โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์

     เริ่มเรียนรู้การลงทุนอสังหาฯ ด้วยตัวคุณเอง ได้ที่นี่

     คำแนะนำกู้บ้าน

     ข้าราชการ

     ข้าราชการบรรจุใหม่ กู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน วันนี้รู้กัน

     ข้าราชการบรรจุใหม่ กู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน วันนี้รู้กัน

     ขึ้นชื่อว่า “ข้าราชการ” ย่อมเป็นสายงานที่มีความมั่นคงสูง เพราะตำแหน่งงานถูกพ่วงมาด้วยสวัสดิการเอื้อประโยชน์ทั้งบุคลากรข้าราชการและครอบครัว ทั้งนี้รวมไปถึงสินเชื่อในการกู้บ้าน ที่มักได้ภาษีดีกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็ยังมีกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ ยังคงวิตกกังวลและตั้งคำถามเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อบ้านมากมาย รวมทั้งวงเงินกู้ที่จะได้ หรือแม้แต่การอนุมัติสินเชื่อด้วย ต่อไปนี้ความสงสัยเหล่านี้จะหมดไป เมื่อรู้รายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการดังต่อไปนี้

     คุณสมบัติของข้าราชการ

     1. เป็นข้าราชการบรรจุแล้ว หรือพนักงานข้าราชการที่ยังไม่บรรจุ (ลูกจ้างชั่วคราว) และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
     2. มีอายุการทำงานครบ 3 ปี กรณีเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ หากทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องหาคนที่ทำงานมาครบ 1 ปี 2 คนมาเป็นผู้ค้ำ*
     3. ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือถ้ารวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี*

     วงเงินให้ข้าราชการกู้เงินซื้อบ้าน

     สำหรับวงเงินสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินกำหนด รวมถึงมาตราการ LTV ที่ให้สิทธิในการกู้บ้านหลังที่ 2 และ 3 ได้ในวงเงิน 70-90% ของมูลค่าบ้านที่ต้องการกู้ โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละวัตถุประสงค์ในการกู้ และหากใช้หลักฐานค้ำประกัน ส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขในการให้วงเงินกู้* ดังนี้

     บุคคลค้ำประกัน หลักทรัพย์ค้ำประกัน

     หน่วยงานราชการทั่วไป

     กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน

     หน่วยงานราชการที่ร่วมกับธนาคาร

     กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน
     หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

     สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

     ระยะเวลาให้ข้าราชการกู้เงินซื้อบ้าน

     โดยปกติสถาบันการเงินจะกำหนดให้มีระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี หรือไม่เกินอายุสัญญา และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือจนเกษียนอายุข้าราชการ

     การประมาณวงเงินกู้ซื้อบ้านสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

     ตัวอย่าง: ข้าราชการบรรจุใหม่ นาย A มีรายได้ประจำจากเงินเดือน 20,000 บาท รายได้พิเศษจากการทำอาชีพเสริมต่อเดือน 8,000 บาท มีภาระหนี้บัตรเครดิตต้องจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 7,500 บาท ทั้งนี้ข้าราชการ A ต้องมียอดรวมผ่อนต่อเดือนไม่เกิน 70% ตามที่สถาบันการเงินกำหนด ถึงจะสามารถขออนุมัติการกู้สินเชื่อบ้านสวัสดิการข้าราชการผ่าน ซึ่งมีหลักการคำนวณดังต่อไปนี้

     ข้าราชการบรรจุใหม่ ประมาณวงเงินกู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน ข้าราชการบรรจุใหม่ ประมาณวงเงินกู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน

     อยากรู้ว่ารายได้เท่านี้กู้เงินซื้อบ้านได้เท่าไหร่ สามารถเข้าไปดูได้ที่เครื่องคำนวณเงินกู้

     ข้าราชการบรรจุใหม่ ประมาณวงเงินกู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน ข้าราชการบรรจุใหม่ ประมาณวงเงินกู้เงินซื้อบ้านได้แค่ไหน

     จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าข้าราชการที่มีความประสงค์ต้องการกู้เงินซื้อบ้าน แม้ว่าจะเป็นข้าราชการบรรจุใหม่หรือได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้ว จะถูกวัดผลวงเงินกู้สินเชื่อบ้านจากความสามารถในการชำระหนี้เป็นสำคัญ รวมถึงผู้ค้ำประกันและสินทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อคัดกรองการอนุมัติกู้เงินซื้อบ้านสำหรับข้าราชการเป็นอันดับแรก

     *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสถาบันทางการเงิน