รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ถูกใจคนซื้อบ้านทุกเพศ ทุกวัย

อยากมีบ้าน หรือ ซื้อบ้านครั้งแรก ต้องเรียนรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวด้านการเงินหรือแม้แต่เรื่องของเอกสารการกู้ และไม่ว่าจะอยู่ช่วงวัยใด อาชีพอะไร ก็สามารถยื่นผ่านฉลุย พร้อมครอบครองบ้านในฝันได้อย่างง่ายๆ  เพียงเรียนรู้ ทำความรู้จัก วิธีที่จะทำให้เรื่องกู้บ้านกลายเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถกู้ได้แบบไร้กังวล
วิธีที่ 1 รู้ก่อนกู้ ดูก่อนมีบ้าน ซื้อบ้านอย่างไรให้ง่าย ผ่านฉลุย


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กคุณสมบัติก่อนกู้


แน่นอนว่าก่อนจะกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดสักห้อง ใช่ว่าจะดูที่ทำเล สไตล์ หรือแบบบ้านให้ถูกใจอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คืองบประมาณเงินในกระเป๋า ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะสามารถซื้อบ้านไปพร้อมกับจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้หรือไม่ ทั้งนี้จึงทำให้คนซื้อบ้านหรือคอนโดส่วนใหญ่ หันไปพึ่งการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร และถ้าอยากขอกู้แบบผ่านฉลุยควรเช็กคุณสมบัติก่อนกู้ดังนี้

 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยบัญชีนี้ก็ควรจะมีเงินคงไว้ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

และที่สำคัญคือต้องเช็กภาระหนี้ที่มีอยู่ หนี้ก้อนไหนที่พอจะปิดได้ก็ควรโปะเงินปิดให้เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อ


อ่านเพิ่มเติม รู้ก่อนกู้ ดูก่อนมีบ้าน ซื้อบ้านอย่างไรให้ง่าย ผ่านฉลุย
วิธีที่ 2 เช็กเงินเดือน ฐานรายได้ ก่อนกู้บ้าน


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กเงินเดือนก่อนกู้บ้าน


โดยปกติธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดนั้น จะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 50 เท่าของเงินเดือนหรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน หรือประวัติทางการเงินของผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วนและความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบายๆ ตามฐานเงินเดือนในแต่ละช่วง เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ผ่อนต่องวดประมาณ 8,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 1.3 ล้านบาท เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม เช็กเงินเดือน ฐานรายได้ ก่อนกู้บ้าน
วิธีที่ 3 ลิสต์ธนาคารที่คิดว่าจะปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก แม้จะประกอบอาชีพอิสระ


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน ลิสต์ธนาคารปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก


ปัจจุบันมีธนาคารหลายแห่งเปิดโอกาสให้คนสามารถกู้เงินซื้อบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ที่สำคัญยังเอื้อต่อความต้องการของกลุ่มคนทำงานอาชีพอิสระ โดยเมื่อก่อนอาจจะดูเหมือนเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อยากกว่าอาชีพอื่นๆ แต่ปัจจุบันธนาคารได้ออกแบบสินเชื่อเพื่อช่วยเอื้อและละเว้นข้อจำกัดของคนทำอาชีพอิสระ อาทิ

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์  

ผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องจัดเตรียมภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์หรือเพจของตัวเอง เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ เอกสารการเสียภาษี บันทึกรายรับ-รายจ่าย รวมถึงใบเสร็จซื้อขายสินค้าทั้งหมด และต้องมีสำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการกู้

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 

เป็นสินเชื่อที่เอื้อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยต้องมีหลักฐานแสดงความแน่นอนของการประกอบอาชีพและรายได้

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ผู้กู้จำเป็นต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี


อ่านเพิ่มเติม ลิสต์ธนาคารที่คิดว่าจะปล่อยกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูก แม้จะประกอบอาชีพอิสระ
วิธีที่ 4 เรียนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เรียนรู้อัตราดอกเบี้ยบ้าน


เรียนรู้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ Float Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว และ Mixed Rate อัตราดอกเบี้ยแบบผสมระหว่าง Fixed Rate และ Float Rate โดยเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบไม่คงที่ ตามเงื่อนไขของธนาคาร


อ่านเพิ่มเติม เรียนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน
วิธีที่ 5 เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV


มาตรการ LTV เป็นมาตรการกำหนดวงเงินกู้ที่ผู้กู้จะกู้ซื้อบ้านได้ โดยมีเนื้อหาบ้านหลังแรก ไม่ติดสัญญาบ้านหลังอื่น และมีราคาต่ำกว่า 10 ล้าน สามารถกู้เพิ่มจากธนาคารกำหนดได้อีก 10% สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นประโยชน์และเอื้อต่อผู้กู้ทำให้วงเงินกู้เพื่อซื้อบ้านได้สูงขึ้น


อ่านเพิ่มเติม เช็กวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ LTV
วิธีที่ 6 กู้ร่วม ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้บ้าน ซื้อบ้าน ได้ง่ายขึ้น


รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้าน กู้ร่วม กู้ง่ายขึ้น


กู้ร่วม เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้กู้ กู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น แม้ข้อจำกัดเรื่องรายได้ที่จะทำให้ได้วงเงินกู้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ และตามเงื่อนไขของการกู้ร่วมจะกำหนดให้กู้ร่วมได้กับ พ่อแม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) คู่สมรส (ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) รวมไปถึงกลุ่มคู่รัก LGBT ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารบ่งบอกว่าอยู่ด้วยกัน โดยทางธนาคารจะเป็นผู้ให้กรอกรายละเอียดในเอกสาร และถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเอกสารในการยื่นกู้ซื้อบ้าน


อ่านเพิ่มเติม กู้ร่วม ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้บ้าน ซื้อบ้าน ได้ง่ายขึ้น

กู้ซื้อบ้านในฝันผ่านฉลุย และสัมผัสการมีบ้านดีลักซ์ ทาวน์โฮม ที่ DEMI สาธุ 49 เรียนรู้ 6 วิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุยแล้ว เชื่อว่าต่อไปนี้ใครที่กำลังมองหาบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโด และมีความต้องการซื้อจะสามารถยื่นเรื่องกู้ได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเกิดข้อสงสัย แสนสิริ มีบริการ Home Financial Planner ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อบ้าน ทำให้คุณอยากได้บ้าน ต้องได้ พร้อมรับโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษจากแสนสิริ

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ พระราม 2

บุราสิริ พระราม 2

โครงการบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ บรรยากาศรีสอร์ท ใกล้ทางด่วน และรถไฟฟ้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน*

เริ่มต้นที่ 8 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ บางนา

อณาสิริ บางนา

ชีวิตวิถีใหม่ ริมทะเลสาบ 3 นาที ถึงทางด่วนบูรพาวิถี

เริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

สิริ เพลส รังสิต - คลอง 2

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น สะดวกสุดๆ ใจกลางรังสิต

เริ่มต้นที่ 2.59 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90

สราญสิริ ประชาอุทิศ 90 บ้านใหม่ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ทางด่วน เดินทางสะดวกสู่โซน สีลม-สาทร จองวันนี้รับสิทธิพิเศษระดับ VIP

เริ่มต้นที่ 5.69 ล้านบาท
โครงการใหม่
ฮาบิเทีย ไพร์ม ราชพฤกษ์

ฮาบิเทีย ไพร์ม ราชพฤกษ์

บ้านเดี่ยวจากแสนสิริ ติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ เพียง 10 หลังเท่านั้น เริ่ม 7 ล้าน* ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 6.89 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก

อยากมีบ้านในฝัน จะเป็นนักธุรกิจ SME เจ้าของกิจการ หรือฟรีแลนซ์ก็กู้เงินซื้อบ้านผ่านได้ง่ายๆ เพียงรู้เคล็ดลับการเตรียมตัวดังนี้

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่านไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

เช็กรายชื่อธนาคารให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

โปรอารมณ์ดี ดอกเบี้ยต่ำ 2.2% นาน 3 ปี* พบโปรที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีม้าก..ม้ากกก ที่บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จากแสนสิริ ทั้ง 69 โครงการ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร ทำอย่างไรถึงได้ดอกเบี้ยถูก ฟังทางนี้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ติดแบล็คลิสต์ซื้อบ้านได้ไหม? เผยวิธีปลดแบล็คลิสต์ ตัวช่วยกู้เงินซื้อบ้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. วิธีตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอน ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อ่านเพิ่มเติม >


 1. 3 เคล็ด (ไม่) ลับ ฟรีแลนซ์กู้เงินซื้อบ้านผ่านง่าย ไม่นก อ่านเพิ่มเติม >