10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับประกันอัคคีภัย

ใครที่เพิ่งซื้อบ้าน หรือซื้อคอนโด แล้วกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเลือกรูปแบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้เราดอกเบี้ยที่ถูกใจ ต่างมักพบเงื่อนไขให้พ่วงทำประกันอัคคีภัยเพิ่ม แนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันอัคคีภัย เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้น 


ประกันอัคคีภัยคืออะไร

ประกันอัคคีภัยเป็นรูปแบบของประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นห้องชุด ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรืออบุติเหตุอื่นๆ ที่ก่อมให้เกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟไหม้ หรือจากน้ำและสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง ที่ได้รับความเสียหาย 


ประกันบ้าน ซ่อมฟรี อยู่สบาย เรื่องที่คนซื้อบ้านต้องรู้


บ้านโครงการใหม่ สราญสิริ ราชพฤกษ์ – 346 แบบบ้านสวย จนลังเลในการเลือกความคุ้มครองประกันอัคคีภัย

บ้านโครงการใหม่ สราญสิริ ราชพฤกษ์ – 346 แบบบ้านสวย จนลังเลในการเลือกความคุ้มครองประกันอัคคีภัย
10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับประกันอัคคีภัย ที่คนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด
ควรรู้

 1. ประกันอัคคีภัยมีหลายประเภท คุ้มครองแตกต่างกัน

หลายคนอาจจะเข้าใจว่าประกันอัคคีภัยมีเพียงประเภทเดียว แท้จริงแล้วประกันอัคคีภัยมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

 • ประกันอัคคีภัยทั่วไป

  เป็นประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองความเสียหายของบ้านที่เกิดจากอัคคีภัย หรือฟ้าผ่า แต่ไม่รวมความเสียที่เกิดจากแรงระเบิด
 • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

  คล้ายกับประกันอัคคีภัยทั่วไป แต่เพิ่มความคุ้มครองบ้านให้คลอบคลุมมากขึ้น อาทิ ไฟไหม้ที่เกิดจากการเผาป่า เผาหญ้า หรือฟ้าผ่า จนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหาย รวมถึงเกิดจากระเบิดทุกชนิด นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีได้รับความเสียหายจากการโดนชนโดยยานพาหนะต่างๆ รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย แต่ยกเว้นยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย และความเสียจากน้ำที่เกิดขึ้นจากน้ำรั่วไหล แต่ไม่รวมกรณีน้ำท่วม หรือท่อประปาที่แตกนอกอาคาร
 1. เลือกทำประกันอัคคีภัยคุ้มครองทั้งมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน

คนซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดควรเลือกการทำประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทั้งมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน แต่ไม่ควรเกินมูลค่าบ้าน เพราะหากเกิดความเสียหายประกันจะจ่ายค่าสินไหมตามจริงเท่านั้น เมื่อเกิดอุบัติภัยจนทำให้ทรัพย์สินในบ้านเกิดความเสียหาย หากเลือกการคุ้มครองครอบคลุมก็จะทำให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน


ทรัพย์สินมีค่า ในโครงการ เศรษฐสิริ วงแหวน – จตุโชติ ประกันอัคคีภัยก็คุ้มครอง

ทรัพย์สินมีค่า ในโครงการ เศรษฐสิริ วงแหวน – จตุโชติ ประกันอัคคีภัยก็คุ้มครอง
 1. ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ประกันอัคคีภัยคุ้มครอง

ประกันอัคคีภัยจะกำหนดการคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • สิ่งปลูกสร้าง

  คือ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด ห้องชุดในคอนโด รวมถึงส่วนที่ถูกต่อเติม 
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

  คือ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าทั้งหมดในบ้าน
 1. ไม่ควรทำประกันอัคคีภัยต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน

เมื่อเกิดอุบัติภัยตามรายละเอียดที่ประกันอัคคีภัยคุ้มครอง แล้วผู้ทำประกัน เลือกความคุ้มครองต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน หากเกิดโชคร้าย บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยบ้านมีมูลค่า 3 ล้านบาท แต่เลือกคุ้มครองเพียงแค่ 50% ก็จะทำให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน เพียงแค่ 1.5 ล้านบาท จากที่จะต้องได้เต็มตามมูลค่าบ้าน
 1. ซื้อความคุ้มครองประกันอัคคีภัยระยะยาว ค่าเบี้ยถูกลง

โดยปกติหากผู้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด เลือกทำประกันอัคคีภัยแบบต่อเนื่อง หรือระยะยาว 2-3 ปี มักได้รับข้อเสนอพิเศษ ทางบริษัทประกันให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันถูกลงเรื่อยๆ ทำให้คุ้มกว่าการทำประกันปีต่อปี 


ตัวอย่าง

 • หากทำประกันอัคคีภัยระยะยาว 1 ปี (ต่ออายุแบบปีต่อปี) 
  บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยปีละ 2,000 บาท  ผ่านไป 3 ปี จะต้องเสียเบี้ยประกัน = 3,000 บาท
 • หากทำประกันอัคคีภัยระยะยาว 3 ปี (ต่ออายุทุก 3 ปี) 
  บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัย 2,500 บาท ทำให้ประหยัดค่าเบี้ยไป 500 บาท
 1. ซื้อความคุ้มครองประกันอัคคีภัยเพิ่ม

หากผู้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด พิจารณาแล้วว่าประกันอัคคีภัยที่ทำคุ้มครองไม่ครอบคลุม สามารถซื้อความครองกับบริษัทประกันเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการโจรกรรมหรือน้ำท่วม
 1. ประกันอัคคีภัย ตัวช่วยให้ขอสินเชื่อบ้าน

โดยปกติในการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อคอนโด ผู้ซื้อจะต้องนำบ้านหรือห้องชุด มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางธนาคารที่ยื่นขอกู้ซื้อบ้าน ดังนั้นทางธนาคารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ซื้อบ้านทำประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวบ้าน ดังนั้นหากผู้กู้ยินยอมทำประกัน ก็จะทำให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น


อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด
 1. เลือกสินเชื่อบ้าน พ่วงประกันอัคคีภัย มักได้ดอกเบี้ยต่ำ

บางธนาคารมักจะจัดข้อเสนอพิเศษให้กับผู้ขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากเลือกรูปแบบสินเชื่อที่พ่วงกับการทำประกันอัคคีภัยจะได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ หรืออยู่ในเรทอัตราดอกเบี้ยคงที่
 1. ประกันอัคคีภัย ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

การทำประกันอัคคีภัยเปรียบเสมือนยันต์ป้องกันอันตรายให้กับบ้านและทรัพย์สิน หากโชคร้ายเกิดอุบัติภัยไฟไหม้ จนบ้านหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ผู้อยู่อาศัยยังมีเงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทน มาช่วยลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในการซ่อมแซมบ้าน หรือซื้อทรัพย์สินเข้ามาแทนที่ที่เสียหายไป
 1. คำนวณเงินทุนประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม

การคำนวณเงินทุนประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม เจ้าของบ้านจำเป็นต้องแยกราคาที่ดิน ราคาสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในที่บ้านหรือคอนโด 


ตัวอย่าง

ราคาที่ดิน 1,000,000 บาท ราคาสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร 1,500,000 บาท (ไม่รวมฐานราก) และราคาทรัพย์สินภายในอาคารตกแต่งเพื่อการอยู่อาศัย 1,500,000 บาท ทุนประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม คือ 3,000,000 บาท (1,500,000 บาท + 1,500,000 บาท) เป็นต้น


ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร เหมาะกับใคร ทำไมถึงควรทำ
สรุปคนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ควรทำประกันอัคคีภัยหรือไม่?

หากผู้ซื้อบ้านหรือซื้อคอนโด สนใจในรูปแบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่พ่วงกับประกันอัคคีภัยของธนาคารนั้นๆ และรู้สึกไม่รัดเข็มขัดทางการเงินเกินไป เพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยในเรทพิเศษ การทำประกันอัคคีภัยก็เหมือนยันต์คุ้มครองบ้างอย่างหนึ่ง แต่ถ้าหากมีเงินจำกัด การทำประกันอัคคีภัยก็ไม่ใช่เรื่องบังคับที่ต้องทำทุกครัวเรือน แต่อาจเป็นเพียงหนึ่งทางเลือกของผู้ซื้อบ้าน ดังนั้นคำตอบของการทำประกันอัคคีภัย อาจขึ้นอยู่กับความพร้อมและวิจารณญาณของแต่ครอบครัวหรือบุคคล


ทั้งนี้หากใครอยากได้บ้านหรือคอนโด พร้อมเป็นเจ้าของอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามข้อเสนอสุดพิเศษ กับ แสนสิริใจดีรับปีใหม่ "ให้" สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67 


ที่มา: Smile Insure, SMK สินมั่นคง, SET


แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67แสนสิริใจดีรับปีใหม่ ให้ สูงสุด 3 ล้าน ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทุกทำเล ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.67
แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ดอนเมือง

เศรษฐสิริ ดอนเมือง

บ้านเดี่ยวทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ - พรานนก

เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ - พรานนก

บ้านเดี่ยวสไตล์ Georgian ใกล้ รพ.ศิริราช เป็นส่วนตัวเหนือกว่า มีเพียง 35 หลังเท่านั้นในโครงการ บนทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตที่โดดเด่นในแบบคุณ

เริ่มต้นที่ 35 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ - สาย 1

เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ - สาย 1

บ้านเดี่ยว 100 ตร.วา ดีไซน์ใหม่ สไตล์ Berlin ทำเลราชพฤกษ์ เชื่อมต่อถนนกาญจนภิเษก เข้าเมืองสะดวก

เริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 345

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 345

บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ 345 โครงการใหม่จากแสนสิริ ใกล้ห้าง ทางด่วน ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 7.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ศรีวารี 2

สราญสิริ ศรีวารี 2

สราญสิริ ศรีวารี 2 บ้านเดี่ยว ศรีวารี-ลาดกระบัง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 8 กม. ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

สราญสิริ ราชพฤกษ์ - 346

บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ราชพฤกษ์ (ตัดใหม่) จากแสนสิริ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วนจตุโชติ และ ถ.กาญจนาภิเษก

เริ่มต้นที่ 16.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ เสรีไทย

เศรษฐสิริ เสรีไทย

สง่างามเหนือกาลเวลาบนทำเลชั้นนำ ใกล้แฟชั่น ไอส์แลนด์ และรถไฟฟ้าสีชมพู

เริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

กู้ต่อเติมบ้าน ทางออกของมนุษย์เงินเดือนมีงบจำกัด

กู้ต่อเติมบ้าน ตกแต่งบ้าน ทางเลือกใหม่มนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศมีงบจำกัด และหากรู้วิธีเลือกสินเชื่อถูกวิธี ก็ไม่เป็นภาระในอนาคต

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

การกู้ร่วมซื้อบ้านกับคู่รัก เมื่อถึงวันเลิกราต้องทำอย่างไร

การกู้ร่วมซื้อบ้านสักหลัง ซื้อคอนโดสักห้อง เมื่อถึงวันเลิกราจะจัดสรรอย่างไร ทุกอย่างแก้ไขได้ เมื่อรู้ขั้นตอนการจัดการ

กู้ต่อเติมบ้าน ทางออกของมนุษย์เงินเดือนมีงบจำกัด

กู้ต่อเติมบ้าน ตกแต่งบ้าน ทางเลือกใหม่มนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศมีงบจำกัด และหากรู้วิธีเลือกสินเชื่อถูกวิธี ก็ไม่เป็นภาระในอนาคต

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >