Home Buyer Guide ตอนที่ 3: การกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

การกู้ร่วมคืออะไร

การกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็น คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ การกู้ร่วมเป็นการแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่าผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 


เมื่อพ่อค้าแม่อยากกู้ซื้อบ้าน กู้ร่วมคือคำตอบหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่


กู้บ้านคนเดียวไม่ผ่าน กู้ร่วมคือคำตอบ

เหตุผลที่หลายๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ส่วนมากจะเกิดจากการที่กู้ไม่ผ่านเพราะมีฐานรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน รวมถึงมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี  จึงต้องหาคนกู้ร่วม เพื่อที่จะซื้อบ้าน-คอนโด ให้ได้ตามที่หวัง


กู้ร่วม ทางออกของคนอยากมีบ้านกู้ร่วมกับคู่รัก เมื่อถึงวันเลิกลาทำอย่างไร

 1. ถอนชื่อคู่รักที่กู้ร่วม
 2. รีไฟแนนซ์ จากกู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยว 
 3. ตัดปัญหาขายทิ้ง


ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

 • การกู้ร่วมช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • อาจได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

กู้ร่วมซื้อบ้าน vs ค้ำประกันซื้อบ้าน ต่างกันอย่างไร


การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ+

สำหรับเงื่อนไขการกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านสำหรับ LGBTQ+ เบื้องต้นเหมือนกับคู่รักชาย-หญิงทุกประการ คือ พิจารณาคุณสมบัติและวงเงินจากปัจจัยรายได้/ภาระหนี้ และอายุขั้นต่ำเป็นหลัก  ธนาคารส่วนใหญ่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาสัดส่วนภาระหนี้เทียบกับรายได้เป็นหลัก เพื่อประเมินว่าผู้กู้จะผ่อนไหวหรือไม่ และผ่อนต่อเดือนได้มากน้อยเพียงใด


 • เงื่อนไขการกู้ร่วมเพศเดียวกันเหมือนการกู้ร่วมปกติ
 • การพิจารณาสินเชื่อ จะดูจากคุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ รายได้ ภาระหนี้ อายุขั้นต่ำ
 • คู่รัก LGBTQ+ สามารถเลือกใส่ชื่อในกรรมสิทธิ์ได้ทั้งแบบ 1 คน หรือ 2 คน (บางธนาคารอาจกำหนดว่าต้องเลือกใส่แบบ 2 คนเท่านั้น)
 • ปัจจุบันมี 3 ธนาคารที่รับการกู้ร่วมของกลุ่ม LGBTQ+


ธนาคารเงินเดือน/ภาระหนี้ อายุ (ขั้นต่ำ - สูงสุด) วงเงินสูงสุดที่อนุมัติ
กรุงศรีอยุธยาผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป  30 - 65 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร
กสิกรไทยขั้นต่ำ 15,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 70 100%
ยูโอบีขั้นต่ำ 20,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ ไม่เกิน 70 ปี (สำหรับมนุษย์เงินเดือน และหน่วยงานราชการ) และไม่เกิน 75 ปี (สำหรับเจ้าของกิจการ) 100%


กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค 2566 เท่านั้น


ข้อควรระวังของการกู้ร่วม


 • ต้องตกลงว่าจะมีภาระหนี้ร่วมกัน
 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ย
 • การขายบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย


3 ทางเลือกที่จะช่วยให้การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ เป็นเรื่องง่าย 
เตรียมเอกสารยื่นกู้กับธนาคาร

สำหรับเอกสารหลักฐานในการขอยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 3 ชุด ได้แก่ เอกสารส่วนตัว, เอกสารการเงิน และเอกสารสินทรัพย์  ซึ่งหากเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ก็จะได้รับผลอนุมัติที่เร็วขึ้น 


เอกสารส่วนตัว เอกสารการเงิน เอกสารสินทรัพย์
ยื่นกู้ทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
ยื่นกู้ร่วม (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของผู้กู้หลักและกู้ร่วม เช่น ทะเบียนสมรส
 • กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส ให้แสดงหนังสือรับรองบุตร หรือภาพถ่ายงานแต่งงาน
ยื่นกู้ร่วมแบบ LGBTQ+ (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารรับรอง การอยู่ร่วมกัน ระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครว่า “คู่รัก”
 • ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารการกู้ร่วมซื้อรถยนต์ร่วมกัน (ถ้ามี)
 • รูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ (บางแห่งอาจกำหนด)
ผู้มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ฟรีแลนซ์/ผู้ประกอบการ
 • ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • ประวัติเครดิตบูโร
 • บัญชีเงินออม
สำเนาสัญญาซื้อขาย


กรุณาตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่  30 มี.ค. 2566 เท่านั้น


แม้ว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ  แต่ถึงกระนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นภาระเงินผ่อนที่ต้องแบกรับ เรื่องผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  รวมถึงควรทราบข้อมูลของผู้กู้ร่วมให้ดีก่อนตัดสินใจจะมีบ้านในฝันสักหลังร่วมกัน เนื่องจากถ้าจะทำการถอนชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมภายหลัง จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

รู้จักว่าการกู้ร่วมคืออะไร และเข้าใจขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้ว หากเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการกู้บ้าน กังวลเรื่องกู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี เรามี ที่ปรึกษาวางแผนการเงินจากแสนสิริ ผ่านการอบรมจากสถาบันการเงินชั้นนำ ดูแลให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณ และดูแลคุณจนโอนบ้านพร้อมอยู่ 


อ่าน Home Buyer Guide  ตอนที่ 4 : ทำเลกับอสังหา เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เอดจ์ พัทยากลาง

เอดจ์ พัทยากลาง

คอนโดใจกลางพัทยา เพียง 300 ม. จากชายหาด และ 5 นาทีถึงเซ็นทรัลพัทยา* รายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลางครบ ฟรีโอน เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนกลาง 1 ปี*

เริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ส่วนกลางเปิด 24 ชม. กับทำเลศักยภาพใจกลางเอกมัย ติด At Ekkamai mall (@Ekkamai)

เริ่มต้นที่ 4.99 ล้านบาท

สราญสิริ ศรีวารี

บ้านเดี่ยวพร้อม Double Volume Living โถงเพดานสูงพิเศษ พื้นที่ใหญ่พร้อม Family Area ทุกแบบบ้าน บนทำเลเชื่อมต่อ ถนนลาดกระบัง-บางนา ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

ทาวน์โฮมนิวยอร์ก 15 นาทีจากเมกาบางนา ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีเทพา พร้อมห้องอเนกประสงค์ทุกแบบบ้าน คลับเฮาส์ใหญ่ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

เริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร เหมาะกับใคร ทำไมถึงควรทำ

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกัน MRTA ตัวช่วยให้ผู้กู้ได้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมคุ้มครองผู้กู้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน พร้อมบทสรุปทำไมถึงควรทำ MRTA

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่าน ไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร เหมาะกับใคร ทำไมถึงควรทำ

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกัน MRTA ตัวช่วยให้ผู้กู้ได้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมคุ้มครองผู้กู้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน พร้อมบทสรุปทำไมถึงควรทำ MRTA

LGBTQ กู้ซื้อบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามนี้

อยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แต่กังวลเรื่องกู้ว่ายากกว่าคนอื่น หมดกังวล..เมื่อได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของการกู้ซื้อบ้านเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

พลาดไม่ได้ บ้านลดสูงสุด 5 ล้าน* คอนโดคืนสูงสุด 1.5 ล้าน* ทาวน์โฮมดอกเบี้ยต่ำ 0%* ที่ทุกโครงการแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้านค้า 2566 วันไหนดี แสนสิริมีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2566 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เรื่องสำคัญที่ควรรู้ อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >