วิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว และวิธีโปะบ้าน ฉบับปลอดหนี้ ทันใจมนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือนคนไหนก็ตามที่เลือกซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือทาวน์โฮม แน่นอนว่าไม่อยากเป็นหนี้กับธนาคารนาน อยากจะปิดหนี้ให้เร็ว แต่สภาพทางการเงินก็ไม่ได้เอื้ออำนวยในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ดังนั้นทางที่ดีนอกจากจะต้องประหยัด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และหารายได้พิเศษแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้วิธีผ่อนบ้าน โปะบ้าน ในแบบฉบับที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนปิดหนี้บ้านได้อย่างรวดเร็วด้วย


ผ่อนบ้านให้หมดไว! ง่ายนิดเดียว01

พยายามชำระเกินทุกงวด

โดยปกติธนาคารจะกำหนดอัตราผ่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมในอัตราต่ำสุด เช่น มนุษย์เงินเดือนซื้อบ้านในราคา 5 ล้านบาท ทำการวางเงินดาวน์ 10% เหลือยอดเงินจำนวน 4,500,000 บาท ในการขอกู้ธนาคาร ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 5.995% ทำให้มียอดผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 26,965.31 บาท เป็นระยะเวลา 30 ปี ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนสามารถชำระเกินเป็น 35,000 บาทต่อเดือน จะทำให้สามารถลดระยะเวลาที่เป็นหนี้กับธนาคารจาก 30 ปี เหลือประมาณ 12 ปี 


01

เลือกโปะบ้านช่วงดอกเบี้ยลด

มนุษย์เงินเดือนที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนใหญ่มักได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ซึ่งเป็นเรทอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้จึงเหมาะแก่การโปะบ้าน เพื่อให้ลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่าง: นายเอ กู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริเพลส ประชาอุทิศ 90 กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และต้องทำการผ่อนต่องวด 14,000 บาท โดยงวดถัดไปนายเอต้องการโปะบ้านแบบลดต้นลดดอก โดยเลือกโปะบ้านเพิ่มอีก 16,000 บาท ทำให้งวดนี้จะต้องจ่ายทั้งหมด 30,000 บาท หลังจากวันที่ตัดยอดไปแล้ว 5 วัน ซึ่งธนาคารได้ทำการคิดดอกเบี้ยทุกวัน ตกวันละประมาณ 300 บาท ดังนั้นเงินจำนวน 30,000 บาท จะถูกหักเงินต้น 28,500 บาท และดอกเบี้ย 1,500 บาท

ทั้งนี้จากกรณีตัวอย่างข้างต้นหากนายเอต้องการโปะบ้านแบบลดเงินต้นอย่างเดียวสามารถทำได้โดยการจ่ายค่างวดผ่อนบ้าน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จ่ายค่างวด 14,000 บาท ตามที่ธนาคารกำหนด ก่อนวันที่ตัดยอด โดยระบบของธนาคารจะนำเงินก้อนนี้ไปหักดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และหลังจากวันที่ตัดยอดจึงทำการโปะบ้านจำนวนเงิน 16,000 บาท เงินที่ถูกโปะทั้งหมดจะนำไปลดเงินต้นทั้งหมดทันที ทั้งนี้เมื่อเงินต้นถูกลด อัตราดอกเบี้ยในเดือนถัดไปก็จะปรับลดตามด้วยเช่นกัน ทำให้นายเอสามารถผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้น 


01

Refinance หรือ Retention ขอปรับดอกเบี้ยลดลง

กรณีนี้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนที่เป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารจนครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารระบุไว้ จากดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอด 3 ปีจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น MRR หรือดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราของดอกเบี้ยในช่วงนั้น ทำให้ดอกเบี้ยถูกปรับสูงขึ้น เงินที่ต้องผ่อนบ้านกับธนาคารแต่ละงวด แทนที่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปหักเงินต้น ในทางกลับกันถูกนำไปหักดอกเบี้ยจำนวนมาก ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนที่อยากปิดหนี้แบบรวดเร็วสามารถขอปรับดอกเบี้ยลดลงได้ด้วย 2 วิธีนี้

 1. Refinance

วิธีนี้คือการย้ายหนี้บ้านจากธนาคารเดิม ไปอีกธนาคารหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ถูกกว่า เพื่อให้มนุษย์เงินสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระการผ่อนบ้าน

 1. Retention

เป็นวิธีปรับดอกเบี้ยให้ลดลงด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่กับธนาคารเดิม ที่มนุษย์เงินเดือนได้ยื่นกู้อยู่และครบ 3 ปีหรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้ว โดยข้อดีของวิธีนี้คือ หากมนุษย์เงินเดือนมีประวัติการผ่อนบ้านดีมาตลอด โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติ Retention เพื่อปรับลดดอกเบี้ยก็ง่ายขึ้น

ทั้งนี้การที่มนุษย์เงินจะทำธุรกรรมกับธนาคารทั้ง Refinance หรือ Retention ได้นั้น จะต้องดูก่อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้ครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้วหรือเปล่า เพราะถ้าหากขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงทั้ง 2 วิธีข้างต้นโดยที่ยังไม่หมดสัญญา อาจจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับตามที่ธนาคารกำหนดไว้

ไม่รู้เรื่องเอกสาร, กู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น, ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี สามารถปรึกษาแสนสิริได้


01

หยุดการสร้างหนี้เพิ่ม

วิธีสุดท้ายนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่จะทำให้สามารถปิดหนี้บ้านได้เร็วขึ้นด้วยการไม่ก่อหนี้เพิ่ม เพราะถ้าหากเป็นหนี้ทั้งบัตรเครดิต รถยนต์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ แน่นอนว่าการจะผ่อนบ้านให้หมดเร็วคงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นทางที่ดีที่สุด เน้นการไม่สร้างหนี้เพิ่ม และเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้เสริม หาเงินจากรายได้พิเศษ หรือจากการออมก็สามารถนำมาโปะบ้าน พร้อมปฏิบัติตาม 3 วิธีข้างต้น ก็จะสามารถทำให้มนุษย์เงินเดือนที่ซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมอยู่ตอนนี้ ปิดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังมีประวัติทางการเงินที่ขาวสะอาด สะดวกต่อการยื่นขอสินเชื่อต่างๆ กับทางธนาคารในอนาคตอีกด้วย


ตารางสรุปลักษณะการผ่อนบ้าน และโปะบ้าน ที่ช่วยลดระยะเวลาการเป็นหนี้


รูปแบบการผ่อน ระยะเวลาการผ่อน
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด 30 ปี
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด และมีการโปะบ้านเพิ่ม ประมาณ 10 ปี*
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด และมีการรีไฟแนนซ์ ประมาณ 20 ปี
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด โปะบ้านเพิ่ม และมีการรีไฟแนนซ์ ประมาณ 8-9 ปี


*จากตารางข้างต้นนั้นเป็นการยกตัวอย่างการผ่อนบ้าน โปะบ้านและประมาณระยะเวลาการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเท่านั้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการผ่อนชำระตามสัญญาที่ธนาคารนั้นระบุไว้

แหล่งข้อมูล: krungsri.com

เข้าใจวิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว ฉบับปลอดหนี้ทันใจมนุษย์เงินเดือนกันแต่ละวิธีแล้ว ช่วงนี้ใครที่จะทำการ Refinance หรือ Retention เรียกว่าเป็นโอกาสดี เนื่องจากธนาคารพร้อมใจกันลดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยให้ต่ำลง เอื้อทั้งคนกู้บ้านและซื้อบ้านตอนนี้ แถมแสนสิริมีโปรโมชันดีๆ กับ โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ พร้อมพบประสบการณ์ซื้อบ้าน แสน Smooth ในทุกขั้นตอน

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บนทำเลใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

สิริ เพลส วงแหวน - ลำลูกกา

ทาวน์โฮมญี่ปุ่น โครงการใหม่ เสน่ห์แห่งเมืองเกียวโต

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท

สราญสิริ รังสิต

บ้านเดี่ยวใกล้ทางด่วน รองรับทุกการอยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท

สิริ เพลส เมกาบางนา

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ดีไซน์ปารีส บรรยากาศสวนทะเลสาบ ส่วนกลางครบขนาดใหญ่ ทำเลดีใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท

สราญสิริ บางนา

บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ สไตล์ URBAN FARMHOUSE ใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ทาวน์โฮมหน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 510 นาทีถึงเซนทรัลใหม่ Westville ราชพฤกษ์*

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >