นโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการทำสัญญาหลังยื่นโอนกรรมสิทธิ์
 • ข้อตกลงสามารถดำเนินการเองได้ แม้ด้วยปากเปล่า
 • ข้อตกลงต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสาร และต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 • หากมีการละเมิดสัญญา ผู้ขายเป็นฝ่ายผิด ผู้ซื้อต้องได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมด และถ้าผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิด ผู้ขายสามารถริบเงินคืน หรือจะฟ้องร้องเพื่อบังคับซื้อขายได้
 • หากมีการละเมิดหรือผิดสัญญา หนังสือสัญญาซื้อขายถือว่าเป็นโมฆะ


NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66


NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66


ที่มา: SCB, ddproperty.com

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น

คอนโดใหม่ ใจกลางเมืองขอนแก่น จากแสนสิริ ใกล้ฮักส์มอลล์และเซ็นทรัลฯ คลิก รับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ทาวน์โฮมหน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 510 นาทีถึงเซนทรัลใหม่ Westville ราชพฤกษ์*

เริ่มต้นที่ 3.69 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต

ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต

คอนโดภูเก็ต โครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้างเซ็นทรัลและมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 1.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
ดีคอนโด เวล ศรีราชา

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

คอนโดใหม่ติด ม.เกษตร ศรีราชา เพียง 10 นาที จากโรบินสัน ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษคลิก

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

ฤดูแห่งความสุขมีได้ทุกวัน กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วนจตุโชติ และ ถ.กาญจนาภิเษก

เริ่มต้นที่ 14.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

5 เคล็ดลับ มนุษย์เงินเดือนออมเงินซื้อบ้านในฝันจากรายได้

อยากสานฝัน มีบ้านเป็นของตนเองสักหลัง แต่ไม่รู้เริ่มต้นออมเงินอย่างไร แนะนำให้รีบส่อง 5 เคล็ดลับออมเงินเพื่อมนุษย์เงินเดือน ด่วน!

เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน

เผยเคล็ดลับมนุษย์เงินเดือนกู้บ้านได้ดั่งฝัน แม้มีเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท ด้วยการประเมินความสามารถของตนเองจากสูตรคำนวณเบื้องต้น

รวมแบบห้องคอนโด เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

เลือกแบบห้อง หรือ ซื้อคอนโด ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไร แสนสิริมีคำตอบ

5 เคล็ดลับ มนุษย์เงินเดือนออมเงินซื้อบ้านในฝันจากรายได้

อยากสานฝัน มีบ้านเป็นของตนเองสักหลัง แต่ไม่รู้เริ่มต้นออมเงินอย่างไร แนะนำให้รีบส่อง 5 เคล็ดลับออมเงินเพื่อมนุษย์เงินเดือน ด่วน!

เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน

เผยเคล็ดลับมนุษย์เงินเดือนกู้บ้านได้ดั่งฝัน แม้มีเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท ด้วยการประเมินความสามารถของตนเองจากสูตรคำนวณเบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >