โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  30/04/2024
ดอกเบี้ยบ้านขึ้นตอนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ต้องทำไง รู้ด่วน!

สิ่งที่น่าจับตามองในปี 2567 คงหนีไม่พ้นเทรนด์ดอกเบี้ยบ้านขาขึ้น อันเป็นผลจากธนาคารมีการปรับดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อลดภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุเช่นนี้แล้วกลุ่มคนที่ซื้อบ้าน ซื้อคอนโดในช่วงนี้จึงหวั่นกับภาระอันหนักอึ้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแท้จริงแล้วมีวิธีช่วยลดภาระดอกเบี้ย พร้อมเทคนิคช่วยปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้นด้วยการวางแผนอิสระทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้


เรียกว่าเป็นความรู้เบื้องต้นและจำเป็นของคนซื้อบ้านและคอนโด เพราะดอกเบี้ยบ้านนั้นเปรียบกุญแจสำคัญของการควบคุมสถานะทางการเงิน รวมไปถึงร่นระยะเวลาเป็นหนี้ให้น้อยลง ซึ่งความหมายของดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan) คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ในอดีตจะใช้วิธีคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ Floating Rate แต่ปัจจุบันมีการปรับดอกเบี้ยให้ต่ำลงและปรับเป็นดอกเบี้ยคงที่ หรือ Fixed Rate ประกอบไปด้วย MRR, MLR และ MOR ซึ่งคนซื้อบ้าน หรือซื้อคอนโด ที่เลือกรูปแบบนี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเป็นไปตามสัญญา โดยมากจะ Fixed Rate ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นจึงปรับเป็นดอกเบี้ยลอยตัว


ประเภทดอกเบี้ยบ้าน Fixed Rate และ Floating Rate

Floating Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ

ที่จะเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ยอ้างอิง MRR, MLR และ MOR ของแต่ละธนาคาร

ประเภทดอกเบี้ยบ้าน Fixed Rate และ Floating Rate

Fixed Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่

จะไม่มีการปรับขึ้นลงในช่วงเวลาที่กำหนด หรือตลอดอายุสัญญาเงินกู้


ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากผลดอกเบี้ยบ้านขาขึ้น คือกู้บ้านครบกำหนดตามสัญญาและมีการปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ค่างวดที่ต้องผ่อนบ้านแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยอดเงินที่ชำระส่วนใหญ่ถูกนำไปหักดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น
 1. ทำไมถึงต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้าน

สาเหตุหลักที่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้าน เป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพราะหากยังปล่อยให้ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้ตลาดและเศรษฐกิจผันผวนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 1. ดอกเบี้ยบ้านปรับตัวสูงขึ้น ต้องผ่อนบ้านเพิ่มเท่าไหร่

แน่นอนว่าจะภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อผ่อนบ้านเกิน 3 ปี ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ แล้วเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ย MRR ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของหลายธนาคารต่างปรับตัวสูงขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบาย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ และถ้ายังนึกไม่ออกว่าต้องผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ สามารถดูรายละเอียดได้จากตาราง


ตัวอย่าง ตารางผ่อนบ้าน ก่อนมีการปรับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัย

วงเงินกู้ซื้อบ้าน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี อยู่ที่ 4.53% โดยปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคิดตาม MRR 6.90% โดยมีระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ 20 ปี


ปีที่ อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
1 4.53% 15,254
2 4.53% 15,254
3 4.53% 15,254
ปีที่ 4 เป็นต้นไป 6.90% 19,758


เมื่อมีปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงขึ้น 1% ยอดผ่อนบ้าน 3 ล้าน เมื่อถูกปรับจาก MRR 6.90% เป็น 7.90% จะต้องผ่อนบ้านเพื่มขึ้นตามตาราง


ปีที่ อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
1 4.53% 15,254
2 4.53% 15,254
3 4.53% 15,254
ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.90% 21,804


จากทั้ง 2 ตาราง จะเห็นว่า เมื่อมีการปรับดอกเบี้ยบ้านสูงขึ้น จะต้องผ่อนบ้านในอัตรา MRR เพิ่มขึ้น 2,046 บาท ต่องวด
ยามที่ต้องเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยบ้านขาขึ้น แต่การมีบ้านในฝัน คอนโดที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไป เหตุนี้คนที่กู้ซื้อบ้านหรือคอนโด จึงต้องหาเทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน พร้อมตัวช่วยหมดหนี้เร็ว ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 เทคนิคคือ


 1. เพิ่มเงินดาวน์
 2. เลือกดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ด้วยการทำประกัน MRTA
 3. โปะหนี้
 4. โปะเงินต้นด้วยเงินก้อน
 5. รีไฟแนนซ์ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ ถูกกว่าเดิม
 6. เลือกสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ
ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด ด้วย 5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน

แม้ระดับอัตราดอกเบี้ยบ้านปรับตัวสูงขึ้น แต่คนซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดสามารถเลือกสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ที่บางธนาคารยังเอื้อให้คนมีบ้านในฝันได้โดยไม่เป็นภาระกระเป๋าสตางค์มากนัก ซึ่งปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำอยู่ 2 ธนาคารคือ


เป็นรูปแบบสินเชื่อสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท เหมาะกับการซื้อคอนโดต่ำล้าน หรือล้านต้นๆ อย่างโครงการคอนโดมี สินสาคร และคอนโดมี บางนา – บางบ่อ เป็นต้น และเนื่องจากเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จึงมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 4 = 1.99% ต่อปี หลังจากนั้น MRR -2.00% ต่อปี วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ โดยกำหนดระยะเวลายื่นขอกู้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2564 พร้อมอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 30 ม.ค. 2566


สินเชื่อสำหรับกู้ซื้อที่อยู่อาศัย อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโด มือหนึ่งเท่านั้น ผ่อนสบาย ล้านละ 3,500 บาท / เดือน นาน 3 เดือน และหากผู้กู้ทำประกัน MRTA จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ 0.66% ต่อปี นาน 3 เดือน หลังจากนั้นจะคิด MRR-3.00 โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.51%
property calculator property calculator

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์

ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รัตนาธิเบศร์ 3 ชั้น พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขึ้นจากแสนสิริ เข้าเมืองง่าย เพียง 600 เมตร จาก MRT สามแยกบางใหญ่

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส จรัญ - ปิ่นเกล้า

สิริ เพลส จรัญ - ปิ่นเกล้า

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า บ้าน 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ พร้อมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อเมืองภายใน 5 นาที

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ

คอนโดใหม่แต่งครบพร้อมอยู่ ติดถนนเพชรบุรี วิวสวย ทำเลใจกลางเมือง เพียง 2 นาที จากทองหล่อ*

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท

สิริ เพลส รังสิต 2

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รังสิต ทำเลใกล้ทางด่วนเพียง 1.5 กม. ครบทุกการเดินทาง ลงทะเบียนเข้าชมตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เดอะ ไลน์ ไวบ์

เดอะ ไลน์ ไวบ์

โครงการคอนโด ลาดพร้าว คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 9.7 ไร่* เพียง 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว ติดโลตัส ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท

สราญสิริ รามคำแหง

โครงการบ้านเดี่ยว รามคำแหง ซีรีส์ใหม่สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ชิดธรรมชาติ เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพกรีฑา

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ สรงประภา

อณาสิริ สรงประภา

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ดอนเมือง สไตล์ญี่ปุ่น ความสะดวกใจกลางเมือง ใกล้ทางด่วน และรถไฟฟ้าสายสีแดง ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เมคิน เฮาส์

เมคิน เฮาส์

โครงการคอนโด เชียงใหม่ คอนโดต่างจังหวัดทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ 200 ม. คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดต ปี 2567 ทั้งสินเชื่อบ้าน - คอนโด

อัตราดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตประจำปี 2567 จากธนาคารชั้นนำ พร้อมสาระความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน และเครื่องมือคำนวณเงินกู้เบื้องต้น

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >