โดย พิทช์ จิตศานติกุล
อัปเดต :  29/02/2024
โดย พิทช์  
อัปเดต :  29/02/2024 กู้ซื้อบ้าน
Home Buyer Guide ตอนที่ 3: การกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน

การกู้ร่วมคืออะไร

การกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ซื้อทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็น คู่สมรส พ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ การกู้ร่วมเป็นการแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่าผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ ที่จะผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 


เมื่อพ่อค้าแม่อยากกู้ซื้อบ้าน กู้ร่วมคือคำตอบหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่


กู้บ้านคนเดียวไม่ผ่าน กู้ร่วมคือคำตอบ

เหตุผลที่หลายๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ส่วนมากจะเกิดจากการที่กู้ไม่ผ่านเพราะมีฐานรายได้ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน รวมถึงมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี  จึงต้องหาคนกู้ร่วม เพื่อที่จะซื้อบ้าน-คอนโด ให้ได้ตามที่หวัง


กู้ร่วม ทางออกของคนอยากมีบ้านกู้ร่วมกับคู่รัก เมื่อถึงวันเลิกลาทำอย่างไร

 1. ถอนชื่อคู่รักที่กู้ร่วม
 2. รีไฟแนนซ์ จากกู้ร่วมเป็นกู้เดี่ยว 
 3. ตัดปัญหาขายทิ้ง


ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

 • การกู้ร่วมช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • อาจได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

กู้ร่วมซื้อบ้าน vs ค้ำประกันซื้อบ้าน ต่างกันอย่างไร


การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ+

สำหรับเงื่อนไขการกู้ร่วมและขั้นตอนการซื้อบ้านแบบกู้ร่วม LGBTQ+??เบื้องต้นเหมือนกับคู่รักชาย-หญิงทุกประการ คือ พิจารณาคุณสมบัติและวงเงินจากปัจจัยรายได้/ภาระหนี้ และอายุขั้นต่ำเป็นหลัก? ธนาคารส่วนใหญ่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่จะพิจารณาสัดส่วนภาระหนี้เทียบกับรายได้เป็นหลัก เพื่อประเมินว่าผู้กู้จะผ่อนไหวหรือไม่ และผ่อนต่อเดือนได้มากน้อยเพียงใด


 • เงื่อนไขการกู้ร่วมเพศเดียวกันเหมือนการกู้ร่วมปกติ
 • การพิจารณาสินเชื่อ จะดูจากคุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ รายได้ ภาระหนี้ อายุขั้นต่ำ
 • คู่รัก LGBTQ+ สามารถเลือกใส่ชื่อในกรรมสิทธิ์ได้ทั้งแบบ 1 คน หรือ 2 คน (บางธนาคารอาจกำหนดว่าต้องเลือกใส่แบบ 2 คนเท่านั้น)
 • ปัจจุบันมี 3 ธนาคารที่รับการกู้ร่วมของกลุ่ม LGBTQ+


ธนาคารเงินเดือน/ภาระหนี้ อายุ (ขั้นต่ำ - สูงสุด) วงเงินสูงสุดที่อนุมัติ
กรุงศรีอยุธยาผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป  30 - 65 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร
กสิกรไทยขั้นต่ำ 15,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ 20 - 70 100%
ยูโอบีขั้นต่ำ 20,000/เดือน และภาระหนี้ไม่เกิน 70% ของรายได้ ไม่เกิน 70 ปี (สำหรับมนุษย์เงินเดือน และหน่วยงานราชการ) และไม่เกิน 75 ปี (สำหรับเจ้าของกิจการ) 100%


กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค 2566 เท่านั้น


ข้อควรระวังของการกู้ร่วม


 • ต้องตกลงว่าจะมีภาระหนี้ร่วมกัน
 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ย
 • การขายบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย


3 ทางเลือกที่จะช่วยให้การกู้ร่วมสำหรับ LGBTQ เป็นเรื่องง่าย 
เตรียมเอกสารยื่นกู้กับธนาคาร

สำหรับเอกสารหลักฐานในการขอยื่นกู้กับธนาคาร จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 3 ชุด ได้แก่ เอกสารส่วนตัว, เอกสารการเงิน และเอกสารสินทรัพย์  ซึ่งหากเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ก็จะได้รับผลอนุมัติที่เร็วขึ้น 


เอกสารส่วนตัว เอกสารการเงิน เอกสารสินทรัพย์
ยื่นกู้ทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
ยื่นกู้ร่วม (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของผู้กู้หลักและกู้ร่วม เช่น ทะเบียนสมรส
 • กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส ให้แสดงหนังสือรับรองบุตร หรือภาพถ่ายงานแต่งงาน
ยื่นกู้ร่วมแบบ LGBTQ+ (เพิ่ม)
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ร่วมอีก 1 ชุด
 • เอกสารรับรอง การอยู่ร่วมกัน ระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครว่า “คู่รัก”
 • ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารการกู้ร่วมซื้อรถยนต์ร่วมกัน (ถ้ามี)
 • รูปภาพยืนยันความสัมพันธ์ (บางแห่งอาจกำหนด)
ผู้มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ฟรีแลนซ์/ผู้ประกอบการ
 • ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
 • หลักฐานการเสียภาษี
 • ประวัติเครดิตบูโร
 • บัญชีเงินออม
สำเนาสัญญาซื้อขาย


กรุณาตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้กับทางธนาคารโดยตรง ตารางนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่  30 มี.ค. 2566 เท่านั้น


แม้ว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ  แต่ถึงกระนั้นก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระวังหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นภาระเงินผ่อนที่ต้องแบกรับ เรื่องผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  รวมถึงควรทราบข้อมูลของผู้กู้ร่วมให้ดีก่อนตัดสินใจจะมีบ้านในฝันสักหลังร่วมกัน เนื่องจากถ้าจะทำการถอนชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมภายหลัง จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

รู้จักว่าการกู้ร่วมคืออะไร และเข้าใจขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแล้ว หากเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องการกู้บ้าน กังวลเรื่องกู้ไม่ผ่าน วางแผนไม่เป็น ไม่แน่ใจจะปรึกษาใครดี เรามี ที่ปรึกษาวางแผนการเงินจากแสนสิริ ผ่านการอบรมจากสถาบันการเงินชั้นนำ ดูแลให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณ และดูแลคุณจนโอนบ้านพร้อมอยู่ 


อ่าน Home Buyer Guide  ตอนที่ 4 : ทำเลกับอสังหา เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >


โครงการที่น่าสนใจ

โครงการพร้อมอยู่
บุราสิริ ปัญญาอินทรา

บุราสิริ ปัญญาอินทรา

โครงการบ้านเดี่ยว ปัญญาอินทรา สไตล์อังกฤษ บนทำเลศักยภาพและพื้นที่ส่วนกลางกว้าง 13 ไร่ สะดวกทุกการเดินทาง เชื่อมต่อสู่ถนนสายหลัก รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก

เริ่มต้นที่ 12.99 ล้านบาท
เปิดจองออนไลน์
เอดจ์ เซ็นทรัล พัทยา

เอดจ์ เซ็นทรัล พัทยา

โครงการคอนโด พัทยา ใจกลางพัทยา เพียง 300 ม. จากชายหาด และ 5 นาทีถึงเซ็นทรัลพัทยา* รายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลางครบ ฟรีโอน เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนกลาง 1 ปี*

เริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท

สราญสิริ ศรีวารี

บ้านเดี่ยวพร้อม Double Volume Living โถงเพดานสูงพิเศษ พื้นที่ใหญ่พร้อม Family Area ทุกแบบบ้าน บนทำเลเชื่อมต่อ ถนนลาดกระบัง-บางนา ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ลดสูงสุด 1 ล้าน*

เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท

สิริ เพลส เมกาบางนา

ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ดีไซน์ปารีส บรรยากาศสวนทะเลสาบ ส่วนกลางครบขนาดใหญ่ ทำเลดีใกล้ทางด่วน และเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ ติวานนท์ - ศรีสมาน

อณาสิริ ติวานนท์ - ศรีสมาน

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ทำเลสะดวก ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน เติมเต็มทุกความสุข ใช้ชีวิตได้มากกว่า * คลิกรับข้อเสนอพิเศษ

เริ่มต้นที่ 5.59 ล้านบาท
โครงการใหม่
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

โครงการบ้าน ทาวน์โฮม ราชพฤกษ์ หน้าสวน 4 ห้องนอน ใกล้ทางด่วนศรีรัช-จตุจักร และวงเวียนพระราม 5

เริ่มต้นที่ 3.49 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี 2

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ปทุมธานี สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้พื้นที่สีเขียวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเมืองง่าย ใกล้ทางด่วน 2 เส้น

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท
โครงการพร้อมอยู่
อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

อณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด พระราม 2 สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ใกล้ทางด่วนใหม่ ติดถนนพระราม 2 ยูนิตพิเศษราคาเดียว*

เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท
โครงการใหม่
อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

อณาสิริ รังสิต - คลอง 3

โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด รังสิต สไตล์ญี่ปุ่น ทำเลใหม่ ใกล้ทางด่วน

เริ่มต้นที่ 4.39 ล้านบาท
โครงการใหม่
สราญสิริ เวสต์เกต

สราญสิริ เวสต์เกต

โครงการบ้านเดี่ยว เวสเกต-บางใหญ่ จากแสนสิริ สไตล์ Modern Farmhouse ใกล้ MRT คลองบางไผ่ เพียง 5 นาที* รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 8 ล้านบาท
โครงการใหม่
เวีย อารีย์

เวีย อารีย์

คอนโดมิเนียมใหม่ จากแสนสิริ ใจกลางอารีย์ กับแนวคิดดีไซน์ "Aesthetic Living" บนทำเลที่น่าหลงใหล ใกล้ BTS Ari เพียง 100 เมตร รับข้อเสนอพิเศษ คลิก!

เริ่มต้นที่ 19.99 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “กู้ซื้อบ้าน”

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่าน ไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย เรื่องที่คนซื้อบ้าน ซื้อคอนโดจำเป็นต้องรู้ เพื่อที่จะเข้าใจและรู้ทันเรื่องประกัน พร้อมกับช่วยในการตัดสินใจว่าควรทำหรือไม่

จะซื้อบ้าน กู้บ้านยังไงให้ผ่าน ไม่โดนถูกปฏิเสธจากธนาคาร

อยากซื้อบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน ไม่รู้เตรียมตัวยังไง หวั่นใจโดนปฏิเสธ แนะนำให้ศึกษาสาเหตุและวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุย ด่วน!

เช็กรายชื่อธนาคาร ให้คู่รักเพศเดียวกัน LGBT กู้ร่วมได้

คู่รัก LGBT อยากกู้ร่วมแต่กลัวไม่มีธนาคารไหนปล่อยกู้ ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อรู้ 3 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเอื้อกลุ่มLGBT โดยเฉพาะ

ไม่พลาด ข่าวสารและบทความดีๆ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ


เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ​
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก

คู่มืออสังหาฯยอดนิยม

 1. ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ 2567 จะแต่งงาน หรือเปิดร้านค้าก็เฮง | แสนสิริ อ่านเพิ่มเติม >


 1. ประกัน mrta คืออะไร และ 5 เทคนิคลดดอกเบี้ยบ้าน ตัวช่วยหมดหนี้บ้านเร็ว อ่านเพิ่มเติม >


 1. โอนบ้าน โอนคอนโด ต้องเสียค่าอะไรบ้าง เช็คด่วน! อ่านเพิ่มเติม >


 1. อัพเดทเส้นทาง BTS MRT ปี 2567 พร้อมเจาะทำเลน่าอยู่ น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม >


 1. สัมผัสความอัจฉริยะ ของแบบบ้านสมาร์ทโฮม เพียงปลายนิ้วสัมผัส อ่านเพิ่มเติม >