โดย อารยา ศิริพยัคฆ์
อัพเดท :  29/02/2024
โดย อารยา  
อัพเดท :  29/02/2024 กู้ซื้อบ้าน
รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ถูกใจคนซื้อบ้านทุกเพศ ทุกวัย

อยากมีบ้าน หรือ ซื้อบ้านครั้งแรก ต้องเรียนรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวด้านการเงินหรือแม้แต่เรื่องของเอกสารการกู้ และไม่ว่าจะอยู่ช่วงวัยใด อาชีพอะไร ก็สามารถยื่นผ่านฉลุย พร้อมครอบครองบ้านในฝันได้อย่างง่ายๆ  เพียงเรียนรู้และทำความรู้จักว่าก่อนซื้อบ้านต้องรู้อะไร วิธีนี้จะทำให้เรื่องกู้บ้านกลายเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถกู้ได้แบบไร้กังวล
วิธีที่ 1 รู้ก่อนกู้ ดูก่อนมีบ้าน ซื้อบ้านอย่างไรให้ง่าย ผ่านฉลุย


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กคุณสมบัติก่อนกู้


แน่นอนว่าก่อนจะกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดสักห้อง ใช่ว่าจะดูที่ทำเล สไตล์ หรือแบบบ้านให้ถูกใจอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คืองบประมาณเงินในกระเป๋า ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะสามารถซื้อบ้านไปพร้อมกับจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้หรือไม่ ทั้งนี้จึงทำให้คนซื้อบ้านหรือคอนโดส่วนใหญ่ หันไปพึ่งการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร และถ้าอยากขอกู้แบบผ่านฉลุยควรเช็กคุณสมบัติก่อนกู้ดังนี้


 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยบัญชีนี้ก็ควรจะมีเงินคงไว้ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

และที่สำคัญคือต้องเช็กภาระหนี้ที่มีอยู่ หนี้ก้อนไหนที่พอจะปิดได้ก็ควรโปะเงินปิดให้เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อ


รู้ก่อนกู้ ดูก่อนมีบ้าน ซื้อบ้านอย่างไรให้ง่าย ผ่านฉลุย
วิธีที่ 2 เช็กเงินเดือน ฐานรายได้ ก่อนกู้บ้าน


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กเงินเดือนก่อนกู้บ้าน


โดยปกติธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดนั้น จะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 50 เท่าของเงินเดือนหรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน หรือประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วนและความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบายๆ ตามฐานเงินเดือนในแต่ละช่วง เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ผ่อนต่องวดประมาณ 8,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 1.3 ล้านบาท เป็นต้น


เช็กเงินเดือน ฐานรายได้ ก่อนกู้บ้าน
วิธีที่ 3 ลิสต์ธนาคารที่คิดว่าจะปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก แม้จะประกอบอาชีพอิสระ


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน ลิสต์ธนาคารปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก


ปัจจุบันมีธนาคารหลายแห่งเปิดโอกาสให้คนสามารถกู้เงินซื้อบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ที่สำคัญยังเอื้อต่อความต้องการของกลุ่มคนทำงานอาชีพอิสระ โดยเมื่อก่อนอาจจะดูเหมือนเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อยากกว่าอาชีพอื่นๆ แต่ปัจจุบันธนาคารได้ออกแบบสินเชื่อเพื่อช่วยเอื้อและละเว้นข้อจำกัดของคนทำอาชีพอิสระ อาทิ


สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์  

ผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องจัดเตรียมภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์หรือเพจของตัวเอง เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ เอกสารการเสียภาษี บันทึกรายรับ-รายจ่าย รวมถึงใบเสร็จซื้อขายสินค้าทั้งหมด และต้องมีสำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการกู้


สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 

เป็นสินเชื่อที่เอื้อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยต้องมีหลักฐานแสดงความแน่นอนของการประกอบอาชีพและรายได้


สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ผู้กู้จำเป็นต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี


ลิสต์ธนาคารที่คิดว่าจะปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก แม้จะประกอบอาชีพอิสระ สินเชื่อบ้านสำหรับข้าราชการ พร้อมสวัสดิการกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร
วิธีที่ 4 เรียนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เรียนรู้อัตราดอกเบี้ยบ้าน


เรียนรู้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ Float Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว และ Mixed Rate อัตราดอกเบี้ยแบบผสมระหว่าง Fixed Rate และ Float Rate โดยเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบไม่คงที่ ตามเงื่อนไขของธนาคาร


เรียนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน
วิธีที่ 5 เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV


มาตรการ LTV เป็นมาตรการกำหนดวงเงินกู้ที่ผู้กู้จะกู้ซื้อบ้านได้ โดยมีเนื้อหาบ้านหลังแรก ไม่ติดสัญญาบ้านหลังอื่น และมีราคาต่ำกว่า 10 ล้าน สามารถกู้เพิ่มจากธนาคารกำหนดได้อีก 10% สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นประโยชน์และเอื้อต่อผู้กู้ทำให้วงเงินกู้เพื่อซื้อบ้านได้สูงขึ้น


เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV
วิธีที่ 6 กู้ร่วม ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้บ้าน ซื้อบ้าน ได้ง่ายขึ้น


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน กู้ร่วม กู้ง่ายขึ้น


กู้ร่วม เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้กู้ กู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น แม้ข้อจำกัดเรื่องรายได้ที่จะทำให้ได้วงเงินกู้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ และตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับ พ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) รวมไปถึงกลุ่มคู่รัก LGBT ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารบ่งบอกว่าอยู่ด้วยกัน โดยทางธนาคารจะเป็นผู้ให้กรอกรายละเอียดในเอกสาร และถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเอกสารในการยื่นกู้ซื้อบ้าน


กู้ร่วม ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้บ้าน ซื้อบ้าน ได้ง่ายขึ้น


กู้ซื้อบ้านในฝันผ่านฉลุย และสัมผัสการมีบ้านดีลักซ์ ทาวน์โฮม ที่ DEMI สาธุ 49
เทคนิคกู้ซื้อบ้าน ให้ผ่านฉลุย!เรียนรู้วิธีเตรียมตัวกู้บ้านและเทคนิคกู้บ้านให้ผ่านฉลุยแล้ว เชื่อว่าต่อไปนี้ใครที่กำลังมองหาบ้าน ทาวน์โฮมโครงการใหม่ หรือคอนโด และมีความต้องการซื้อจะสามารถยื่นเรื่องกู้ได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเกิดข้อสงสัย แสนสิริ มีบริการ Home Financial Planner ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อบ้าน ทำให้คุณอยากได้บ้าน ต้องได้ พร้อมรับโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ พระราม 2

บุราสิริ พระราม 2

บ้านเดี่ยวบรรยากาศรีสอร์ท เงียบสงบ พร้อมส่วนกลางครบครัน ทั้ง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลู่วิ่ง เดินทางง่ายใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 8.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

บ้านแฝด บรรยากาศทะเลสาบ ฟังก์ชันครบครัน พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่ ใกล้ทางด่วนบางนา กม.26

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น สะดวกสุดๆ ใจกลางรังสิต

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา

บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา

บ้านเดี่ยวบรรยากาศรีสอร์ท ครั้งแรกบนทำเลกรุงเทพกรีฑา ใกล้พระราม 9 ทำเลคุณภาพเพื่อการใช้ชีวิต

เริ่มต้นที่ 17.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใกล้ทางด่วนใหม่ ติดถนนพระราม 2คลิกเพื่อรับข้อเสนอพิเศษพิเศษก่อนใคร

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

เศรษฐสิริ วงแหวน - จตุโชติ

ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วนจตุโชติ และ ถ.กาญจนาภิเษก

เริ่มต้นที่ 16.99 ล้านบาท
โครงการใหม่
เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

เศรษฐสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก วิวสนามกอล์ฟ จากแสนสิริ

เริ่มต้นที่ 12 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

รวมเรื่องต้องรู้ เงินเดือนเท่านี้ กู้บ้านได้เท่าไร

อยากกู้บ้าน แต่ติดปัญหาเรื่องเงินเดือน กลัวจะไม่สามารถซื้อบ้านในฝันได้ และธนาคารจะไม่อนุมัติ แนะนำให้รีบส่องวิธีกู้บ้านจากฐานเงินเดือน รับรองได้ครอบครองบ้านในฝัน

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2567 | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >