เปิด 3 โครงการรวมหนี้ หนี้เบา ลดภาระค่าใช้จ่ายคนผ่อนบ้าน | แสนสิริ

วินาทีนี้เชื่อว่าหลายคนต่างประสบปัญหาภาวะหนี้สินรุมเร้า อยากจะเดินหน้าสร้างอนาคต ทำธุรกิจหรือซื้อบ้าน ก็ประสบปัญหากู้ไม่ผ่าน แต่รู้หรือไม่ว่า สามารถสานฝันให้เป็นจริงได้เพียงรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ให้คุณเป็นหนี้อยู่ที่เดียว โดยการนำทรัพย์สินเป็นหลักประกัน แล้วนำเงินที่ได้ไปปิดหนี้ ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น และไม่ทำให้เสียประวัติทางการเงิน พร้อมเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้หรือผ่อนบ้าน


ข้อดีของการรวมหนี้


3 ข้อดีของการรวมหนี้ เข้าโครงการรวมหนี้จากธนาคาร


รวม 3 โครงการรวมหนี้ 2567 จากธนาคาร


1. สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2567

2. สินเชื่อ Krungsri iFin

3. สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

1. สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2567


ระยะเวลา: วันนี้ – 29 มีนาคม 2567

จุดเด่นของรูปแบบสินเชื่อนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรวมหนี้ โดยเฉพาะหนี้ที่อยู่อาศัย เพื่อทำการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์?สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2567


รายละเอียดสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เมื่อนำมารวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่เกินยอดเงินต้นคงเหลือที่มีกับสถาบันการเงินเดิม บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง โดยให้ระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี 


อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = 2.90% ต่อปี

ปีที่ 2-3 = 3.80% ต่อปี 


อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

 • ลูกค้าสวัสดิการ = 4.74%
 • ชำระหนี้ = 5.69%


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 - วันที่ 29 มีนาคม 2567
 • กำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 30 เมษายน 2567 
2. สินเชื่อ Krungsri iFin 


ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

เป็นรูปแบบสินเชื่อที่สามารถรวมหนี้ ด้วยการนำเงินสดที่ขอยื่นกู้ ไปปิดหนี้สินทั้งหมด เหมาะกับคนที่มีภาระสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต หรือเหลือยอดผ่อนบ้าน คอนโด เล็กน้อย และต้องการรวมหนี้ เพื่อปิดหนี้สินทันที


จุดเด่นของสินเชื่อ Krungsri iFin

 1. กู้เงินสดง่าย ไม่ต้องค้ำ 
 2. วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 3. ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 4. เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน


รายละเอียดสินเชื่อ

 1. ผู้กู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน มีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 2. ผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ มีรายรับหรือยอดขายต่อเดือน 200,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้กู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน จำเป็นต้องผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานรวม 1 ปีขึ้นไป
 4. ผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ นับอายุกิจการตั้งแต่วันจดทะเบียน หรือ 3 ปีขึ้นไป


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อ
 2. เข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเรทปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 3. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ


ผ่อนชำระหนี้ปกติ VS พักชำระหนี้วิธีไหนฟรีแลนซ์สบายตัวสุด
3. สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต


ระยะเวลา: วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

เป็นรูปแบบสินเชื่อที่เอื้อต่อการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว พร้อมได้รับดอกเบี้ยต่ำ นานสูงสุด 5 เดือน หรือสามารถเลือกผ่อนเบา และวางแผนการเคลียร์หนี้ให้เหมาะสม ไม่บีบรัด สภาพคล่องทางการเงินมากเกินไป 


จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

 1. ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 5 เดือน
 2. จ่ายคืนขั้นต่ำ 3%
 3. รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา รวบหนี้ไว้ที่เดียว ครบ จบ ทุกภาระ
 4. จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
 5. วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
 6. วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 7. ผู้กู้สามารถเลือกชำระคืนเต็มจำนวนหรือชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ


รายละเอียดสินเชื่อ

 1. ผู้กู้ต้องมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 2. สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ 
 3. อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้กู้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน หากเป็นธนาคารไทยเครดิต จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินอื่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามธนาคารกำหนดแสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการใหม่
สิริ เพลส ประชาอุทิศ 75

สิริ เพลส ประชาอุทิศ 75

ทาวน์โฮมใหม่ สไตล์ลอฟต์ 4 ห้องนอน ใกล้พระราม 3 เพียง 15 นาที ถึงสาทร - CBD* ลงทะเบียนรับข้อเสนอราคาพิเศษรอบ Presale

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ทาวน์โฮมหน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 510 นาทีถึงเซนทรัลใหม่ Westville ราชพฤกษ์*

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

สิริ เพลส ลาดพร้าว 101

ครั้งแรกกับ สิริ เพลส บนทำเลใจกลางเมือง ทาวน์โฮมใหม่สไตล์นิวยอร์ก ลงทะเบียนรอบ VIP พร้อมรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท

อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใกล้ทางด่วนใหม่ ติดถนนพระราม 2คลิกเพื่อรับข้อเสนอพิเศษพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต

ดีคอนโด ไฮป์ รังสิต

คอนโดทำเลดี จากแสนสิริ ใกล้ม.กรุงเทพ ในสังคมคุณภาพ คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
ดีคอนโด เวล ศรีราชา

ดีคอนโด เวล ศรีราชา

คอนโดใหม่ติด ม.เกษตร ศรีราชา เพียง 10 นาที จากโรบินสัน ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษคลิก

เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

ฤดูแห่งความสุขมีได้ทุกวัน กับ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ต้องกู้ ผ่อน และมีเงินเดือนเท่าไหร่?

อยากได้บ้านราคา 10 ล้าน แต่กังวลเรื่องรายได้ กับการผ่อนบ้าน ต่อไปนี้ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ตัวช่วยปลดหนี้ ในยุคค่าครองชีพสูง

สินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินก้อน แล้วยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย พร้อมช่วยปลดหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

แสนสิริ ให้ โปรดีเน้นๆ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >