วิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว และวิธีโปะบ้าน ฉบับปลอดหนี้ ทันใจมนุษย์เงินเดือน

มนุษย์เงินเดือนคนไหนก็ตามที่เลือกซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม แน่นอนว่าไม่อยากเป็นหนี้กับธนาคารนาน อยากจะปิดหนี้ให้เร็ว แต่สภาพทางการเงินก็ไม่ได้เอื้ออำนวยในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ดังนั้นทางที่ดีนอกจากจะต้องประหยัด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และหารายได้พิเศษแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้วิธีผ่อนบ้าน โปะบ้าน ในแบบฉบับที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนปิดหนี้บ้านได้อย่างรวดเร็วด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


01

พยายามชำระเกินทุกงวด

โดยปกติธนาคารจะกำหนดอัตราผ่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมในอัตราต่ำสุด เช่น มนุษย์เงินเดือนซื้อบ้านในราคา 5 ล้านบาท ทำการวางเงินดาวน์ 10% เหลือยอดเงินจำนวน 4,500,000 บาท ในการขอกู้ธนาคาร ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 5.995% ทำให้มียอดผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 26,965.31 บาท เป็นระยะเวลา 30 ปี ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนสามารถชำระเกินเป็น 35,000 บาทต่อเดือน จะทำให้สามารถลดระยะเวลาที่เป็นหนี้กับธนาคารจาก 30 ปี เหลือประมาณ 12 ปี 


01

เลือกโปะบ้านช่วงดอกเบี้ยลด

มนุษย์เงินเดือนที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนใหญ่มักได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ซึ่งเป็นเรทอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้จึงเหมาะแก่การโปะบ้าน เพื่อให้ลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ตัวอย่าง: นายเอ กู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริเพลส ประชาอุทิศ 90 กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และต้องทำการผ่อนต่องวด 14,000 บาท โดยงวดถัดไปนายเอต้องการโปะบ้านแบบลดต้นลดดอก โดยเลือกโปะบ้านเพิ่มอีก 16,000 บาท ทำให้งวดนี้จะต้องจ่ายทั้งหมด 30,000 บาท หลังจากวันที่ตัดยอดไปแล้ว 5 วัน ซึ่งธนาคารได้ทำการคิดดอกเบี้ยทุกวัน ตกวันละประมาณ 300 บาท ดังนั้นเงินจำนวน 30,000 บาท จะถูกหักเงินต้น 28,500 บาท และดอกเบี้ย 1,500 บาท

ทั้งนี้จากกรณีตัวอย่างข้างต้นหากนายเอต้องการโปะบ้านแบบลดเงินต้นอย่างเดียวสามารถทำได้โดยการจ่ายค่างวดผ่อนบ้าน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จ่ายค่างวด 14,000 บาท ตามที่ธนาคารกำหนด ก่อนวันที่ตัดยอด โดยระบบของธนาคารจะนำเงินก้อนนี้ไปหักดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และหลังจากวันที่ตัดยอดจึงทำการโปะบ้านจำนวนเงิน 16,000 บาท เงินที่ถูกโปะทั้งหมดจะนำไปลดเงินต้นทั้งหมดทันที ทั้งนี้เมื่อเงินต้นถูกลด อัตราดอกเบี้ยในเดือนถัดไปก็จะปรับลดตามด้วยเช่นกัน ทำให้นายเอสามารถผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้น 


01

Refinance หรือ Retention ขอปรับดอกเบี้ยลดลง

กรณีนี้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนที่เป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารจนครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารระบุไว้ จากดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอด 3 ปีจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น MRR หรือดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราของดอกเบี้ยในช่วงนั้น ทำให้ดอกเบี้ยถูกปรับสูงขึ้น เงินที่ต้องผ่อนบ้านกับธนาคารแต่ละงวด แทนที่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปหักเงินต้น ในทางกลับกันถูกนำไปหักดอกเบี้ยจำนวนมาก ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนที่อยากปิดหนี้แบบรวดเร็วสามารถขอปรับดอกเบี้ยลดลงได้ด้วย 2 วิธีนี้

 1. Refinance

วิธีนี้คือการย้ายหนี้บ้านจากธนาคารเดิม ไปอีกธนาคารหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ถูกกว่า เพื่อให้มนุษย์เงินสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระการผ่อนบ้าน

 1. Retention

เป็นวิธีปรับดอกเบี้ยให้ลดลงด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่กับธนาคารเดิม ที่มนุษย์เงินเดือนได้ยื่นกู้อยู่และครบ 3 ปีหรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้ว โดยข้อดีของวิธีนี้คือ หากมนุษย์เงินเดือนมีประวัติการผ่อนบ้านดีมาตลอด โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติ Retention เพื่อปรับลดดอกเบี้ยก็ง่ายขึ้น

ทั้งนี้การที่มนุษย์เงินจะทำธุรกรรมกับธนาคารทั้ง Refinance หรือ Retention ได้นั้น จะต้องดูก่อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้ครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้วหรือเปล่า เพราะถ้าหากขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงทั้ง 2 วิธีข้างต้นโดยที่ยังไม่หมดสัญญา อาจจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับตามที่ธนาคารกำหนดไว้

ไม่รู้เรื่องเอกสาร, กู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น, ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี สามารถปรึกษาแสนสิริได้


01

หยุดการสร้างหนี้เพิ่ม

วิธีสุดท้ายนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่จะทำให้สามารถปิดหนี้บ้านได้เร็วขึ้นด้วยการไม่ก่อหนี้เพิ่ม เพราะถ้าหากเป็นหนี้ทั้งบัตรเครดิต รถยนต์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ แน่นอนว่าการจะผ่อนบ้านให้หมดเร็วคงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นทางที่ดีที่สุด เน้นการไม่สร้างหนี้เพิ่ม และเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้เสริม หาเงินจากรายได้พิเศษ หรือจากการออมก็สามารถนำมาโปะบ้าน พร้อมปฏิบัติตาม 3 วิธีข้างต้น ก็จะสามารถทำให้มนุษย์เงินเดือนที่ซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมอยู่ตอนนี้ ปิดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังมีประวัติทางการเงินที่ขาวสะอาด สะดวกต่อการยื่นขอสินเชื่อต่างๆ กับทางธนาคารในอนาคตอีกด้วย


ตารางสรุปลักษณะการผ่อนบ้าน และโปะบ้าน ที่ช่วยลดระยะเวลาการเป็นหนี้


รูปแบบการผ่อน ระยะเวลาการผ่อน
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด 30 ปี
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด และมีการโปะบ้านเพิ่ม ประมาณ 10 ปี*
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด และมีการรีไฟแนนซ์ ประมาณ 20 ปี
ผ่อนตามแผนที่ธนาคารกำหนด โปะบ้านเพิ่ม และมีการรีไฟแนนซ์ ประมาณ 8-9 ปี


*จากตารางข้างต้นนั้นเป็นการยกตัวอย่างการผ่อนบ้าน โปะบ้านและประมาณระยะเวลาการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเท่านั้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการผ่อนชำระตามสัญญาที่ธนาคารนั้นระบุไว้

แหล่งข้อมูล: krungsri.com

เข้าใจวิธีผ่อนบ้านให้หมดเร็ว ฉบับปลอดหนี้ทันใจมนุษย์เงินเดือนกันแต่ละวิธีแล้ว ช่วงนี้ใครที่จะทำการ Refinance หรือ Retention เรียกว่าเป็นโอกาสดี เนื่องจากธนาคารพร้อมใจกันลดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยให้ต่ำลง เอื้อทั้งคนกู้บ้านและซื้อบ้านตอนนี้ แถมแสนสิริมีโปรโมชันดีๆ กับ โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ พร้อมพบประสบการณ์ซื้อบ้าน แสน Smooth ในทุกขั้นตอน

ดีลเกินต้าน ผ่อนให้ 24 เดือน แสนสิริผ่อนให้ทั้งต้น ทั้งดอกสูงสุด 24 เดือน* ไม่ต้องจ่าย เข้าอยู่ได้เลย* ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมพร้อมอยู่
เฟอร์เต็มหลัง กู้เกินร้อย* ได้ไปเลยแบบเต็ม..เต็ม เมื่อซื้อ สิริ เพลส ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เลือกแต่งเฟอร์ครบทั้งหลัง กู้ได้เต็มเต็ม*

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บนทำเลใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

สิริ เพลส วงแหวน - ลำลูกกา

ทาวน์โฮมญี่ปุ่น โครงการใหม่ เสน่ห์แห่งเมืองเกียวโต

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

สราญสิริ รังสิต

บ้านเดี่ยวใกล้ทางด่วน รองรับทุกการอยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90 บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ แรงบันดาลใจจากมหานครนิวยอร์ก

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร?คิดจะกู้บ้านต้องรู้

MLR MRR MOR คืออะไร? ทำไมคนซื้อบ้านควรรู้ มาดู 3 คำศัพท์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ต้องรู้ ก่อนคิดจะกู้บ้าน

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

อัพเดทดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ พร้อมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำ และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

ดีลเกินต้าน ผ่อนให้ 24 เดือน แสนสิริผ่อนให้ทั้งต้น ทั้งดอกสูงสุด 24 เดือน* ไม่ต้องจ่าย เข้าอยู่ได้เลย* ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมพร้อมอยู่
เฟอร์เต็มหลัง กู้เกินร้อย* ได้ไปเลยแบบเต็ม..เต็ม เมื่อซื้อ สิริ เพลส ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เลือกแต่งเฟอร์ครบทั้งหลัง กู้ได้เต็มเต็ม*

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. รวมคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน ติดรถไฟฟ้า BTS ช่วยคนซื้อบ้านงบจำกัด อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >