Home Buyer Guide ตอนที่ 3: การกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

การกู้ร่วมคืออะไร

การกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็น คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ การกู้ร่วมเป็นการแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่าผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 

เมื่อพ่อค้าแม่อยากกู้ซื้อบ้าน กู้ร่วมคือคำตอบหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่


กู้บ้านคนเดียวไม่ผ่าน กู้ร่วมคือคำตอบ

เหตุผลที่หลายๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ส่วนมากจะเกิดจากการที่กู้ไม่ผ่านเพราะมีฐานรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน รวมถึงมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี  จึงต้องหาคนกู้ร่วม เพื่อที่จะซื้อบ้าน-คอนโด ให้ได้ตามที่หวัง


กู้ร่วมกับคู่รัก เมื่อถึงวันเลิกลาทำอย่างไร

 1. ถอนชื่อคู่รักที่กู้ร่วม
 2. รีไฟแนนซ์ จากกู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยว 
 3. ตัดปัญหาขายทิ้ง


ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

 • การกู้ร่วมช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • อาจได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม กู้ร่วมซื้อบ้าน vs ค้ำประกันซื้อบ้าน ต่างกันอย่างไร


การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ+

สำหรับเงื่อนไขการกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านสำหรับ LGBTQ+ เบื้องต้นเหมือนกับคู่รักชาย-หญิงทุกประการ คือ พิจารณาคุณสมบัติและวงเงินจากปัจจัยรายได้/ภาระหนี้ และอายุขั้นต่ำเป็นหลัก  ธนาคารส่วนใหญ่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาสัดส่วนภาระหนี้เทียบกับรายได้เป็นหลัก เพื่อประเมินว่าผู้กู้จะผ่อนไหวหรือไม่ และผ่อนต่อเดือนได้มากน้อยเพียงใด

 • เงื่อนไขการกู้ร่วมเพศเดียวกันเหมือนการกู้ร่วมปกติ
 • การพิจารณาสินเชื่อ จะดูจากคุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ รายได้ ภาระหนี้ อายุขั้นต่ำ
 • คู่รัก LGBTQ+ สามารถเลือกใส่ชื่อในกรรมสิทธิ์ได้ทั้งแบบ 1 คน หรือ 2 คน (บางธนาคารอาจกำหนดว่าต้องเลือกใส่แบบ 2 คนเท่านั้น)
 • ปัจจุบันมี 6 ธนาคารที่รับการกู้ร่วมของกลุ่ม LGBTQ+


ธนาคาร เงินเดือน/ภาระหนี้ อายุ (ขั้นต่ำ - สูงสุด) วงเงินสูงสุดที่อนุมัติ
ไทยพาณิชย์ ไม่ระบุเงินเดือน แต่ภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 65 95%
กสิกรไทย ขั้นต่ำ 15,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 65 95%
UOB ขั้นต่ำ 20,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 21 - 75 90%
ออมสิน ไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ และภาระหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้ 20 - 65 90%
ทหารไทยธนชาต ไม่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ และภาระหนี้ไม่เกิน 60% ของรายได้ 20 - 65 100%
กรุงเทพ รายได้ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป 18 - 65 90%


กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564 เท่านั้น


ข้อควรระวังของการกู้ร่วม

 • ต้องตกลงว่าจะมีภาระหนี้ร่วมกัน
 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ย
 • การขายบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย


อ่านเพิ่มเติม : 3 ทางเลือกที่จะช่วยให้การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ เป็นเรื่องง่าย
เตรียมเอกสารยื่นกู้กับธนาคาร

สำหรับเอกสารหลักฐานในการขอยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 3 ชุด ได้แก่ เอกสารส่วนตัว, เอกสารการเงิน และเอกสารสินทรัพย์  ซึ่งหากเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ก็จะได้รับผลอนุมัติที่เร็วขึ้น 


เอกสารส่วนตัว เอกสารการเงิน เอกสารสินทรัพย์
ยื่นกู้ทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
ยื่นกู้ร่วม (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของผู้กู้หลักและกู้ร่วม เช่น ทะเบียนสมรส
 • กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส ให้แสดงหนังสือรับรองบุตร หรือภาพถ่ายงานแต่งงาน
ยื่นกู้ร่วมแบบ LGBTQ+ (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารรับรอง การอยู่ร่วมกัน ระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครว่า “คู่รัก”
 • ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารการกู้ร่วมซื้อรถยนต์ร่วมกัน (ถ้ามี)
 • รูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ (บางแห่งอาจกำหนด)
ผู้มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ฟรีแลนซ์/ผู้ประกอบการ
 • ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • ประวัติเครดิตบูโร
 • บัญชีเงินออม
สำเนาสัญญาซื้อขาย


กรุณาตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564 เท่านั้น


แม้ว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ  แต่ถึงกระนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นภาระเงินผ่อนที่ต้องแบกรับ เรื่องผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  รวมถึงควรทราบข้อมูลของผู้กู้ร่วมให้ดีก่อนตัดสินใจจะมีบ้านในฝันสักหลังร่วมกัน เนื่องจากถ้าจะทำการถอนชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมภายหลัง จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

รู้จักว่าการกู้ร่วมคืออะไร และเข้าใจขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้ว หากเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการกู้บ้าน กังวลเรื่องกู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี เรามี ที่ปรึกษาวางแผนการเงินจากแสนสิริ ผ่านการอบรมจากสถาบันการเงินชั้นนำ ดูแลให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณ และดูแลคุณจนโอนบ้านพร้อมอยู่ 

อ่าน Home Buyer Guide  ตอนที่ 4 : ทำเลกับอสังหา เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

BIG MATCH แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* และข้อเสนออีกเพียบ ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า กับคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน แห่งปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

เปิดจองออนไลน์
เอ็กซ์ที เอกมัย

เอ็กซ์ที เอกมัย

ไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ส่วนกลางเปิด 24 ชม. กับทำเลศักยภาพใจกลางเอกมัย ติด At Ekkamai mall (@Ekkamai)

เริ่มต้นที่ 3.69 ล้านบาท

สราญสิริ ศรีวารี

เปิดตัว โครงการบ้านใหม่ โถงสูงพิเศษ พื้นที่กว้าง บนทำเลคุณภาพ เดินทางง่าย ใกล้ลาดกระบัง บางนาและสนามบินสุวรรณภูมิ โปรดี ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี

บ้านวิถีใหม่จากแสนสิริ 15 นาทีสู่แจ้งวัฒนะ

เริ่มต้นที่ 3.89 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

สิริ เพลส บางนา - เทพารักษ์

ทาวน์โฮมโครงการใหม่ แรงบันดาลใจจากมหานครนิวยอร์ก

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เฮย์ หัวหิน

เฮย์ หัวหิน

คอนโดสีสันใหม่ใจกลางหัวหิน บรรยากาศดีเหมือนอยู่ในรีสอร์ต ส่วนกลางครบครัน ผ่อนคุ้มกว่าเช่า ฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่*

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

เช็กรายชื่อธนาคารให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

3 ทางเลือกช่วย LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านได้แบบง่ายๆ

LGBTQ อยากซื้อบ้านสักหลัง แต่ติดปัญหาเรื่องการกู้ แนะนำให้รีบศึกษา 3 ทางเลือกตัวช่วยให้สามารถซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ได้แบบง่ายๆ

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่านไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ

BIG MATCH แมทช์เลย! ดีลที่ใช่ รับโปรสูงสุด 5 ล้าน หรือรับคืน 5 แสน* และข้อเสนออีกเพียบ ที่บ้าน คอนโด ทาวน์โฮมจากแสนสิริ

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทล่าสุด อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 วันไหนดี เสริมมงคลครึ่งปีหลัง เช็กเลย อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดท คอนโดใกล้รถไฟฟ้า กับคอนโดไม่เกิน 2 ล้าน แห่งปี 2565 อ่านเพิ่มเติม >


 1. รู้จัก ‘ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่’ และย่านที่อยู่อาศัยสุดชิค อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร? คิดจะกู้บ้านต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม >