โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  07/05/2024
อัปเดต :  07/05/2024 ตรวจบ้านโอนบ้าน
คัด รับรอง ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ จบทุกขั้นตอนบนมือถือ | แสนสิริ

เป็นที่รู้กันดีว่า เมื่อซื้อบ้าน หรือซื้อคอนโด พร้อมโอนแล้วเรียบร้อย อันดับต่อไปคือ การไปรายงานตัวกับสำนักงานเขตใกล้บ้าน หากต้องการ แจ้งชื่อ ย้ายทะเบียนบ้าน เข้าไปในที่อยู่บ้านหรือคอนโดเพิ่งซื้อ หรือแม้แต่ทำทะเบียนบ้านหาย ก็สามารถไปใช้บริการสำนักงานเขตใกล้บ้าน เพื่อขอคัดเล่มทะเบียนบ้านใหม่ แม้ปัจจุบันการบริการและทำงานของสำนักงานขายจะสะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ในยุคที่ต้องเร่งรีบตลอดเวลา จึงทำให้หลายคนเปลี่ยนใจมาใช้บริการที่กล่าวไปทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ง่าย สะดวก จบทุกขั้นตอนบนมือถือ


ThaID คืออะไร?

ThaID เป็น แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตน รวมถึงเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล หรือ Face Verification System เมื่อทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น


แอปพลิเคชัน ThaID โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ได้ทั้งระบบ IOS และ Android พร้อมลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


ขั้นตอนลงทะเบียนด้วยตนเอง

 1. เลือกหัวข้อลงทะเบียน
 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 3. ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยัน
 4. ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยัน
 5. ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 6. ถ่ายรูปภาพใบหน้าผู้ลงทะเบียน
 7. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 8. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม โดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 9. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน5 เรื่องเกี่ยวกับ “ทะเบียนบ้าน” ที่คนซื้อบ้านจำเป็นต้องรู้ขั้นตอนลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

 1. เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
 2. นำบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
 3. ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์มือถือ
 4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 5. ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 6. แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
 7. สแกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID
 8. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 9. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน
ThaID มีบริการอะไรบ้าง

เมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียนตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปมาดูการให้บริการของแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งลดเวลาการทำธุรกรรมต่างของทางภาครัฐ อาทิ

 • ยืนยันตัวตน เพื่อใช้ติดต่อราชการ ธุรกรรมการเงิน และเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆ
 • เซ็นเอกสารสัญญา หรือทำธุรกรรมทางข้าราชการต่างๆ โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบ้าน และข้อมูลข้าราชการอื่นๆ
 • แจ้งย้ายที่อยู่ ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทางไปเขตหรืออำเภอ
 • ขอคัดทะเบียนบ่าน ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทางไปเขตหรืออำเภอ
 • ขอรับบัตรประชาชนใหม่ หรือแจ้งบัตรประชาชนหาย ผ่านแอปพลิเคชัน
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทางไปเขตหรืออำเภอ
 • ขอคัดทะเบียนการเกิด (ท.ร. 1/ก)
 • ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
 • ตรวจสอบสถานการณ์จองคิวทางราชการต่างๆ

คัด รับรอง ย้ายทะเบียนบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ ต้องทำยังไง

ต่อไปนี้การคัดทะเบียนบ้าน ย้ายทะเบียนบ้านกลายเป็นเรื่องง่าย ที่ทำได้เพียงไม่กี่วินาที ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID และเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนตัวตน
 2. กดเลือกเมนู ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนจองเจ้าบ้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าบ้านต้องทำการยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก่อน
 4. เลือกหัวข้อการคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง
 5. กรณีขอคัดเอกสาร เลือกดาวน์โหลดเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นคัดรับรองรายการบุคคล (ท.ร. 14/1), คัดรับรองรายการประวัติบุคคล (ท.ร. 12/2) เมื่อได้รับไฟส์เอกสารทะเบียนบ้านแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง QR Code หรือเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 6. หากเป็นกรณีขอย้ายทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านจะได้รับขอความให้ยืนยันตัวตนและยินยอม กดยืนยันและยินยอมข้อความจะส่งไปที่นายทะเบียนเพื่อแจ้งย้ายโดยอัตนิโนมัติ
 7. กรณีขอย้ายทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียนได้รับเรื่องแล้ว จะดำเนินการอนุมัติผล และแจ้งให้ทราบผ่านระบบ


ย้ายเข้าทะเบียนบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการย้ายแบบละเอียดยิบ
ประโยชน์ของการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

 1. ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง สามารถนำไปเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในการขออนุมัติสินเชื่อได้
 2. ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่
 3. ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง สามารถช่วยระบุตัวตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 4. ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทำให้สะดวกต่อการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลในเขตนั้นๆ
 5. ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทำให้สะดวกต่อบุตรหลานในการเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนชื่อดังในเขตนั้น
ได้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้าน คัดทะเบียนบ้าน แบบฉบับง่าย รวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือเว็บไซต์กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th ไปแล้ว เชื่อว่าตอนนี้ใครที่กำลังโอนเงินซื้อบ้าน และกำลังเตรียมตัวขอย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ไม่ต้องไปสำนักงานเขตหรืออำเภอให้ยุ่งยาก เพียงแค่โหลดแอปพลิชัน พร้อมยืนยันตัวตน และทำตามขั้นตอน เท่านี้ก็ทำธุรกรรมเรียบร้อย ในระยะเวลาไม่กี่นาที


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการปกครอง

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

บุราสิริ พระราม 2

โครงการบ้านเดี่ยว พระราม 2 บรรยากาศรีสอร์ท เงียบสงบ พร้อมส่วนกลางครบครัน ทั้ง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลู่วิ่ง เดินทางง่ายใกล้ทางด่วน ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาท

สิริ เพลส เพชรเกษม - สาย 4

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม เพชรเกษม พร้อมอยู่ ใกล้ MRT หลักสอง* เชื่อมต่อเพชรเกษม-บางแค-ภาษีเจริญ ส่วนกลางใหญ่ 1.2 ไร่ ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท

อณาสิริ ป่าคลอก ภูเก็ต

โครงการบ้านเดี่ยว ภูเก็ต จากแสนสิริ ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯ บนทำเลศักยภาพของภูเก็ต ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และค่าส่วนกลาง*

เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท

สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม รังสิต บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น สะดวกสุดๆ ใจกลางรังสิต

เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เดมี สาธุ 49

เดมี สาธุ 49

ดีลักซ์ทาวน์โฮม ประชาอุทิศ บ้านโครงการใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมฟังก์ชันคนเมืองที่แตกต่าง DUPLEX MASTER BEDROOM พร้อม PANORAMIC ROOFTOP เพียง 10 นาที ถึงทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัช

เริ่มต้นที่ 24 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา

ทาวน์โฮมใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ฟังก์ชันครบ ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีแพรกษา และทางด่วน

เริ่มต้นที่ 2.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รามคำแหง

อณาสิริ รามคำแหง

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เพียง 7 นาที* ถึง MRT สายสีส้ม สถานีราษฎร์พัฒนา

เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท

เศรษฐสิริ เสรีไทย

โครงการบ้านเดี่ยว เสรีไทย สง่างามเหนือกาลเวลาบนทำเลชั้นนำ ใกล้แฟชั่น ไอส์แลนด์ และรถไฟฟ้าสีชมพู

เริ่มต้นที่ 13 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “ตรวจบ้านโอนบ้าน”

ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน!

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้าง ตามวันเกิด ปี 2567

ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี ต้องทำอะไรบ้างให้อยู่ดีมีความสุขตลอดชีวิต มาเช็กฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน ประจำปี 2567 ตามวันเกิดเจ้าของบ้านได้เลย

ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง

รวมฤกษ์ดีปี 2567 ปี 2024 ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน เริ่มต้นธุรกิจหรือประกอบพิธีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวตลอดไป

โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน!

รวมเรื่องต้องรู้ในวันโอน ทั้งขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด ค่าจดจำนองรวมถึงมาตราการรัฐที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >