โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัปเดต :  12/06/2024
ผ่อนชำระหนี้ปกติ VS พักชำระหนี้ วิธีไหนฟรีแลนซ์สบายตัวสุด

ฟรีแลนซ์คนไหนที่ซื้อบ้านไปแล้วหรือกำลังจะซื้อบ้าน แต่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยพิษของเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงนี้ จนทำให้คิดไม่ตกว่าจะเลือกผ่อนชำระหนี้กับธนาคารปกติหรือพักชำระหนี้ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของตนเองดี แนะนำให้ลองดูจุดเด่นจุดด้อยในการเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธี แล้วจะได้คำตอบที่ดีที่สุดต่อกระเป๋าสตางค์ตนเอง
พักชำระหนี้ คืออะไร

มาตรการพักชำระหนี้ เกิดขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ออกโครงการพักชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน เพื่อช่วยมนุษย์กู้บ้านที่กำลังประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงที่ประเทศและโลกกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่ว่าจะเป็นลดยอดผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน และเลื่อนกำหนดการจ่ายหนี้ออกไป และล่าสุดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทย จึงทำให้ต้องออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อมาเยียวยาลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม หรือมีรายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้  ซึ่งธนาคารจะกำหนดว่าไม่ได้เป็นกรณีการผิดชำระหนี้หรือเสียประวัติข้อมูลเครดิตบูโร ทั้งนี้ในกรณีของการพักชำระหนี้บ้าน จะประกอบไปด้วย 2 ประเภทคือ 


 1. พักชำระหนี้เงินต้น

คือ ธนาคารผ่อนปรนให้บรรดาฟรีแลนซ์ไม่ต้องจ่ายเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่จำเป็นต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยที่กู้บ้านตามที่ธนาคารกำหนด ดังตัวอย่าง

นายแสน ประกอบอาชีพเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท และได้ทำการกู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริ เพลส เวสต์เกต กับธนาคารแห่งหนึ่งในราคา 3 ล้านบาท โดยมียอดที่ต้องจ่ายธนาคารต่อเดือน 17,977 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย 10,977 บาท หลังจากประเทศและทั่วโลกเผชิญเศรษฐกิจถดถอย ทำให้รายได้ต่อเดือนของนายแสนลดลงเหลือ 20,000 บาท ทำให้นายแสนประสบวิกฤตในการผ่อนชำระหนี้บ้าน

นายแสนจึงดำเนินการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้กับธนาคารที่ตนเองยื่นกู้ โดยธนาคารได้ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ทำให้จากเดิมที่นายแสนต้องจ่ายค่าบ้านเดือนละ 17,977 บาท จะเหลือเพียง 10,977 บาท เป็นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร


 1. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

คือ ธนาคารผ่อนปรนให้ฟรีแลนซ์ สามารถเลื่อนงวดการผ่อนจ่ายได้ทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังตัวอย่าง

นางสิริ ประกอบอาชีพเป็นกราฟิก ดีไซเนอร์ ฟรีแลนซ์ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 40,000 บาท และได้ทำการกู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริ เพลส ราชพฤกษ์-นครอินทร์ กับธนาคารแห่งหนึ่งในราคา 3.5 ล้านบาท โดยมียอดที่ต้องจ่ายธนาคารต่อเดือน 20,973 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 9,000 บาท ดอกเบี้ย 11,973 บาท หลังจากประเทศและทั่วโลกเผชิญเศรษฐกิจถดถอย และประสบกับภาวะการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้รายได้ต่อเดือนของนางสิริลดลงเหลือ 25,000 บาท ทำให้นางสิริประสบวิกฤตในการผ่อนชำระหนี้บ้าน

นางสิริจึงดำเนินการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้กับธนาคารที่ตนเองยื่นกู้ โดยธนาคารได้ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดที่ต้องชำระในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทำให้นางสิริสามารถเลื่อนระยะเวลาการจ่ายบ้านกับธนาคารทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย ออกไปได้อีก 2 เดือน 

หนี้บ้าน ธนาคารช่วยได้ พร้อมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ไวรัสรุมเร้า


เอกสารที่ใช้ในการขอพักชำระหนี้บ้านกับธนาคาร

สำหรับมาตรการผ่อนปรน พักชำระหนี้เงินต้น พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ในระยะที่ 2 ได้ และ สำหรับฟรีแลนซ์คนไหนที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารขอยื่นเรื่องพักชำระหนี้บ้านกับธนาคารได้ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารที่แสดงรายได้ลดลง เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการพักงานหรือลาออก เป็นต้น

ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารเพิ่มเติม จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เปรียบเทียบภาวะการเงินคล่องตัวระหว่างผ่อนชำระปกติ VS พักชำระหนี้

เชื่อว่าตอนนี้ฟรีแลนซ์หลายคนอาจกำลังลังเลและคำนวณว่า ระหว่างการผ่อนชำระปกติกับพักชำระหนี้ แบบไหนจะสภาพการเงินคล่องตัวสุด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นดังตัวอย่างต่อไปนี้

มนุษย์ฟรีแลนซ์รับตกแต่งภายในบ้านและคอนโด มียอดกู้บ้านราคา 2 ล้านบาท และกำลังประสบปัญหาไม่มีงานทำ เนื่องจากไม่มีผู้ว่าจ้างงาน แลำจำเป็นต้องปิดกิจการรับงานไป แต่ทั้งนี้ยังต้องผ่อนชำระคิดเป็นต่อเดือน 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย 13,000 บาท ในช่วงที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน 

ผ่อนชำระปกติ พักชำระหนี้
ยอดจำนวนเงินต้นที่จ่ายไป
ทั้งหมด 7,000 x 2 = 14,000 บาท

ยอดเงินกู้
ลดเหลือ 1,986,000 บาท
พักชำระหนี้เงินต้น
คงจ่ายดอกเบี้ย 13,000 x 2 = 26,000บาท
ดังนั้นยอดเงินกู้คงเหลือ 2,000,000 บาท
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรันทุกวัน 13,000 x 2 = 26,000 บาท
ดังนั้นยอดเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น 2,026,000 บาท

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 ตัวอย่าง ทำให้เห็นว่าแม้มนุษย์ฟรีแลนซ์จะทำการลงทะเบียนพักชำระหนี้ แต่ยอดของภาระหนี้นั้นไม่ได้ถูกลดน้อยลงตามแต่ละวิธีการผ่อนปรน ดังนั้นหากช่วงระยะเวลาดังกล่าวฟรีแลนซ์คนไหนพอมีกำลังทรัพย์ที่จะผ่อนชำระหนี้ตามปกติ น่าจะวิธีที่ดีที่สุดในการปลดหนี้บ้านได้เร็วยิ่งขึ้น


หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67


หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67หวานเลย! ได้โปรนี้ไป มีบ้านง่าย จ่ายเบาๆ ได้ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปี* ได้ส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน* วันนี้ - 30 ก.ย. 67

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

คณาสิริ บางนา

บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน ดีไซน์ Mid-Century 70's บรรยากาศร่มรื่น ส่วนกลางครบ ใกล้ ม.ABAC ถนนบางนา และลาดกระบัง

เริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส เวสต์เกต

สิริ เพลส เวสต์เกต

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม เวสต์เกต-บางใหญ่ หลังใหญ่ ฟังก์ชันบ้าน 4 ห้องนอน มีห้องชั้นล่าง

เริ่มต้นที่ 2.89 ล้านบาท

อณาสิริ บางนา

บ้านแฝด บรรยากาศทะเลสาบ ฟังก์ชันครบครัน พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่ ใกล้ทางด่วนบางนา กม.26

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส พัฒนาการ

สิริ เพลส พัฒนาการ

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม พัฒนาการ ดีไซน์ปารีส ใกล้สวนหลวง ร.9 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนของคุณ

เริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ราชพฤกษ์ หน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 5

เริ่มต้นที่ 3.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.09 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

อณาสิริ ปิ่นเกล้า - กาญจนาฯ

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปิ่นเกล้า จากแสนสิริ สไตล์ Modern Barn House ใกล้ทางคู่ขนานบรมราชชนนี รถไฟฟ้า และทางด่วนศรีรัช* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 5.19 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ เวสต์เกต

อณาสิริ เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด เวสต์เกต-บางใหญ่ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 5.59 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “สินเชื่อและการเงิน”

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

รวมมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567 ลดค่าโอน ดอกเบี้ยถูก

พบมาตรการกระตุ้นซื้อบ้าน อสังหา 2567โอกาสทองของคนซื้อบ้าน ลดค่าโอน ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเอื้อผ่อนบ้านแบบสบายๆ ถูกใจคนซื้อบ้าน

5 เทคนิคประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว

เผย 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน สิ่งที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนปวดหัว พร้อมช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปลอดหนี้บ้านได้เร็วขึ้น

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้าน ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ

ซื้อบ้านราคา 8-10 ล้านผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ต้องกังวล ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อได้ความรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้านจากแสนสิริ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >