ค้ำประกันซื้อบ้านแล้วอยากกู้ร่วมซื้อบ้านอีก
ทำได้หรือไม่

ครอบครัวไหนที่กำลังสับสนระหว่าง ค้ำประกัน และ กู้ร่วม แตกต่างกันอย่างไร
และหากค้ำแล้วสามารถกู้ร่วมได้อีกหรือไม่ แสนสิริมีคำตอบ

ค้ำประกันซื้อบ้านแล้วอยากกู้ร่วมซื้อบ้านอีก ทำได้หรือไม่

หลายครอบครัวอาจสับสนเกี่ยวกับการค้ำประกันซื้อบ้านและการกู้ร่วมซื้อบ้าน ว่าทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไร สามารถทำร่วมกันได้หรือไม่  บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจและขยายความเกี่ยวกับการค้ำประกันและการกู้ซื้อบ้านให้มากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะตอบคำถาม มาทำความเข้าใจก่อนว่าการค้ำประกันและการกู้ร่วมคืออะไรกันแน่


กู้ร่วมซื้อบ้าน VS ค้ำประกันซื้อบ้าน ต่างกันอย่างไร

การกู้ร่วมซื้อบ้านและการค้ำประกันซื้อบ้าน นั้นดูเหมือนมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่แท้จริงแล้วมีความแตกต่างกันดังนี้ 

ค้ำประกันซื้อบ้าน คือ การนำบุคคลมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้แทน หากผู้ขอกู้ผิดสัญญาตามที่ธนาคารระบุไว้ 

การกู้ร่วมซื้อบ้าน คือ การเป็นหนี้ร่วม ดังนั้นผู้ที่ถูกดึงมากู้ร่วมจะมีหน้าที่ในการผ่อนชำระด้วย หรือในบางกรณีอาจกู้ร่วมแต่เพียงในนามเท่านั้น เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ที่กู้ซื้อบ้านตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยผู้กู้ร่วมอาจจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ หรือคนรักที่จดและไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้


จะเห็นได้ว่าบทบาทของการค้ำประกันซื้อบ้านและกู้ร่วมซื้อบ้านนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นหากสงสัยว่าถ้าเราเป็นผู้ค้ำประกันซื้อบ้านแล้ว สามารถกู้ร่วมซื้อบ้านได้อีกหรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำได้ เนื่องจากในคุณสมบัติของการกู้ร่วมซื้อบ้านนั้นไม่ได้ระบุว่าหากใครคนใดคนหนึ่งไปทำการค้ำประกันซื้อบ้านแล้วจะทำการกู้ร่วมซื้อบ้านไม่ได้ 

กู้ร่วมกับคู่รักเมื่อถึงวันเลิกลาต้องทำอย่างไร


บทบาทหน้าที่ของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกัน

นอกเหนือจากการจ่ายเงินแล้ว บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันเองก็มีความแตกต่างกันพอสมควร ดังนี้


ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ในเครือญาติหรือเป็นครอบครัวกับผู้กู้หลักเช่น พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง สามี ภรรยา หรือญาติฝ่ายอื่นๆ
 • ผู้ค้ำประกันจะเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
 • ธนาคารจะพิจารณารายได้ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ
 • ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ
 • มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเฉกเช่นเดียวกับผู้กู้หลัก
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ในบ้าน
 • มีหน้าที่ในการผ่อนบ้าน เช่นเดียวกับผู้กู้หลัก
 • ไม่มีหน้าที่ในการผ่อนบ้าน แต่มีหน้าที่รับผิดชอบ หากผู้กู้หลักปฏิบัติตนผิดสัญญาตามที่ธนาคารระบุไว้
 • สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
 • ไม่สามารถนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้


ดูบ้านที่ใช่กับโครงการน่าสนใจจากแสนสิริได้ที่นี่ 


ค้ำประกันซื้อบ้านแล้ว จะกู้ร่วมกับคนอื่นได้อย่างไร

หากมีการค้ำประกันซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้ว ต้องการกู้ร่วมซื้อบ้านอีกหลัง สามารถดำเนินการกู้ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดไว้ เช่น เป็นครอบครัวเดียวกับผู้กู้ ไม่มีการผิดชำระหนี้จนเสียประวัติ หรือติดเครดิตบูโร


ตัวอย่าง

ครอบครัวหนึ่ง พ่อดำเนินการค้ำประกันซื้อบ้านให้ลูกสาวคนโตเพื่อซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ต่อมาลูกสาวคนเล็กต้องการให้พ่อกู้ร่วมเพื่อซื้อคอนโดในราคา 2.6 ล้านบาท 

กรณีนี้ทางคุณพ่อจะสามารถดำเนินการกู้ร่วมกับลูกสาวเพื่อซื้อคอนโดได้ทันที ซึ่งทางธนาคารจะมีการดูคุณสมบัติของทั้งคุณพ่อและลูกสาวคนเล็ก รวมถึงรายได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการผ่อนชำระหนี้จนครบสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร ก่อนดำเนินการอนุมัติ 

ทั้งนี้หากเปลี่ยนเป็นคุณพ่อดำเนินการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านให้กับลูกสาวคนโตในราคา 3 ล้านบาท และ กู้ร่วมเพื่อซื้อคอนโดในราคา 2.6 ล้านบาทต่อ ในกรณีนี้มีโอกาสพอสมควรที่ทางธนาคารจะไม่อนุมัติหรืออนุมัติในวงเงินที่น้อยลง เพราะนับเป็นการกู้ร่วมซ้ำนั่นเอง 


คุณสมบัติของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกัน 


คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทต่อคนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วม
 • กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวหรือเครือญาติของผู้กู้ตามกฎหมาย กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน


คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

 • มีรายรับมั่นคง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
 • ไม่ติดเครดิตบูโร


ที่มา: สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย


ทั้งนี้คุณสมบัติและเงื่อนไขของการกู้ร่วมและการค้ำประกันมีความแตกต่างกันไปตามธนาคาร ควรตรวจสอบเงื่อนไขจากธนาคารหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เพื่อคำตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็น

สำหรับคนที่กำลังกู้ซื้อบ้านและไม่มั่นใจว่าจะกู้ได้เท่าไหร่ สามารถดูวิธีคำนวณได้ที่ มนุษย์เงินเดือนกู้เงินซื้อบ้านได้กี่ล้าน หรือตรงไปที่ เครื่องคำนวณเงินกู้จากแสนสิริ ได้เลย

ในกรณีที่อยากมีบ้านและคอนโดแต่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการการเงินมาก่อน สามารถปรึกษาได้ที่ Sansiri Home Financial Planner ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับคนซื้อบ้าน หรือดูข้อเสนอพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อบ้านได้ตามที่ใจต้องการได้ด้วยแสนสิริโปรโมชันดีลปิดท้ายปี ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ โปรโมชันคอนโดพร้อมอยู่ หรือ โปรโมชันคอนโดใหม่มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!

ต้องการรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร และข้อมูลสิทธิพิเศษจากแสนสิริก่อนใคร

ชื่อ ข้อมูลชื่อไม่ถูกต้อง
นามสกุล ข้อมูลนามสกุลไม่ภูกต้อง
อีเมลล์ ข้อมูลอีเมลล์ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

ประเภทโครงการที่คุณสนใจ

กรุณาเลือกงบประมาณในการซื้อ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของ บริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของแสนสิริ th