โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัพเดท :  05/03/2024
โดย อารยา  
อัพเดท :  05/03/2024 กู้ซื้อบ้าน
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร เหมาะกับใคร ทำไมถึงควรทำ | แสนสิริ

หลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้าน ซื้อคอนโด อาจได้รับการชักชวนให้สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วๆ ไป โดยไม่รู้ถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของประกัน MRTA ที่แท้จริง ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำประกัน ควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง


รวมเรื่องต้องรู้ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว
MRTA ย่อมาจาก Mortgage Reducing Term Assurance หรือประกันชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้กู้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องผ่อนสินเชื่อ ทั้งนี้ในระหว่างที่ผู้กู้ดำเนินการผ่อน อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่คาดคิดขึ้นได้ ดังนั้นการทำประกัน MRTA ก็จะทำให้ผู้กู้อุ่นใจขึ้น และไม่ทิ้งภาระให้กับครอบครัว หรือคนที่อยู่ข้างหลังต่อไป
ในการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA แต่ละธนาคารจะมีการกำหนดรายละเอียดการคุ้มครองแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้การคุ้มครองตามระยะเวลา ตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


ตัวอย่างประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA พร้อมรายละเอียดการคุ้มครอง ธนาคารทหารไทยธนชาต


ทุนประกันภัย มีให้เลือก 3 แบบดังนี้

 • แบบที่ 1: ทุนประกันภัยเท่ากับ 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 2: ทุนประกันภัยเท่ากับ 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 3: ทุนประกันภัยเท่ากับ 100% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ


ระยะเวลาเอาประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง: 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี


ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ของประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

 • เท่ากับระยะเวลาผ่อนชำระกู้บ้าน / รีไฟแนนซ์บ้าน / สินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • กรณีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้น้อยกว่า 10 ปี จะไม่สามารถสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA ได้


การพิจารณารับประกันภัยมี 2 แบบ

 • กรณีทุนประกันภัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท
 • อนุมัติรับประกันภัยทุกราย ยกเว้นบางอาชีพที่ระบุไว้ในเกณฑ์การ พิจารณารับประกันภัย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณีทุนประกันภัย มากกว่า 5 ล้านบาท: พิจารณาตามเกณฑ์รับประกันภัยทั่วไป


เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีกู้ร่วม ทุนประกันรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 80% สูงสุดไม่เกิน 200% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ กรณีผู้กู้มีอายุ 56 - 65 ปี สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปีได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB
หากจะถามว่า ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เหมาะกับใคร แน่นอนว่าเหมาะกับหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างมาก เพราะหากเป็นอะไรไป จะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว หรือคนอื่นๆ
 1. ลดความเสี่ยงให้กับผู้กู้ และไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลัง
 2. เบี้ยประกัน สามารถยื่นกู้พร้อมสินเชื่อบ้าน และเลือกผ่อนชำระพร้อมค่างวดผ่อนบ้านได้
 3. หากผู้กู้เลือกสมัครประกันสินเชื่อบ้าน MRTA มักได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเลือกไม่ทำ
 4. เบี้ยประกัน MRTA สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องทำประกัน MRTA เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
 5. ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองจากประกัน MRTA ได้ จึงทำให้ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว
แน่นอนว่าผู้กู้ที่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อยากรีไฟแนนซ์ กับธนาคารใหม่ แล้วแบบนี้ทำประกัน MRTA ไว้จะทำอย่างไร สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย 2 วิธีคือ


 1. เวนคืนกรมธรรม์เก่า

ผู้กู้ที่ทำประกัน MRTA สามารถแจ้งความประสงค์ขอเวนคืนได้ แม้ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยจำนวนเงินที่ได้รับคืนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่านการคุ้มครองไปแล้ว ทั้งนี้ผู้กู้สามารถนำเงินส่วนที่ได้รับจากการเวนคืน ระบุผู้รับประโยชน์หลักเป็นธนาคารใหม่ที่เลือกรีไฟแนนซ์ โดยทางเลือกนี้จะเหมาะกับกรมธรรม์ประกัน MRTA ที่มีเงินค่าเวนคืนมากพอสำหรับไปทำประกัน MRTA ฉบับใหม่กับธนาคารที่รีไฟแนนซ์


รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรเคล็ดลับผ่อนบ้านให้ดอกเบี้ยถูกลง ฟังทางนี้


 1. เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์

ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาประกัน MRTA ฉบับเดิม เพื่อไปซื้อประกันฉบับใหม่ เมื่อเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์จากธนาคารเดิมเป็นธนาคารใหม่ที่ทำการรีไฟแนนซ์ เพราะยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้กู้จำเป็นต้องตรวจสอบจำนวนเงินเวนคืนว่าครอบคลุมจำนวนเงินกู้กับธนาคารใหม่หรือไม่ ทางเลือกนี้จึงเหมาะกับกรมธรรม์ประกัน MRTA ที่ยังมีจำนวนเงินเอาประกันภัยครอลคลุมจำนวนเงินกู้ทั้งหมดหลังรีไฟแนนซ์
สรุปควรทำหรือไม่ควรทำ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ธนาคารไม่ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้กู้ทำประกัน MRTA แต่ด้วยข้อดีที่เมื่อเลือกทำประกัน MRTA เปรียบเสมือนผู้กู้ได้รับการคุ้มครอง หากเกิดเรื่องไม่คาดคิด ก็ไม่เป็นภาระให้ครอบครัว ประกอบกับอาจได้ข้อเสนอสุดพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ กว่าการเลือกสมัครสินเชื่อบ้านทั่วไป ดังนั้นหากใครที่พอมีสภาพคล่องทางการเงิน คิดว่าเพิ่มเงินทำประกันไม่ได้ทำให้เดือดร้อน ทำประกันบ้าน MRTA ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร แถมยังเป็นผลดีต่อผู้กู้อีกด้วย


#ให้มากกว่า! ราคาไหนก็ฟรี* แสนสิริ #ให้ ฟรี! ค่าโอน และค่าจดจำนอง* ที่บ้านและทาวน์โฮมทุกโครงการ วันนี้ – 31 พ.ค. 67


#ให้มากกว่า! ราคาไหนก็ฟรี* แสนสิริ #ให้ ฟรี! ค่าโอน และค่าจดจำนอง* ที่บ้านและทาวน์โฮมทุกโครงการ วันนี้ – 31 พ.ค. 67#ให้มากกว่า! ราคาไหนก็ฟรี* แสนสิริ #ให้ ฟรี! ค่าโอน และค่าจดจำนอง* ที่บ้านและทาวน์โฮมทุกโครงการ วันนี้ – 31 พ.ค. 67


ขอบคุณข้อมูลจาก Ocean Life ไทยสมุทร, DDproperty, CIMB THAI

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต

สิริ เพลส แอร์พอร์ต ภูเก็ต

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ภูเก็ต ชั้นเดียว สไตล์ลอฟท์ บนทำเลศักยภาพในภูเก็ต และโครงการในอนาคต Green Port

เริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท

สิริ เพลส ดอนเมือง - สรงประภา

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ดอนเมือง น่ารัก สไตล์อัมสเตอร์ดัม ใจกลางดอนเมือง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงเพียง 4.6 กม.

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ราชพฤกษ์ หน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 5

เริ่มต้นที่ 3.49 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
เวีย อารีย์

เวีย อารีย์

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ใจกลางอารีย์ กับแนวคิดดีไซน์ "Aesthetic Living" บนทำเลที่น่าหลงใหล ใกล้ BTS Ari เพียง 100 เมตร รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 19.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เมคิน เฮาส์

เมคิน เฮาส์

โครงการคอนโด เชียงใหม่ คอนโดต่างจังหวัดทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ 200 ม. คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >