โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     คำแนะนำการซื้ออสังหาริมทรัพย์

     เริ่มเรียนรู้การลงทุนอสังหาฯ
     ด้วยตัวคุณเอง ได้ที่นี่

     คำแนะนำกู้บ้าน

     ผู้สูงอายุ

     เอาใจผู้สูงอายุ ซื้อบ้านให้พ่อแม่
     ด้วยสินเชื่อลูกกตัญญู

     เอาใจผู้สูงอายุ ซื้อบ้านให้พ่อแม่ ด้วยสินเชื่อลูกกตัญญู

     ข่าวดี! สำหรับลูกกตัญญูที่อยากสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ด้วยการขยับขยายที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชีวิตความเป็นอยู่ของ
     ผู้สูงอายุ เมื่อสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกสองรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้จัดเต็ม เพื่อให้บรรดาลูกๆ ได้ซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ได้ง่ายขึ้น

     สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี ธนาคารออมสิน

     วัตถุประสงค์ในการกู้
     1. เพื่อซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือห้องชุด (คอนโด)
     2. เพื่อซื้อที่ดิน และปลูกสร้างอาคาร (บ้านและทาวน์โฮม) ในที่ดินนั้น
     3. เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคาร (บ้านและทาวน์โฮม) ของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
     4. เพื่อปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
     5. เพื่อต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ทาวน์โฮมในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
     6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน บ้าน ทาวน์โฮม หรือห้องชุดของผู้กู้หรือคู่สมรส

     คุณสมบัติผู้กู้
     ผู้กู้ต้องอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ที่อยู่อาศัย เพื่ออยู่ร่วมกับพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

     วงเงินที่ให้กู้
     ธนาคารให้กู้ได้ทุกกรณี โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ราคาประเมินหลักทรัพย์
     หรือราคาซื้อขาย

     สัญญาที่อยู่อาศัย
     หลังที่ 1

     สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 2

     สัญญาที่อยู่อาศัย
     หลังที่ 3

     ผ่อนชำระหลังที่ 1
     น้อยกว่า 3 ปี
     ผ่อนชำระหลังที่ 1
     ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

     ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


     บ้าน และ ทาวน์โฮม
     ไม่เกิน 95%


     คอนโดมิเนียม
     ไม่เกิน 90%


     ไม่เกิน 80%


     ไม่เกิน 90%


     ไม่เกิน 70%

     10 ล้านบาทขึ้นไป

     ไม่เกิน 80%

     ไม่เกิน 80%

     ไม่เกิน 80%

     หมายเหตุ: อัตราร้อยละที่ให้กู้ประเมินจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี ได้ที่นี่

     มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     วัตถุประสงค์ในการกู้
     เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด (คอนโด) จากผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยนิยามของคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

     คุณสมบัติผู้กู้
     ผู้กู้เป็นบุคคลสัญชาติไทย ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท

     วงเงินที่ให้กู้
     1. วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายได้หลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
     2. ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด. 13)/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23)

     ระยะเวลาการกู้
     ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

     อัตราดอกเบี้ย

     • ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงที่ = 2.50% ต่อปี
     • ปีที่ 4 – ปีที่ 5 คงที่ = 4.625% ต่อปี
     • ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญากู้
     กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR -0.75% ต่อปี / กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% ต่อปี

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้ที่นี่

     รู้จักรูปแบบสินเชื่อลูกกตัญญู ซื้อบ้านให้พ่อแม่ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้ว หากอยากรู้ว่าบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮมที่สนใจไว้ จะกู้ได้เท่าไหร่ สามารถประมาณยอดเงินกู้ซื้อบ้านได้ผ่าน “เครื่องคำนวณเงินกู้” คลิก

     เครื่องคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น เครื่องคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น