ผ่อนบ้านไม่ไหวธนาคารช่วยได้ กับสินเชื่อรวมหนี้ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

ใครที่กำลังสับสนระหว่างความต้องการอยากมีบ้านแต่กลัวผ่อนบ้านไม่ไหว หรือแบกรับภาระหนี้บ้านจนเกินกำลังสภาพทางการเงิน ในภาวะที่ทุกคนกำลังเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ ก็ยังมีหลายธนาคารที่ออกรูปแบบสินเชื่อรวมหนี้ มัดก้อนหนี้ เพื่อให้ผู้กู้ปลอดหนี้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


ทำความรู้จัก สินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อรวมหนี้ คืออะไร

เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้รวมหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต มารวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อทำการขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคารใหม่อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดหนี้ ปิดหนี้สินทั้งหมดภายในสินเชื่อเดียว พร้อมได้รับข้อเสนอจากธนาคารกับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
ข้อดีของสินเชื่อรวมหนี้

 • ผ่อนชำระหนี้ทางเดียว
 • ยอดชำระหนี้สินต่อเดือนลดลง
 • ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำลง
 • สามารถจัดสรรเงินในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
 • ร่นระยะเวลาการปลดหนี้ให้เร็วขึ้น
3 ธนาคาร กับตัวเลือกสินเชื่อรวมหนี้ ปลดหนี้ไว ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ


 1. บ้านดี หนี้เบา สินเชื่อรวมหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นการรวมหนี้บ้าน และหนี้สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ไว้ที่เดียว เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19 ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อบ้านที่มีเหลืออยู่ 


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

 • ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19
 • เป็นผู้กู้บุคคลธรรมดา ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

ตามหลักเกณฑ์ LTV สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • บัตรเครดิต
 • บัตรกดเงินสด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน

ที่มา: gsb.or.th


LTV คืออะไร อยู่อย่างไรให้รอดมาตรการนี้ วันนี้รู้กัน
 1. ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อรวมหนี้ ธนาคารกรุงไทย

รูปแบบสินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระผู้กู้


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

 • ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบุคคลต้องไม่เป็นบัญชีที่มีคำสั่งศาลพิพากษา

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

รวมหนี้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • รวมหนี้ในสินเชื่อธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลังช่วง teaser rate + 2.00% ต่อปี (teaser rate = อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยภายหลังช่วงโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย)
 • รวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดดังนี้
  • ทางเลือกที่ 1: ปีที่ 1-3 = 5.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.76% ต่อปี)
  • ทางเลือกที่ 2: ปีที่ 1-3 = MRR-1.35% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.70% ต่อปี)
 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ

ที่มา: krungthai.com
 1. สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ ธนาคารกรุงเทพ

อีกหนึ่งรูปแบบสินเชื่อ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถผ่อนชำระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

รูปแบบสินเชื่อ เพื่อการรวมหนี้ภายในธนาคาร

มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้


รูปแบบสินเชื่อ เพื่อการรวมหนี้ภายนอกธนาคาร

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น
 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

รวมหนี้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • สินเชื่อบ้าน: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
 • สินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้: อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วงสุดท้ายของสินเชื่อบ้าน + 2% ต่อปี

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ

ที่มา: bangkokbank.com
5 เคล็ดลับวางแผนการเงินช่วงวิกฤติรู้รายละเอียดมาตรการผ่อนผันหนี้บ้าน ให้กับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารต่างๆ แล้ว เชื่อว่าใครที่คิดจะกู้เงินซื้อบ้านช่วงนี้ขอให้สบายใจได้ แม้จะต้องผ่อนบ้านไปพร้อมฝ่าฟันเศรษฐกิจที่โดนทั้งพิษการเมืองและไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในช่วงนี้ถ้ากลัวออกนอกบ้านจะติดเชื้อสามารถกดจองโครงการผ่าน Online Booking


แสนสิริใจดีรับปีใหม่ "ให้" สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67


แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67
แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

บ้านหรู วิวสนามกอล์ฟ บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับทรรศนะที่เป็นหนึ่ง

เริ่มต้นที่ 9.99 ล้านบาท

สราญสิริ รังสิต

บ้านเดี่ยวใกล้ทางด่วน รองรับทุกการอยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เดอะ มูฟ บางนา

เดอะ มูฟ บางนา

คอนโดใกล้เซ็นทรัล บางนาเพียง 5 นาที เดินทางสะดวกด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้าสถานีศรีเอี่ยม

เริ่มต้นที่ 1.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
เนีย บาย แสนสิริ

เนีย บาย แสนสิริ

คอนโดสุขุมวิทโครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วนและ BTS พระโขนง ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

คอนโดใหม่ พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท

สราญสิริ บางนา

บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ สไตล์ URBAN FARMHOUSE ใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต

เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต

คอนโดใหม่ ใจกลางเมืองภูเก็ต ทำเลดี เดินทางง่าย เพียง 550 ม. จากเซ็นทรัล

เริ่มต้นที่ 2.09 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

คิดจะอยู่กรุงเทพฯ คงต้องกู้เงินซ่อมแซมบ้านไร้ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่คนกรุงเทพฯ ต้องแก้ปัญหายั่งยืนด้วยบ้านปลอดฝุ่น ใครอยากสุขภาพดีแนะนำรีบศึกษาสินเชื่อกู้เงินซ่อมแซมบ้านด่วน!

คอนโดมีอายุกี่ปี จะซื้อคอนโดมีอายุควรเลือกดูอะไรบ้าง

คอนโดมีอายุกี่ปี มาคลายข้อสงสัยคอนโดอยู่ได้กี่ปี มีวันหมดอายุหรือไม่ พร้อม 5 สิ่งที่คนซื้อคอนโดควรรู้ ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดเก่า

ผ่อนคอนโดเดือนละ 3,000-5,000 ทำได้จริงหรือหลอก?

ผ่อนคอนโดเดือนละเท่าไหร่ถึงผ่อนคอนโดราคาล้านต้นๆ ได้ เงินเดือนเท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ แล้วจะผ่อนไหวมั้ย ทั้งหมดนี้แสนสิริมีคำตอบ

คิดจะอยู่กรุงเทพฯ คงต้องกู้เงินซ่อมแซมบ้านไร้ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 ภัยใกล้ตัวที่คนกรุงเทพฯ ต้องแก้ปัญหายั่งยืนด้วยบ้านปลอดฝุ่น ใครอยากสุขภาพดีแนะนำรีบศึกษาสินเชื่อกู้เงินซ่อมแซมบ้านด่วน!

คอนโดมีอายุกี่ปี จะซื้อคอนโดมีอายุควรเลือกดูอะไรบ้าง

คอนโดมีอายุกี่ปี มาคลายข้อสงสัยคอนโดอยู่ได้กี่ปี มีวันหมดอายุหรือไม่ พร้อม 5 สิ่งที่คนซื้อคอนโดควรรู้ ควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดเก่า

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >