ผ่อนบ้านไม่ไหวธนาคารช่วยได้ กับสินเชื่อรวมหนี้ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

ใครที่กำลังสับสนระหว่างความต้องการอยากมีบ้านแต่กลัวผ่อนบ้านไม่ไหว หรือแบกรับภาระหนี้บ้านจนเกินกำลังสภาพทางการเงิน ในภาวะที่ทุกคนกำลังเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ ก็ยังมีหลายธนาคารที่ออกรูปแบบสินเชื่อรวมหนี้ มัดก้อนหนี้ เพื่อให้ผู้กู้ปลอดหนี้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


ทำความรู้จัก สินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อรวมหนี้ คืออะไร

เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้รวมหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต มารวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อทำการขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคารใหม่อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดหนี้ ปิดหนี้สินทั้งหมดภายในสินเชื่อเดียว พร้อมได้รับข้อเสนอจากธนาคารกับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
ข้อดีของสินเชื่อรวมหนี้

 • ผ่อนชำระหนี้ทางเดียว
 • ยอดชำระหนี้สินต่อเดือนลดลง
 • ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำลง
 • สามารถจัดสรรเงินในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
 • ร่นระยะเวลาการปลดหนี้ให้เร็วขึ้น
3 ธนาคาร กับตัวเลือกสินเชื่อรวมหนี้ ปลดหนี้ไว ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ


 1. บ้านดี หนี้เบา สินเชื่อรวมหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นการรวมหนี้บ้าน และหนี้สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ไว้ที่เดียว เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19 ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อบ้านที่มีเหลืออยู่ 


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

 • ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19
 • เป็นผู้กู้บุคคลธรรมดา ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

ตามหลักเกณฑ์ LTV สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • บัตรเครดิต
 • บัตรกดเงินสด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน

ที่มา: gsb.or.th


LTV คืออะไร อยู่อย่างไรให้รอดมาตรการนี้ วันนี้รู้กัน
 1. ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อรวมหนี้ ธนาคารกรุงไทย

รูปแบบสินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระผู้กู้


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

 • ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบุคคลต้องไม่เป็นบัญชีที่มีคำสั่งศาลพิพากษา

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

รวมหนี้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • รวมหนี้ในสินเชื่อธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลังช่วง teaser rate + 2.00% ต่อปี (teaser rate = อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยภายหลังช่วงโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย)
 • รวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดดังนี้
  • ทางเลือกที่ 1: ปีที่ 1-3 = 5.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.76% ต่อปี)
  • ทางเลือกที่ 2: ปีที่ 1-3 = MRR-1.35% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.70% ต่อปี)
 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ

ที่มา: krungthai.com
 1. สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ ธนาคารกรุงเทพ

อีกหนึ่งรูปแบบสินเชื่อ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถผ่อนชำระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสินเชื่อรวมหนี้

รูปแบบสินเชื่อ เพื่อการรวมหนี้ภายในธนาคาร

มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ กับธนาคารกรุงเทพ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้


รูปแบบสินเชื่อ เพื่อการรวมหนี้ภายนอกธนาคาร

 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงเทพ และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น
 • มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีสินเชื่อรายย่อย (บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล) กับสถาบันการเงินอื่น

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66

วงเงินให้กู้

รวมหนี้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • สินเชื่อบ้าน: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
 • สินเชื่อรายย่อยที่นำมารวมหนี้: อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วงสุดท้ายของสินเชื่อบ้าน + 2% ต่อปี

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน

 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ

ที่มา: bangkokbank.com
5 เคล็ดลับวางแผนการเงินช่วงวิกฤติรู้รายละเอียดมาตรการผ่อนผันหนี้บ้าน ให้กับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารต่างๆ แล้ว เชื่อว่าใครที่คิดจะกู้เงินซื้อบ้านช่วงนี้ขอให้สบายใจได้ แม้จะต้องผ่อนบ้านไปพร้อมฝ่าฟันเศรษฐกิจที่โดนทั้งพิษการเมืองและไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในช่วงนี้ถ้ากลัวออกนอกบ้านจะติดเชื้อสามารถกดจองโครงการผ่าน Online Booking และ ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ "ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม*" วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้


ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม* วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้ ปีใหม่นี้ รับของขวัญสุดพิเศษ รีบคว้าให้ไว กับโปรใหม่เอาใจคนซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดจากแสนสิริ ได้กับได้ ได้คืนสูงสุด 6 ล้าน* ได้ 20 ความคุ้ม* วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้
พร้อมดัน พร้อมสู้ ให้คุณกู้ง่ายทุกเคส​ บวกดีลดุดันให้อีก 3 ต่อ​ ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ทุกโครงการ
OH! my DEAL ดีลดี โดนใจ ได้เพิ่มทองคำสูงสุด 50 บาท* พร้อมโปรดีที่คัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

อณาสิริ รังสิต - คลอง 2

ชีวิตวิถีใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใจกลางรังสิต ใกล้ทางด่วนโทลเวย์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ พระราม 5

เศรษฐสิริ พระราม 5

โครงการใหม่ ภาคภูมิเหนือกาลเวลา เอกลักษณ์แห่งการออกแบบที่สะท้อนความสำเร็จ ครั้งแรกของเศรษฐสิริ ใจกลางพระราม 5

เริ่มต้นที่ 19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

โครงการใหม่ ทรรศนะที่เป็นหนึ่ง ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ครั้งแรกของเศรษฐสิริ บนวิวสนามกอล์ฟ

เริ่มต้นที่ 12 ล้านบาท

สราญสิริ รังสิต

บ้านเดี่ยวใกล้ทางด่วน รองรับทุกการอยู่อาศัย

เริ่มต้นที่ 6.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “เตรียมตัวก่อนซื้อ”

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเลือกซื้อบ้านอยู่คนเดียว สำหรับคนโสด

การเลือกซื้อบ้านอยู่คนเดียว สำหรับคนโสด ต้องใช้เวลาตัดสินใจ ทั้งเรื่องเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้ชีวิตในระยะยาวด้วย

เงินเดือน 18,000 ก็มีบ้านเป็นของตัวเองได้!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! มนุษย์เงินเดือน เงินเดือน 18,000 บาท ก็กู้ซื้อบ้านมาเป็นของตัวเองได้สบายๆ และยิ่งถ้าเป็น สิริ เพลส แล้วยังได้ครบทุกสิ่งที่มองหาในการใช้ชีวิตเลยทีเดียว

ซื้อบ้าน 3 ล้าน เงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้ แล้วต้องทํายังไงนะ?

อยากซื้อบ้าน 3 ล้าน แต่ติดปัญหาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 และมีภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีนะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พร้อมดัน พร้อมสู้ ให้คุณกู้ง่ายทุกเคส​ บวกดีลดุดันให้อีก 3 ต่อ​ ที่ทาวน์โฮม สิริ เพลส ทุกโครงการ
OH! my DEAL ดีลดี โดนใจ ได้เพิ่มทองคำสูงสุด 50 บาท* พร้อมโปรดีที่คัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >