เปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำ

สุภาษิตที่บอกว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก” คงใช้ได้จริงกับช่วงนี้ เพราะแม้ดูเหมือนรอบด้านจะเจอแต่วิกฤตทั้งเชื้อโรค เศรษฐกิจ การเมือง และต่าง ๆ นานา ขณะเดียวกันในมุมของฝั่งอสังหา ฯ ต่างพร้อมใจกัน ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นการซื้อบ้านแก่ผู้บริโภค ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านธนาคาร ที่มีมาตรการรัฐสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ก็ถือฤกษ์งามยามดีออกสินเชื่อเข้าใจหัวอกคนซื้อบ้านช่วงนี้ ด้วยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูง กันแบบจุกๆ แล้วถ้าอยากมีบ้านเราควรกู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี ไปดูตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้านกันเลย


สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ จาก 2 ธนาคาร ประกอบด้วย
1. สินเชื่อบ้าน All Home ธนาคารอาคารสงเคราะห์

“วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ” โดยกำหนดระยะเวลายื่นขอคำกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ธ.ค 2564 พร้อมอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 ม.ค. 2565


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชี


ปี อัตราดอกเบี้ย / ปี
ปีที่ 1  3.25%
ปีที่ 2 MRR - 2.65%
ปีที่ 3 MRR -2.25%
ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)
MRR - 1.00%
ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้ารายย่อย)
MRR -1.00%


อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชี สำหรับลูกค้าที่ประสงค์รับ LTV 100% โดยต้องกู้ซื้อบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเป็นสัญญา 1 เท่านั้น


ปีอัตราดอกเบี้ย / ปี
ปีที่ 1 

2.95% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

3.05% (รายย่อย)

ปีที่ 2

MRR - 2.20% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

MRR - 2.10% (รายย่อย)

ปีที่ 3 

MRR -2.00% (กรณีลูกค้าสวัสดิการ)

MRR - 1.90% (รายย่อย)

ปีที่ 4
จนถึงตลอดอายุสัญญา (กรณีลูกค้าสวัสดิการ และรายย่อย)
MRR - 1.00%

ที่มา: ghbank.co.th


รายละเอียดสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ หรือห้องชุดจาก สถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ จากสถาบันการเงิน อื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย (ตามวัตถุประสงค์การกู้ตามข้อ 3 เท่านั้น)


คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก


เอกสารการกู้พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน


เอกสารการกู้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ


อ่านเอกสารกู้ ขออนุมติเร็ว เพิ่มเติมได้ที่นี่


วงเงินกู้

วงเงินกู้เป็นไปตามเกณฑ์หลักประกัน รายได้ และระเบียบของธนาคาร
2. สินเชื่อบ้านกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย

ผ่อนสบาย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 


อัตราดอกเบี้ย 


แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
(ทำประกัน) 0.75 MRR - 2.05 MRR - 2.05 MRR - 1.50 3.03
(ไม่ทำประกัน) 1.00 MRR - 2.05 MRR - 2.05 MRR - 1.50 3.11


ที่มา: krungthai.com


รายละเอียดสินเชื่อ

เพื่อใช้ในการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยอาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และห้องชุด มือหนึ่งเท่านั้น


คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้กู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ที่มีความสามารถจ่ายหนี้สินได้
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน
 • กรณีกู้ร่วม อายุผู้กู้ร่วมน้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินช่วงวัยเกษียณตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก


เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สลิปบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)


วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุด 100%
อัพเดทข้อมูล รายละเอียดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูง ไปกับ 3 ธนาคารข้างต้นแล้ว ถึงเวลารับข้อเสนอดีๆ จากผู้พัฒนาอสังหาฯ อย่างแสนสิริ ที่ยกขบวนพาเหรดจัดหนัก จัดเต็ม ทั้ง Online Booking ให้สามารถจองคอนโดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง โปรโมชันจากแสนสิริ อย่างโปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

คอนโด เอกมัย สนุกกับการให้คุณเลือกใช้พื้นที่ส่วนกลางโครงการอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ XT ได้ตามใจ บนทำเลศักยภาพ ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งเอกมัยและทองหล่อ

เริ่มต้นที่ 4.89 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

คอนโด เพชรบุรี เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้ ด้วยคอนโดมิเนียมใหม่ ใจกลางเมือง เพียง 2 นาที จาก ทองหล่อ ใกล้ BTS MRT และ ARL

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บนทำเลใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

ชีวิตวิถีใหม่ ริมทะเลสาบ 3 นาที ถึงทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น สะดวกสุดๆ ใจกลางรังสิต

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ แรงบันดาลใจจากมหานครนิวยอร์ก

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดอะ มูฟ บางนา

เดอะ มูฟ บางนา

เดอะ มูฟ บางนา คอนโดใกล้เซ็นทรัล บางนาเพียง 5 นาที เดินทางสะดวกด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้าสถานีศรีเอี่ยม เริ่ม 1.29 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

เช็กรายชื่อธนาคารให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

3 ขั้นตอนเตรียมกู้เงินซื้อบ้านหลังแรก ฉบับแม่ค้าออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์อยากซื้อบ้านหลังแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไปดูขั้นตอนการเตรียมตัวที่แม่ค้าต้องรู้ไว้ก่อนกู้เงินซื้อบ้านครั้งแรกกัน

3 ทางเลือกช่วย LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้แบบง่ายๆ

LGBTQ อยากซื้อบ้านสักหลัง แต่ติดปัญหาเรื่องการกู้ แนะนำให้รีบศึกษา 3 ทางเลือกตัวช่วยให้สามารถซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ได้แบบง่ายๆ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 วันไหนดีเสริมมงคล แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทแผนที่รถไฟฟ้า BTS MRT ปี 2565 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท 4 โครงการใหม่ คอนโดล้านต้นๆ ใกล้แหล่งงาน ทำเลศักยภาพ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >