โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัพเดท :  29/02/2024
ซื้อบ้าน 3 ล้าน เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้ แล้วต้องทํายังไงนะ?

อยากซื้อบ้าน 3 ล้าน แต่ติดปัญหาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ที่ได้รับ หากผู้กู้สามารถแบกรับภาระหนี้สินต่างๆ ได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะ สามารถค้นหาข้อมูลซื้อบ้าน 3 ล้าน ด้วยเงินเดือน 15,000 ได้ดังนี้


เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้าน 3 ล้านได้ ด้วย 4 วิธีคือ

 1. เงินเดือน 15,000 แต่มีสินทรัพย์อื่นๆ สามารถนําสินทรัพย์ปลอดจํานองมาค้ำประกัน เพื่อกู้ซื้อบ้าน 3 ล้านได้ 
 2. เงินเดือน 15,000 แต่เลือกดาวน์บ้านเป็นจํานวนเงินเยอะ หรือ 50% ของราคาบ้าน ก็สามารถกู้ซื้อบ้าน 3 ล้านได้ 
 3. เงินเดือน 15,000 สามารถยื่นกู้ร่วมตั้งแต่ 2-3 คน เพื่อยื่นขอกู้ซื้อบ้าน 3 ล้านได้
3 ขั้นตอนกู้บ้านอนุมัติไว

เมื่อพิจาราณาวิธีมีบ้าน 3 ล้านด้วยเงินเดือน 15,000 แล้ว แล้วลองทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ เชื่อว่านอกจากจะได้อยู่บ้านราคา 3 ล้านแล้ว ยังทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่ออนุมัติไวยิ่งขึ้นด้วย


ขั้นตอนที่ 1 เลือกโครงการบ้านที่ใช่ ในราคาที่ไหว

มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านสักหลัง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี แนะนำให้เริ่มจากหาโครงการบ้านในทำเลที่ชอบ และราคาที่คิดว่าตัวเองรับได้ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ครอบครัวและญาติอยู่โซนทำเลชัยพฤกษ์-วงแหวน หรือที่ทำงานอยู่แถวรังสิต-ปทุมธานี เพื่อสะดวกและประหยัดต่อการเดินทาง และเมื่อพิจารณาถึงทำเลที่อยู่อาศัยแล้ว อันดับต่อมาคือราคาของบ้าน ซึ่งมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่จะตั้งเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อคือ ผู้กู้ต้องสามารถแบกรับภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% จากรายได้ ซึ่งมีหลักวิธีการคำนวณดังนี้


รายได้ต่อเดือน x 40% = จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

มนุษย์เงินเดือนมีรายได้ 15,000 บาท x 40% = ผ่อนบ้านสูงสุด 6,000


สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่รู้แนวทางการซื้อบ้านของตนเองแล้ว แนะนำว่านอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องทำเล ความสามารถในการชำระหนี้เป็นสำคัญแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเลือกโครงการที่ใช่คือ แนวคิดและจุดขายของโครงการ เช่น อยากได้บ้านที่มีความพอดี ทั้งฟังก์ชันการใช้งาน รูปแบบการดีไซน์ และการจัดการที่ได้มาตรฐานภายในหมู่บ้าน เฉกเช่นเดียวกับโครงการพร้อมอยู่ อณาสิริ ชัยพฤกษ์-วงแหวน บ้านแฝดทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่


พบวิถีการใช้ชีวิตที่พอดี ได้ที่โครงการ อณาสิริ


ขั้นตอนที่ 2 เช็กเงื่อนไขของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อรู้เลือกโครงการที่ใช่ ในราคาที่สามารถผ่อนได้แล้ว อันดับต่อไปคือการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ซึ่งโดยปกติแล้วทางธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะคุณสมบัติและรายได้ของผู้กู้ดังนี้

 • ผู้กู้ต้องมีอายุต่ำสุด 20 ปี และสูงสุด 70 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ที่ธนาคารกำหนด หากเป็นมนุษย์เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน และถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 15,000 บาท/เดือน
 • โดยปกติธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กู้ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้ เช่น มนุษย์เงินเดือน 30000 ซื้อบ้าน จะสามารถกู้ได้ประมาณ 1,800,000 บาท


ตารางเปรียบเทียบการผ่อนชำระ โดยพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้


ธนาคาร เงินเดือนสุทธิ (บาท) งวดผ่อนต่อเดือน
(สูงสุด 30 ปี)
วงเงินกู้
(ล้านบาท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ 15,000 9,800 1,690,000
ธนาคารกรุงไทย 16,000 9,000 1,690,000
ธนาคารกสิกรไทย 15,000 9,000 1,690,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20,000 9,900 1,690,000
ธนาคารออมสิน 16,000 9,600 1,690,000


ขั้นตอนที่ 3 ใช้ทางลัดอนุมัติไว ด้วยวิธีกู้ร่วม

จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เมื่อคำนวณรายได้ของมนุษย์เงินเดือน จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน และเงื่อนไขจากธนาคาร อาจทำให้มนุษย์เงินเดือนที่กำลังเล็งโครงการบ้านราคา 3 ล้าน อาจถอดใจหมดความหวังกับการซื้อบ้าน เนื่องจากหากพิจารณาด้วยราคาบ้านแล้ว จะต้องแบกรับภาระการผ่อนต่อเดือนประมาณ 19,000 บาท ซึ่งมากกว่ารายได้ ดังนั้นแน่นอนการขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ 15,000 บาท แต่ซื้อบ้านราคา 3 ล้าน คงเป็นไปได้ยาก แต่ทุกอย่างมีทางออกเพราะสามารถใช้ทางลัดให้อนุมัติไว ได้ด้วยวิธีการกู้ร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หาผู้กู้ร่วมที่เป็นบุคคลในครอบครัว มีนามสกุลเดียวกัน หรือคู่สมรส ที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกัน
 2. ผู้กู้ร่วมต้องไม่มีประวัติเสียทางการเงิน หรือติดเครดิตบูโร
 3. จำนวนผู้กู้ร่วมต้องไม่เกิน 2 คนเท่านั้น


ตัวอย่างการกู้ร่วม

นายเอ เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ 15,000 บาท ต้องการซื้อบ้านราคา 3 ล้าน โดยทำการกู้ร่วมกับพี่สาว นางบี ซึ่งมีรายได้หลังหักภาระค่าใช้จ่ายไปแล้วเหลือ 18,000 บาท เมื่อรวมรายได้ของทั้ง 2 คนทำให้มีรายได้ต่อเดือน 33,000 บาท หรือสามารถได้วงเงินกู้ถึง 4 ล้านบาท โดยมีอัตราการผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ 26,000 บาท


พบคำตอบ เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้านได้กี่ล้าน
เงินเดือนหมื่นกว่าๆ ก็กู้ซื้อบ้านได้

ดังตัวอย่างจะเห็นว่าการกู้ร่วมนั้นเปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยให้สามารถกู้ซื้อบ้านในราคาบ้านที่แม้จะเอื้อมไม่ถึง แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต่อไปนี้มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนน้อย แต่อยากเป็นเจ้าของบ้านราคา 3 ล้านหรือต้องการกู้ซื้อคอนโด ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และจะง่ายขึ้นอีกเมื่อได้รู้รายละเอียดว่าแสนสิริมีโปรโมชันดีลปิดท้ายปี ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!


คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ มะลิวัลย์

อณาสิริ มะลิวัลย์

บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ขอนแก่น จากแสนสิริ บนทำเลแห่งความสะดวก ติด ถ.ใหญ่ มะลิวัลย์ ใกล้สนามบินเพียง 8 นาที

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ ป่าคลอก ภูเก็ต

อณาสิริ ป่าคลอก ภูเก็ต

บ้านโครงการใหม่ จากแสนสิริ ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ บนทำเลศักยภาพของภูเก็ต ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และค่าส่วนกลาง*

เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

บ้านแฝด บรรยากาศทะเลสาบ ฟังก์ชันครบครัน พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่ ใกล้ทางด่วนบางนา กม.26

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

สิริ เพลส พัฒนาการ

ทาวน์โฮมใหม่ ดีไซน์ปารีส ใกล้สวนหลวง ร.9 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนของคุณ

เริ่มต้นที่ 3.49 ล้านบาท

สิริ เพลส เมกาบางนา

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ดีไซน์ปารีส บรรยากาศสวนทะเลสาบ ส่วนกลางครบขนาดใหญ่ ทำเลดีใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รามคำแหง

อณาสิริ รามคำแหง

บ้านแฝดฟังก์ชันใหญ่ ใกล้ MRT สายสีส้ม และสิ่งอำนวยความสะดวก ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

บ้านแฝด บ้านเดี่ยว สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้พื้นที่สีเขียวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเมืองง่าย ใกล้ทางด่วน 2 เส้น

เริ่มต้นที่ 5.4 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

ฤดูแห่งความสุขมีได้ทุกวัน กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ทำได้วันนี้ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้หลักแสน เพียงโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2562 และบ้านมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านนอกจากนี้มีอะไรควรรู้บ้าง มาดูกัน

ผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000-5,000 ทำได้จริงหรือหลอก?

ผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไหร่ถึงผ่อนคอนโดราคาล้านต้นๆ ได้ เงินเดือนเท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ แล้วจะผ่อนไหวมั้ย ทั้งหมดนี้แสนสิริมีคำตอบ

เผย 5 วิธีอยู่อย่างไรให้รอด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับปี 2567

ให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องเล็ก เพียงรู้ 5 วิธีอยู่อย่างไรให้รอดคนมีบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ไม่ต้องแบกรับภาษีให้หนักใจ

ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ทำได้วันนี้ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้หลักแสน เพียงโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2562 และบ้านมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านนอกจากนี้มีอะไรควรรู้บ้าง มาดูกัน

ผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000-5,000 ทำได้จริงหรือหลอก?

ผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไหร่ถึงผ่อนคอนโดราคาล้านต้นๆ ได้ เงินเดือนเท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ แล้วจะผ่อนไหวมั้ย ทั้งหมดนี้แสนสิริมีคำตอบ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >