ประกันสินเชื่อบ้าน mrta คืออะไร เหมาะกับใคร ทำไมถึงควรทำ | แสนสิริ

หลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้าน ซื้อคอนโด อาจได้รับการชักชวนให้สมัครประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วๆ ไป โดยไม่รู้ถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของประกัน MRTA ที่แท้จริง ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำประกัน ควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง


รวมเรื่องต้องรู้ ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว
MRTA ย่อมาจาก Mortgage Reducing Term Assurance หรือประกันชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้กู้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องผ่อนสินเชื่อ ทั้งนี้ในระหว่างที่ผู้กู้ดำเนินการผ่อน อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่คาดคิดขึ้นได้ ดังนั้นการทำประกัน MRTA ก็จะทำให้ผู้กู้อุ่นใจขึ้น และไม่ทิ้งภาระให้กับครอบครัว หรือคนที่อยู่ข้างหลังต่อไป
ในการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA แต่ละธนาคารจะมีการกำหนดรายละเอียดการคุ้มครองแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้การคุ้มครองตามระยะเวลา ตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


ตัวอย่างประกันสินเชื่อบ้าน MRTA พร้อมรายละเอียดการคุ้มครอง ธนาคารทหารไทยธนชาต


ทุนประกันภัย มีให้เลือก 3 แบบดังนี้

 • แบบที่ 1: ทุนประกันภัยเท่ากับ 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 2: ทุนประกันภัยเท่ากับ 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 3: ทุนประกันภัยเท่ากับ 100% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ


ระยะเวลาเอาประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง: 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี


ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

 • เท่ากับระยะเวลาผ่อนชำระกู้บ้าน / รีไฟแนนซ์บ้าน / สินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • กรณีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้น้อยกว่า 10 ปี จะไม่สามารถสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA ได้


การพิจารณารับประกันภัยมี 2 แบบ

 • กรณีทุนประกันภัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท
 • อนุมัติรับประกันภัยทุกราย ยกเว้นบางอาชีพที่ระบุไว้ในเกณฑ์การ พิจารณารับประกันภัย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณีทุนประกันภัย มากกว่า 5 ล้านบาท: พิจารณาตามเกณฑ์รับประกันภัยทั่วไป


เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีกู้ร่วม ทุนประกันรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 80% สูงสุดไม่เกิน 200% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ กรณีผู้กู้มีอายุ 56 - 65 ปี สามาระเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปีได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB
หากจะถามว่า ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เหมาะกับใคร แน่นอนว่าเหมาะกับหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างมาก เพราะหากเป็นอะไรไป จะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว หรือคนอื่นๆ
 1. ลดความเสี่ยงให้กับผู้กู้ และไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลัง
 2. บี้ยประกัน สามารถยื่นกู้พร้อมสินเชื่อบ้าน และเลือกผ่อนชำระพร้อมค่างวดผ่อนบ้านได้
 3. หากผู้กู้เลือกสมัครประกันสินเชื่อบ้าน MRTA มักได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเลือกไม่ทำ
 4. เบี้ยประกัน MRTA สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องทำประกัน MRTA เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
 5. ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองจากประกัน MRTA ได้ จึงทำให้ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว
แน่นอนว่าผู้กู้ที่ทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อยากรีไฟแนนซ์ กับธนาคารใหม่ แล้วแบบนี้ทำประกัน MRTA ไว้จะทำอย่างไร สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย 2 วิธีคือ


 1. เวนคืนกรมธรรม์เก่า

ผู้กู้ที่ทำประกัน MRTA สามารถแจ้งความประสงค์ขอเวนคืนได้ แม้ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยจำนวนเงินที่ได้รับคืนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่านการคุ้มครองไปแล้ว ทั้งนี้ผู้กู้สามารถนำเงินส่วนที่ได้รับจากการเวนคืน ระบุผู้รับประโยชน์หลักเป็นธนาคารใหม่ที่เลือกรีไฟแนนซ์ โดยทางเลือกนี้จะเหมาะกับกรมธรรม์ประกัน MRTA ที่มีเงินค่าเวนคืนมากพอสำหรับไปทำประกัน MRTA ฉบับใหม่กับธนาคารที่รีไฟแนนซ์


รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรเคล็ดลับผ่อนบ้านให้ดอกเบี้ยถูกลง ฟังทางนี้


 1. เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์

ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาประกัน MRTA ฉบับเดิม เพื่อไปซื้อประกันฉบับใหม่ เมื่อเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์จากธนาคารเดิมเป็นธนาคารใหม่ที่ทำการรีไฟแนนซ์ เพราะยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้กู้จำเป็นต้องตรวจสอบจำนวนเงินเวนคืนว่าครอบคลุมจำนวนเงินกู้กับธนาคารใหม่หรือไม่ ทางเลือกนี้จึงเหมาะกับกรมธรรม์ประกัน MRTA ที่ยังมีจำนวนเงินเอาประกันภัยครอลคลุมจำนวนเงินกู้ทั้งหมดหลังรีไฟแนนซ์
สรุปควรทำหรือไม่ควรทำ ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ธนาคารไม่ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้กู้ทำประกัน MRTA แต่ด้วยข้อดีที่เมื่อเลือกทำประกัน MRTA เปรียบเสมือนผู้กู้ได้รับการคุ้มครอง หากเกิดเรื่องไม่คาดคิด ก็ไม่เป็นภาระให้ครอบครัว ประกอบกับอาจได้ข้อเสนอสุดพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ กว่าการเลือกสมัครสินเชื่อบ้านทั่วไป ดังนั้นหากใครที่พอมีสภาพคล่องทางการเงิน คิดว่าเพิ่มเงินทำประกันไม่ได้ทำให้เดือดร้อน ทำประกัน MRTA ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร แถมยังเป็นผลดีต่อผู้กู้อีกด้วย


NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66


NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66NACKAGE ร้อนทุกแพ็ก แน็กการันตี บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66


ขอบคุณข้อมูลจาก Ocean Life ไทยสมุทร, DDproperty, CIMB THAI

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
โอกะ เฮาส์ สุขุมวิท 36

โอกะ เฮาส์ สุขุมวิท 36

รีสอร์ทคอนโดใจกลางเมือง ติดถนนใหญ่ เพียง 5 นาทีถึง BTS ทองหล่อ ใกล้แหล่งงานและแหล่งช้อปปิ้ง พร้อมส่วนกลางเพื่อการพักผ่อนกว่า 5,000 ตร.ม.

เริ่มต้นที่ 4.79 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
คณาสิริ ศาลายา - ปิ่นเกล้า

คณาสิริ ศาลายา - ปิ่นเกล้า

โครงการบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน โซนคลับเฮาส์ พร้อม Smart Home ที่ทันสมัย เดินทางสะดวก ใกล้มหิดลและเซ็นทรัล ศาลายา คู่ขนานลอยฟ้าบรมฯ ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ส่วนกลางเปิด 24 ชม. กับทำเลศักยภาพใจกลางเอกมัย ติด At Ekkamai mall (@Ekkamai)

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต

สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต

ทาวน์โฮม ภูเก็ต ชั้นเดียว สไตล์ลอฟท์ บนทำเลศักยภาพในภูเก็ต และโครงการในอนาคต Green Port

เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางใหญ่

อณาสิริ บางใหญ่

โครงการบ้านใหม่ โซนใกล้สวน ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก เพียง 10 นาทีถึงห้างเซ็นทรัล เวสต์เกตและอิเกีย ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท

สิริ เพลส ดอนเมือง - สรงประภา

ทาวน์โฮมน่ารัก สไตล์อัมสเตอร์ดัม ใจกลางดอนเมืองใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงเพียง 4.6 กม.

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ทาวน์โฮมหน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 510 นาทีถึงเซนทรัลใหม่ Westville ราชพฤกษ์*

เริ่มต้นที่ 3.69 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่าน ไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก

อยากมีบ้านในฝัน จะเป็นนักธุรกิจ SME เจ้าของกิจการ หรือฟรีแลนซ์ก็กู้เงินซื้อบ้านผ่านได้ง่ายๆ เพียงรู้เคล็ดลับการเตรียมตัวดังนี้

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่าน ไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >